Registratūros darbo laikas I–V 8:00–15:00, pietų pertrauka 12:00-12:45

Vilniuje (8-5) 2 477 543; (8-614) 96010    Kaune (8-37) 24 18 81

Top

Veikla

Kviečiame apsilankykiti interneto svetainėje meskuriame.lt

2016 m. pabaigoje Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva buvo sukurta interneto svetainė www.meskuriame.lt.

Svetainė sukurta norint pristatyti unikalius rankų darbo gaminius, pagamintus talentingų, skirtingo amžiaus asmenų, turinčių negalią, ir jų teikiamas paslaugas visoje Lietuvoje. Šioje svetainėje lankytojas kviečiamas arčiau susipažinti su profesinės reabilitacijos ir kitų socialinės integracijos programų dalyvių kūryba bei teikiamomis paslaugomis.

Meskuriame.lt tikslas – šviesti visuomenę, skatinti ypatingus žmones kurti ir skleisti žinią apie savo talentus bei populiarinti šių žmonių kuriamus gaminius ir teikiamas paslaugas.

Svetainėje pristatomi gaminiai yra ypatingi, nes kuriami su šilčiausiais jausmais, įdedant dalelę savęs, o paslaugos atliekamos su meile žmonių, kurie siekia išreikšti save ir integruotis į visuomenę. Socialinės integracijos srityje veikiančios įstaigos organizuoja įvairias veiklas, kurių metu ir atsiskleidžia ypatingi šių asmenų gebėjimai.

Share

Skelbiami Socialinių paslaugų įstaigų dalyvauti projekte atrankos rezultatai

Vadovaudamasi Socialinių paslaugų įstaigų atrankos dalyvauti projekte Komisijos 2017 m. rugsėjo 1 d. protokolu ir VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktoriaus 2017 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. EQĮ – 10 patvirtinta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ socialinių paslaugų įstaigų atrankos tvarka, VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktorė 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. EQĮ-14 patvirtino Atrinktų socialinių paslaugų Įstaigų, finansuojamų projekto lėšomis, sąrašą.

 

PATVIRTINTA

VšĮ Valakupių reabilitacijos centro

direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. EQĮ – 14

 

ATRINKTŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ, FINANSUOJAMŲ PROJEKTO LĖŠOMIS, SĄRAŠAS

Eilės Nr. Registracijos Nr. Įstaigos pavadinimas  

Socialinė paslauga

Galutinis balų skaičius
1 (1.22)-EQ-GP-7 Dienos veiklos centras Dienos socialinė globa 63,5
2 (1.22)-EQ-GP-30 BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinių paslaugų namuose skyrius Pagalba į namus, dienos socialinė globa namuose, integrali pagalba 63
3 (1.22)-EQ-GP-2 BĮ dienos centras „Šviesa“ Dienos socialinė globa 62,5
4 (1.22)-EQ-GP-5 BĮ Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ Institucinė socialinė globa, dienos socialinė globa asmens namuose 59,5
5 (1.22)-EQ-GP-14 Jaunuolių dienos centras Dienos socialinė globa 58,5
6 (1.22)-EQ-GP-22 SBĮ Kauno r. socialinių paslaugų centro Bendrosios ir socialinės priežiūros paslaugos 56
7 (1.22)-EQ-GP-10 VšĮ „Vilties Akimirka“ Specialaus transporto paslauga, dienos socialinė globa 55
8 (1.22)-EQ-GP-32 Šiaulių miesto savivaldybės globos namai Trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa 55
9 (1.22)-EQ-GP-36 Viešoji įstaiga Šv. Juozapo globos namai Trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa 53
10 (1.22)-EQ-GP-31 Radviliškio Parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo 52,5
11 (1.22)-EQ-GP-6 Zarasų socialinės globos namai Trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa 51,5
12 (1.22)-EQ-GP-34 VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ Dienos socialinė globa (asmens namuose) 49,5
13 (1.22)-EQ-GP-24 Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio „Čiauškutis“ Dienos socialinė globa 45
14 (1.22)-EQ-GP-13 Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo 44
15 (1.22)-EQ-GP-19 Anykščių rajono socialinių paslaugų centras Dienos socialinė globa (namuose) 43,5
16 (1.22)-EQ-GP-9 VšĮ Alytaus medicininės ir sporto reabilitacijos centras Socialinė globa 43,5
17 (1.22)-EQ-GP-8 Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai Socialinė globa 42
18 (1.22)-EQ-GP-1 BĮ Trakų globos ir socialinių paslaugų centras Pagalba į namus, integrali pagalba 41,5
19 (1.22)-EQ-GP-20 Tauragės socialinių paslaugų centras Laikino apgyvendinimo, apnakvindinimo 41,5
20 (1.22)-EQ-GP-21 Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras Laikinas apgyvendinimas ir apnakvininimas 40,5

