Registratūros darbo laikas I–IV 8:00–17:00, V 8:00–15:45, pietų pertrauka 12:00-12:45

Vilniuje (8-5) 2 477 543; (8-614) 96010    Kaune (8-37) 24 18 81

Top

Veikla

Projekto Chic&Craft partnerių susitikimas Lietuvoje

Įgyvendinant tarptautinį projektą CHIC&CRAFT, Valakupių reabilitacijos centre, vasario 21-22 d. vyko projekto partnerių susitikimas. Į centrą atvykę partneriai iš Ispanijos, Vokietijos, Graikijos ir Slovėnijos, aplankė ne tik Vilniaus, bet ir Kauno skyrių, kuriame ir vyksta šio projekto rėmuose organizuojamas pilotinis išbandymas. Tai neįgaliems asmenims skirta mokymosi programa, kurios tikslas – sukurti stilingus, originalius, rankų darbo drabužius ir aksesuarus, panaudojant nereikalingas medžiagas ar perdirbant jau panaudotus daiktus. Vizito metu, svečiai ne tik susipažino su pilotinio išbandymo veikla ir rezultatais Lietuvoje, pristatė savo šalių pasiekimus, bet ir aptarė galutines projekto veiklas bei susipažino su VRC teikiamomis paslaugomis. Užsienio partneriai liko sužavėti centre organizuojamomis veiklomis ir profesinės reabilitacijos metu kuriamais darbais. Galime pasidžiaugti, kad net keli partneriai lauktuvių įsigijo iš VRC sukurtų gaminių. Tikimės, kad įvykęs susitikimas padės sėkmingai įgyvendinti likusias projekto veiklas ir plėtoti požiūrį į gaminių kurimą iš antrinių žaliavų. CHIC&CRAFT projektas finansuojamas Europos Sąjungos ERASMUS+ programos lėšomis.

Share

Kviečiame apsilankyti naujoje interneto svetainėje

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijavo naujos interneto svetainės sukūrimą. Interneto svetainė sukurta, norint pristatyti unikalius rankų darbo gaminius, pagamintus talentingų, skirtingo amžiaus asmenų, turinčių negalią, ir jų teikiamas paslaugas visoje Lietuvoje. Be to, tai puiki galimybė atrasti aukštos kokybės, iš natūralių medžiagų pagamintus gaminius. Tinklapyje pristatomi gaminiai yra ypatingi, nes kuriami su šilčiausiais jausmais, įdedant dalelę savęs, o paslaugos atliekamos su meile žmonių, kurie siekia išreikšti save ir integruotis į visuomenę. Socialinės integracijos srityje veikiančios įstaigos organizuoja įvairias veiklas, kurių metu ir atsiskleidžia ypatingi šių asmenų gebėjimai.
Meskuriame.lt tikslas – šviesti visuomenę, skatinti ypatingus žmones kurti ir skleisti žinią apie savo talentus bei populiarinti šių žmonių kuriamus gaminius ir teikiamas paslaugas. Kviečiame susipažinti su interneto svetaine: meskuriame.lt

Share

Įgyvendintas projektas „Saugus ir išmanus socialiniame tinkle“

2016 m. projektu „Saugus ir išmanus socialiniame tinkle”, siekiama ugdyti asmenų, turinčių negalią, ir plačiosios visuomenės gebėjimus saugiai naudotis socialinio tinklo priemonėmis ir atpažinti tikrąją pranešimų esmę.

Praktinė patirtis rodo, kad daliai neįgaliųjų, ypač turinčių sunkią fizinę negalią ar sutrikusį intelektą Lietuvoje stokojama galimybių naudotis kompiuteriu kasdienėje ar profesinėje veikloje. Panašioje situacijoje, tik dėl turinio suvokimo problemų, atsiduria ir intelekto sutrikimų turintys asmenys.

Projekto metu parengta teorinė medžiaga apie socialinio tinklo priemonėmis perduodamo turinio esmę, kurią sudarys bendrasis turinys ir specializuotas mokymo turinys, kuris plačiau paaiškina ir parodo kaip naudotis tam tikrais socialinio tinklo nustatymais.

Interaktyvi video paskaita viešinama Valakupių reabilitacijos centro www.reabilitacija.lt ir Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos www.uvb.lt interneto svetainėse.

Kviečiame ir Jus susipažinti su interaktyvia paskaita „Saugus ir išmanus socialiniame tinkle“.