 

 

Sveikiname Įstaigas, kurių paraiškos buvo atrinktos ir linkime sėkmės diegiant EQUASS sistemą savo įstaigose.

 

Įstaigas, kurių paraiškos per šį kvietimą nesurinko tinkamo balų skaičiaus, kviečiame atsižvelgti į atsiųstas komisijos pastabas ir teikti paraiškas ateinantiems kvietimams.

ĮSTAIGOS, KURIŲ PARAIŠKOS NEPATEKO Į FINANSUOTINŲ PARAIŠKŲ SĄRAŠĄ

 

Eilės Nr. Registracijos Nr. Įstaigos pavadinimas  

Socialinė paslauga

Galutinis balų skaičius
21 (1.22)-EQ-GP-29 Plinkšių globos namai Ilgalaikė socialinė globa 40
22 (1.22)-EQ-GP-33 BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centras Bendros socialinės paslaugos, socialinė priežiūra, socialinė globa, pabėgėlių integracija 40
23 (1.22)-EQ-GP-28 VšĮ „Senevita“ Ilgalaikė socialinė globa 39,5
24 (1.22)-EQ-GP-35 Anykščių socialinės globos namai Trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa 39
25 (1.22)-EQ-GP-17 BĮ Klaipėdos miesto globos namai Ilgalaikė socialinė globa 36
26 (1.22)-EQ-GP-12 Kauno miesto socialinių paslaugų centras Socialinių darbuotojų darbas seniūnijose 35
27 (1.22)-EQ-GP-26 Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo globos namai Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa (namuose) 35
28 (1.22)-EQ-GP-4 Šakių socialinių paslaugų centras Pagalba į namus, integrali pagalba 34
29 (1.22)-EQ-GP-18 Marijampolės specialieji socialinės globos namai Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa (namuose) 32,5
30 (1.22)-EQ-GP-15 Akmenės rajono socialinių paslaugų namų Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa (namuose) 30
31 (1.22)-EQ-GP-11 VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras Dienos socialinė globa, Socialinė reabilitacija, socialinė integracija, profesinė reabilitacija 29
32 (1.22)-EQ-GP-27 Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos dienos užimtumo centras Dienos ir trumpalaikė socialinė globa 26,5
33 (1.22)-EQ-GP-3 VšĮ „Ori senatvė“ Pagalba į namus 25
34 (1.22)-EQ-GP-23 Labdaros ir paramos fondo Širvintų parapijos globos namai Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa 22,5
35 (1.22)-EQ-GP-16 Visagino socialinių paslaugų centras Ilgalaikė socialinė globa 21
Įstaigos, kurių paraiškos buvo atmestos dėl neatitikimo administraciniam vertinimui.

 

(1.22)-EQ-GP-25 Pabradės socialinės globos namai x

 

Kontaktinis asmuo:

Veiklų organizatorė Natalja Markovskaja

Vaidilutės g. 69, Vilnius

Tel. 370 (5) 247 74 53; faks. +370 (5) 247 75  42;

Mob. tel. +370 678 11355

El. p.  equass@reabilitacija.lt

Darbo laikas: I-IV 8.00-17.00; V 8.00-15.45. Pietų pertrauka 12.00-12.45

Share

Kviečiame savanorius dalyvauti vykdant socialinės reabilitacijos akliesiems programą Kaune

VšĮ Valakupių reabilitacijos centras ieško aktyvių ir ambicingų savanorių darbui su regėjimo negalią turinčiais asmenimis Kaune. Kviečiame atsakingus asmenis, norinčius prisidėti prie aklųjų socialinės reabilitacijos ir dirbant su specialistų komanda įgauti naudingos naujos patirties kuri pravers ne tik darbe, bet ir kasdieniniame gyvenime.

Savanoriai su specialistų komanda padės regėjimo negalią turintiems asmenims ugdyti kasdienius įgūdžius. Teikiant šią paslaugą, bus ugdomi ir lavinami savitarnos, buitiniai ir socialinės komunikacijos aklųjų asmenų įgūdžiai. Ugdant savitarnos, buitinių įgūdžių, bus mokoma, kaip pasirūpinti asmens higiena, pagrindinių namų ruošos darbų (pasigaminti ir patiekti maistą, tvarkytis ir naudotis namuose esančiais buitiniais prietaisais, buitinėmis techninės pagalbos priemonėmis, priemonėmis pritaikytomis akliesiems asmenims, mokoma kaip kuo geriau pritaikyti namų aplinką aklojo poreikiams ir kt.). Ugdant socialinės komunikacijos įgūdžius, bus mokoma, kaip elgtis viešosiose vietose. Socialinės reabilitacijos dalyviai bus supažindinami su jų teises ir pareigas reglamentuojančiais nacionaliniais ir tarptautiniais teisės aktais, socialinių išmokų mokėjimą, nevyriausybinių organizacijų veikla, garsinių knygų naudojimo galimybėmis, Lietuvos aklųjų bibliotekos veikla. Organizuojami susitikimai su aklaisiais asmenimis, ekskursijos ir edukaciniai užsiėmimai įvairiose įstaigose ir institucijose, kurių metu bus dalijamasi gerąja patirtimi.

Jeigu esate atsakingas, nebijantis iššūkių ir norite pasisemti patirties iš specialistų, bei įgyti žinių reikalingų profesinėje veikloje ir kasdieniniam gyvenimui, darbui su regos negalią turinčiais asmenims, maloniai kviečiame prisijungti prie mūsų puikios komandos!

Savanoriams pasirašiusiems savanoriavimo įstaigoje sutartis bus suteikiamas apgyvendinimas, maitinimas ir apmokėtos kelionės lėšos.

Nepraleiskite progos tobulėti patys ir dalintis gerumu bei pagalba su kitais !

 

Daugiau informacijos:

Tel. (8-5) 2 477 543(8-37) 34 0094

El. paštas info@reabilitacija.lt

Share

Socialinių paslaugų įstaigų paraiškų dalyvauti projekte, atrinktų atlikus administracinį vertinimą, sąrašas

VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktoriaus įsakymu patvirtinta Socialinių paslaugų įstaigų atrankos dalyvauti projekte komisija atliko administracinį Socialinių paslaugų įstaigų pateiktų paraiškų vertinimą. Pateikiame organizacijų, kurių paraiškos atitiko ir neatitiko administracinio vertinimo reikalavimus, sąrašus:

 

Socialinių paslaugų įstaigų paraiškų pateiktų dalyvauti projekte, kurių paraiškos atitiko pirminio administracinio vertinimo reikalavimus, sąrašas:

Paraiškos registracijos numeris  

Organizacijos pavadinimas

 

(1.22)-EQ-GP-1 BĮ Trakų globos ir socialinių paslaugų centras
(1.22)-EQ-GP-2 BĮ dienos centras „Šviesa“
(1.22)-EQ-GP-3 VšĮ „Ori senatvė“
(1.22)-EQ-GP-4 Šakių socialinių paslaugų centras
(1.22)-EQ-GP-5 BĮ Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“
(1.22)-EQ-GP-6 Zarasų socialinės globos namai
(1.22)-EQ-GP-7 Dienos veiklos centras
(1.22)-EQ-GP-8 Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai
(1.22)-EQ-GP-9 VšĮ Alytaus medicininės ir sporto reabilitacijos centras
(1.22)-EQ-GP-10 VšĮ „Vilties Akimirka“
(1.22)-EQ-GP-11 VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras
(1.22)-EQ-GP-12 Kauno miesto socialinių paslaugų centras
(1.22)-EQ-GP-13 Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras
(1.22)-EQ-GP-14 Jaunuolių dienos centras
(1.22)-EQ-GP-15 Akmenės rajono socialinių paslaugų namų
(1.22)-EQ-GP-16 Visagino socialinių paslaugų centras
(1.22)-EQ-GP-17 BĮ Klaipėdos miesto globos namai
(1.22)-EQ-GP-18 Marijampolės specialieji socialinės globos namai
(1.22)-EQ-GP-19 Anyksčių rajono socialinių paslaugų centras
(1.22)-EQ-GP-20 Tauragės socialinių paslaugų centras
(1.22)-EQ-GP-21 Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras
(1.22)-EQ-GP-22 SBĮ Kauno r. socialinių paslaugų centro
(1.22)-EQ-GP-23 Labdaros ir paramos fondo Širvintų parapijos globos namai
(1.22)-EQ-GP-24 Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio „Čiauškutis“
(1.22)-EQ-GP-26 Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo globos namai
(1.22)-EQ-GP-27 Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos dienos užimtumo centras
(1.22)-EQ-GP-28 VšĮ „Senevita“
(1.22)-EQ-GP-29 Plinkšių globos namai
(1.22)-EQ-GP-30 BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinių paslaugų namuose skyrius
(1.22)-EQ-GP-31 Radviliškio Parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro
(1.22)-EQ-GP-32 Šiaulių miesto savivaldybės globos namai
(1.22)-EQ-GP-33 BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centras
(1.22)-EQ-GP-34 VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“
(1.22)-EQ-GP-35 Anykščių socialinės globos namai
(1.22)-EQ-GP-36 Viešoji įstaiga Šv. Juozapo globos namai

 

Socialinių paslaugų įstaigų paraiškų pateiktų dalyvauti projekte, kurių paraiškos neatitiko pirminio administracinio vertinimo reikalavimus ir kurios iki nustatyto termino nepateikė trūkstamų dokumentų, sąrašas:

(1.22)-EQ-GP-25 Pabradės socialinės globos namai

 

 

Kontaktinis asmuo informacijai:

Veiklų organizatorė Natalja Markovskaja

Vaidilutės g. 69, Vilnius

Tel. 370 (5) 247 74 53; faks. +370 (5) 247 75  42;

Mob. tel. +370 678 11355

El. p.  equass@reabilitacija.lt

Darbo laikas: I-IV 8.00-17.00; V 8.00-15.45. Pietų pertrauka 12.00-12.45

Share

Kvietimas dalyvauti projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“

Kviečiame socialines paslaugas teikiančias įstaigas dalyvauti VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomo projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001, finansuojamo Europos socialinio fondo lėšomis, atrankoje.

EQUASS (angl. The European Quality in Social Services) – tai Europos reabilitacijos platformos iniciatyva sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. Projekto metu Lietuvoje EQUASS sistema bus įdiegta 120 socialinių paslaugų teikėjų visoje Lietuvoje, visoms organizacijoms bus suteikta galimybė sertifikuotis EQUASS Assurance kokybės ženklu.

Projekto tikslas:

Didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

PROJEKTO DALYVIAMS KELIAMI REIKALAVIMAI

 1. Nėra bankrutuojantys, likviduojami arba restruktūrizuojami, nėra sudarę taikos sutarties su kreditoriais, jiems nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas, jų veikla nėra sustabdyta ar apribota, dėl jų per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 ,,Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“ (jei pareiškėjo (-ų) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata nėra taikoma);
 2. Yra įvykdę su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus teisės aktų nustatyta tvarka (ši nuostata netaikoma pareiškėjams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);
 3. Pareiškėjo vadovas ar buhalteris, ar kitas asmuo, turintis teisę surašyti ir pasirašyti apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo;
 4. Yra atsiskaitę už gautų Valstybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių lėšų panaudojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
 5. Teikiantys socialines paslaugas pagal Socialinių paslaugų katalogą, išskyrus įstaigas, teikiančios tik institucinę globą, kaip tai apibrėžia Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakyme Nr. A1-83 „Dėl perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“;
 6. Motyvuoti teikiamų socialinių paslaugų kokybės gerinimui ir mokymuisi, taikant EQUASS Assurance kokybės sistemą;
 7. Turi galiojančią socialinės globos įstaigų licenciją (taikoma socialinės globos paslaugų teikėjams).
 8. Turi turėti ne mažiau nei vieną darbuotoją, kuris galės skirti dalį savo darbo laiko EQUASS Assurance sistemos diegimui ir koordinavimui;
 9. Pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką projekto vykdymo laikotarpiu.
 10. Pareiškėjas turi nuspręsti, keliose savo teikiamose socialinėse paslaugose diegti EQUASS Assurance kokybės sistemą, atsižvelgiant į diegimo veiklų apimtis ir turimus resursus: laiko, žmogiškuosius, finansinius išteklius ir kt.
 11. Pagal šią Tvarką partneriai negalimi.
 12. Atrinktų įstaigų vadovai pasirašo dalyvavimo projekte sutartį ir įsipareigoja dalyvauti projekto veiklose bei užtikrinti rodiklių įgyvendinimą.
 13. Atrinktų įstaigų vadovai pasirašo sutikimą teikti jų duomenis (pvz., asmens duomenis, sutarčių sąlygas ir kt.) įgyvendinančiajai institucijai, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – Ministerija) ir kitoms ES struktūrinių fondų paramos naudojimą kontroliuojančioms institucijoms, jeigu toks sutikimas reikalingas.

PARAIŠKŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA

 1. Paraiškos turi atitikti šiuos specialiuosius paraiškų atrankos kriterijus:

1.1. Argumentuotai, logiškai ir įtikinamai pagrįsta EQUASS Assurance diegimo ir sertifikavimo motyvacija;

1.2. Įstaiga savo veikloje naudoja naujausius ir pažangiausius darbo metodus. Joje vykdomos novatoriškos socialinio darbo plėtros programos, tobulinami efektyvūs darbo su klientais (bendruomene) būdai ir metodai;

1.3. Įstaiga pagal savo specializaciją sėkmingai dirba jau daug metų, joje teikiamos aukštos kokybės socialinės paslaugos, regione ji  yra viena iš savo srities lyderių, gali parodyti akivaizdžius, pamatuojamus klientų poreikių atitikimo, paslaugų tikslų pasiekimo rezultatus;

1.4. Įstaiga turi patirties dalyvaudama valstybiniuose ir tarptautiniuose paslaugų tobulinimo ir plėtros projektuose, aktyviai dalyvauja, rengdama šiuos projektus ir juos įgyvendindama;

1.5. Įstaiga yra sėkmingai įsidiegusi valstybinę ar tarptautinę kokybės sistemą ir turi tai patvirtinantį sertifikatą arba jai yra ar buvo suteiktas metodinio centro ar kitas valstybiniu ar tarptautiniu mastu reikšmingas statusas;

1.6. Paraiška parengta kvalifikuotai ir tvarkingai pagal patvirtintą paraiškos pateikimo formą, aiškiai ir išsamiai užpildytos visos paraiškos dalys.

 1. Paraiškų atranka vykdoma išlaikant tolygų įstaigų pasiskirstymą pagal:

2.1. paslaugų tikslines klientų grupes:

2.2. senyvo amžiaus asmenys;

2.3. vaikai ir šeimos;

2.4. socialinės rizikos asmenys;

2.5. neįgalieji;

2.6. kitos tikslinės grupės.

2.7. Lietuvos regionus ir apskritis.

 1. Įstaigoms surinkus vienodą balų skaičių prioritetas teikiamas viešąsias paslaugas teikiančioms įstaigoms, kurių tikslas ne siekti naudos sau, bet tenkinti viešuosius interesus (vadovaujantis CK 2.34 str.).
 2. Jeigu projektai surenka vienodą balų skaičių ir jiems dalyvauti projekto einamajam kvietime nėra galimybės, tuomet paraiška perkeliama dalyvauti sekančiame kvietime, o, esant paskutiniam kvietimui, galutinio sprendimo teisė paliekama Įstaigų atrankų komisijos pirmininkui.
 3. Pagal Tvarką EQUASS kokybės sistemos diegimo įstaigoje trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai nuo Dalyvavimo projekte sutarties pasirašymo dienos.
 4. Pareiškėjo teikiamos paslaugos turi būti teikiamos Lietuvos Respublikoje.

 

Įstaigos dalyvaudamos projekte turės dalyvauti šiose veiklose:

 1. EQUASS diegime dalyvaujančių Įstaigų vadovų mokymai;
 2. EQUASS diegime dalyvaujančių Įstaigų koordinatorių mokymai;
 3. EQUASS diegime dalyvaujančių Įstaigų darbuotojų mokymai;
 4. EQUASS diegimas Įstaigoje (-ose) ir tam skirtos EQUASS konsultanto konsultacijos;
 5. EQUASS išorės auditas Įstaigoje.

Pridedami dokumentai:

 1. VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktoriaus 2017 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. EQĮ – 10 patvirtinta „Iš Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ socialinių paslaugų įstaigų atrankos tvarka“.
 2. Paraiškos dalyvauti projekte forma.
 3. Paraiškos dalyvauti projekte vertinimo anketa.

Paraiškos dalyvauti atrankoje priimamos iki 2017 m. rugpjūčio 7 d.

Paraiškas priimamos VšĮ Valakupių reabilitacijos centre, Vaidilutės g. 69 Vilnius, 128 kab. (sekretoriate) darbo dienomis 8-17 val. (penktadieniais 8-15.45 val.) pietų pertrauka 12 val. -12.45 val. arba el. paštu: equass@reabilitacija.lt,

Daugiau informacijos tel. (85) 2477453, mob. tel. 8 678 11355 arba el. paštu: equass@reabilitacija.lt.

Share

„Konferencija apie socialinių paslaugų kokybę sulaukė didelio susidomėjimo“

Dviejų dienų konferencijoje dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Neįgaliųjų reikalų departamento, aukštųjų mokyklų, savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų bei socialines paslaugas teikiančių įstaigų atstovai.

Lietuvos ir užsienio šalių pranešėjai daugiau kaip 200 suinteresuotų šalių atstovus supažindino su EQUASS kokybės sistemos nauda, principais, reikalavimais, pridėtine verte, diegimo strategija, diegimo procesu, kokybės iliuzijos ir kitais aktualiais klausimais ruošiantis diegti EQUASS kokybės sistemą Lietuvos įstaigose, teikiančiose socialines paslaugas.

Galerija

Share

Konferencija „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas , taikant EQUASS kokybės sistemą“

Kviečiame 2017 m. gegužės 29-30 d. dalyvauti konferencijoje „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas , taikant EQUASS kokybės sistemą“ kurią organizuoja VšĮ Valakupių reabilitacijos centras vykdant projektą Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001. Konferencijoje dalyvauti kviečiami Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Švietimo ministerijos, savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų, bei socialines paslaugas teikiančių įstaigų atstovai.

Preliminari konferencijos dienotvarkė

Dėmesio: 2017 m. gegužės 29 d. rekomenduojama dalyvauti organizacijų vadovams, 2017 m. gegužės 30 d. – tiesiogiai teikiančius specialistus.

Norinčius dalyvauti konferencijoje maloniai prašome užpildyti žemiau nurodytą registracijos formą. Vietų skaičius ribotas.

Registracijos forma
Daugiau informacijos telefonu (85)2477453, mob. 867811355 arba el. p. equass@reabilitacija.lt

Share

Vertinta profesinės reabilitacijos metodinio centro veikla

Šiandien Profesinės reabilitacijos metodinių centrų atrankos ir veiklos vertinimo komisija vertino 2016 metų profesinės reabilitacijos metodinio centro statusą turinčio VšĮ Valakupių reabilitacijos centras veiklą. 2016 m. metodinis centras parengė profesinės reabilitacijos paslaugų (etapais nuo asmens siuntimo iki profesinės reabilitacijos paslaugų pabaigos) teikimo organizavimo institucinės sandaros galimybių analizę apie profesinės reabilitacijos paslaugų organizavimą ir institucijų funkcijas skirtinguose profesinės reabilitacijos etapuose bei profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems analizę už 2011-2016 metus. Metodinis centras organizavo ir vykdė mokymus specialistams, išvažiuojamuosius praktinius seminarus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų profesijų mokytojams bei tiesiogiai neįgaliuosius aptarnaujantiems darbuotojams,  2 apskrito stalo diskusijas vykdant bendradarbiavimo su partneriais veiklas ir gerosios patirties sklaidą, specialistų, teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas, konsultavimą. Taip pat sukurta interneto svetainė www.meskuriame.lt, kurioje publikuojamos profesinės reabilitacijos dalyvių bei kitų neįgaliųjų gaminių nuotraukos, parengtas ir išleistas lankstinukas, skirtas pristatyti visas šalyje veikiančias profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas, jose teikiamas paslaugas, taikomas profesijų mokymo programas, parengti ir publikuoti 11 informacinių pranešimų ir 1 straipsnis nacionaliniame leidinyje. Komisija teigiamai įvertino metodinio centro vykdytas veiklas bei aptarė užduotis 2017 metams.

Šaltinis: www.ndt.lt

Share

Startavo naujas projektas „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“

Norime supažindinti Jus su – EQUASS (angl. The European Quality in Social Services) – tai Europos reabilitacijos platformos iniciatyva sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. Iki šiol Lietuvoje socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas buvo nulemtas individualių šias paslaugas teikiančių įstaigų iniciatyvų. Taip atsitiko dėl to, kad šalies mastu nėra visuotinai patvirtintos bendros paslaugų kokybės įvertinimo tvarkos ar kokybės užtikrinimo standarto. Šio projekto pagrindinis tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. Vykdant šį projektą bus aktyviai prisidedama prie darnaus vystymosi principų įgyvendinimo socialinėje srityje. Projekte dalyvaujančios socialinių paslaugų įstaigos gerindamos savo teikiamas paslaugas tiesiogiai prisidės prie socialinės atskirties ir skurdo mažinimo bei užimtumo didinimo.
Nuo 2017 m. kovo mėn. Valakupių reabilitacijos centras pradėjo vykdyti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projektą Nr. 08.4.1.-ESFA-V-421-01-0001 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. Projekto veiklos apima 5 etapus: EQUASS konsultantų ir auditorių paruošimą, projekte dalyvaujančių organizacijų vadovų, socialinių įstaigų darbuotojų ir EQUASS koordinatorių mokymus, socialinių paslaugų kokybės sistemos diegimą, poveikio Lietuvos socialinių paslaugų sektoriui įvertinimą, socialinių paslaugų kokybės sistemos populiarinimą. Projekto metu EQUASS sistema bus įdiegta 120 socialinių paslaugų teikėjų visoje Lietuvoje, o mažiausiai 80 proc. jų – sėkmingai sertifikuoti EQUASS Assurance kokybės ženklu.
Šiuo metu Valakupių reabilitacijos centre užsienio lektoriai ruošia būsimus EQUASS konsultantus, kurie bendradarbiaudami su socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis sieks užtikrinti paslaugų kokybę ir tobulėjimą. Artimiausiu metu bus organizuota įvadinė projekto konferencija bei paskelbtas socialines paslaugas teikiančių įstaigų, motyvuotų teikti paslaugas remiantis EQUASS kokybės principais ir norinčių dalyvauti projekte, kuriame gaus įvairiapusę pagalbą tobulinant savo paslaugų teikimą, atrankos konkursas.
Sekite naujienas Valakupių reabilitacijos centro tinklapyje www.reabilitacija.lt ir/arba laukite kvietimo teikti paraiškas.

Share

Šių metų „Draugystės veža!” kryptis – Kijeve vyksianti „Eurovizija”

Gegužės viduryje Kijeve vyksiančiame „Eurovizijos“ dainų konkurse Lietuvai atstovausiančios grupės „Fusedmarc“ muzikantai tikrai nebus vieniši – Ukrainos sostinėje juos palaikys penkios socialinės akcijos „Drausytė veža!“ laimėtojų poros. Jei esi neįgalus arba turi negalios paliestą draugą, vienas iš tų laimingųjų gali būti ir tu!

Jau antrus metus „Baltijos Ugdymo Centro“ organizuojama akcija „Draugystė veža!“ šiemet įgavo dar didesnį pagreitį, nes prie jos prisidėjo Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, o iniciatyvą pristato LRT.

Neįgaliųjų reikalų departamento direktorė Asta Kandratavičienė džiaugiasi, kad Lietuva turi dar vieną progą įsitikinti, jog atskirtis tarp sveikųjų ir negalios paliestų kyla tik dėl nežinojimo.

„Šeštadienį, po nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos finalo, LRT televizija simboliškai parodė puikų prancūzų filmą „Neliečiamieji“ („Intouchables“), pasakojantį apie nepaprastą paralyžiuoto aristokrato ir jauno jo slaugytojo draugystę. Socialinė akcija „Draugystė veža!“ skirta parodyti, kad ir Lietuvoje turime tokio bendravimo pavyzdžių. Žmonės, geriau pažinę neįgaliuosius įsitikina, kokie ji gali būti linksmi, šmaikštūs, dėmesingi, draugiški ir empatiški. Tikiu, kad dabar esanti praraja tarp šių dviejų pasaulių ilgainiui išnyks. Ir tam tikrai labai pasitarnaus „Draugystė veža!”, – džiaugėsi A. Kandratavičienė.

Akcijos taisyklės paprastos: du draugai, vienas iš kurių yra neįgalus, turi užpildyti LRT.lt puslapyje esančią anketą http://www.lrt.lt/projektai/draugyste_veza/anketa#skip ir papasakoti savo draugystės istoriją. Filmuoti pasakojimai apie organizatorių atrinktų dvidešimt pretendentų porų bus parodyti LRT televizijos laidoje „Labas rytas, Lietuva“, kurios žiūrovai balandžio 14 – 30 d. balsuodami ir išrinks penkias gražiausias istorijas.

Laimėtojų laukia įspūdžių ir nuotykių kupina kelionė į Kijevą bei galimybė gyvai stebėti Lietuvai atstovausiančių „Fusedmarc“ ir kitų šalių atstovų pasirodymus.

„Neįgaliųjų ir sveikųjų norai nesiskiria – jie visi trokšta draugauti, keliauti, smagiai leisti laiką. Socialinė akcija „Draugystė veža!” visa tai suteikia. Todėl labai kviečiu nepabijoti ir užpildyti anketą. Patikėkite – tikrai verta! Praėjusiais metais į Stokholmą važiavusios penkios draugystės ambasadorių poros iki šiol gyvena kelionės ir nuotykių įspūdžiais. Kai kuriems neįgaliukams tai buvo pirmas kartas, kai jie be priežiūros paliko tėvų namus ir tai suteikė drąsos naujiems puikiems startams. Nėra geresnio nuotykių bendrininko, nei draugas, o šių metų draugystės keliai veda į Kijevą“, – šelmiškai šypsojosi socialinės akcijos „Draugystė veža!” sumanytoja, viena iš „Baltijos Ugdymo Centro“ partnerių Žydrė Gedrimaitė.

Share