Šį projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Share

Profesinės reabilitacijos kokybės užtikrinimas – specialistų profesionalumas

Keičiantis socioekonominei ir demografinei situacijai, atsigaunant darbo rinkai, keičiantis negalią turinčių asmenų poreikiams ir lūkesčiams profesinės reabilitacijos srityje dirbantiems specialistams ypač svarbu nuolat tobulėti ir gilinti žinias. Niekas neabejoja, kad įgyta kvalifikacija turi būti nuolat atnaujinama, siekiant kvalifikuotai suteikti paslaugas ir didinti negalią turinčių asmenų socialinę ir profesinę integraciją. McKinsey & Company 2006 – 2007 m. atliktas tyrimas, kurio tikslas buvo suprasti, kodėl pasaulio geriausios mokyklos pasiekia daug geresnių rezultatų nei visos kitos mokyklos parodė, kad pagrindinis teikiamų švietimo paslaugų sėkmės užtikrinimo garantas yra mokytojo profesionalumas ir kvalifikacija. Mokymasis visą gyvenimą yra tai, kas išskiria sėkmingą organizaciją iš tų, kurie visada atsilieka.

Viena iš pagrindinių sričių, kuriai Neįgaliųjų reikalų departamentas skyrė didelį dėmesį 2016 metais iškeldamas užduotis Profesinės reabilitacijos metodiniam centrui buvo profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikacijos tobulinimas, siekiant užtikrinti šių specialistų teikiamų paslaugų kokybę kiekvienam paslaugomis besinaudojančiam asmeniui ir ją didinti. Patenkinti klientų lūkesčiai yra svarbiausia profesinės reabilitacijos sistemos užduotis. Šiais metais metodinio centro veiklas tęsė VšĮ Valakupių reabilitacijos centras, turintis didžiausią profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo patirtį Lietuvoje profesinės reabilitacijos įstaigų specialistų mokymų, konsultacijų, metodinės medžiagos rengimo bei tyrimų atlikimo srityse.

Bendradarbiaujant su visais profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjais Lietuvoje, pastebėta, kad neįgalus asmuo yra ypatingai jautri asmenybė, turinti vidinių baimių, nepasitikėjimo. Dažnai pastebima, kad šių žmonių savivertė yra žema, todėl tik profesionalūs ir turintys žinių bei kompetencijų specialistai gali padėti tokiems žmonėms įveikti jų baimes ir pasiekti savo tikslą. VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centro profesinės reabilitacijos skyriaus vadovė Giedrė Martinaitienė
pabrėžė, kad labai svarbų vaidmenį profesinės reabilitacijos kokybės užtikrinime atlieka profesinės reabilitacijos specialistai: „Sunku dirbti profesinės reabilitacijos srityje neturint žinių ir patirties, todėl specialistai, dirbantys profesinės reabilitacijos srityje turi būti apmokyti, jie turi žinoti paslaugų teikimo standartą ir profesinės reabilitacijos sistemą, mokėti savo žinias taikyti kiekvieną sykį individualiai, atsižvelgiant į profesinės reabilitacijos dalyvio individualius poreikius ir jo asmenybės ypatumus. Tokių specializuotų profesinės reabilitacijos specialistų mokymų Lietuvoje sunku rasti, todėl mūsų specialistai aktyviai dalyvauja Metodinio centro organizuojamuose mokymuose. Šiais metais labai naudingi buvo praktiniai seminarai profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų profesijų mokytojams bei tiesiogiai neįgaliuosius aptarnaujantiems darbuotojams.“

Reaguojant į besikeičiančius profesinės reabilitacijos dalyvių poreikius bei į profesinės reabilitacijos centrų apskrito stalo diskusijų metu išsakytą nuomonę, šiais metais buvo organizuoti praktiniai išvažiuojamieji seminarai, kurių metu dalyvaujantys specialistai ne tik galėjo įgyti naujų žinių, apsikeisti patirtimi, bet ir susipažinti su teikiamomis paslaugomis gyvai. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimu pasidalino VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras ir VšĮ „Profesijų spektras“ Druskininkuose. Visi centrai pasižymi savita kokybės ir paslaugų teikimo kultūra, todėl kiekvienas negalią turintis asmuo turi užtikrintą galimybę rinktis jam priimtiniausią, labiausiai jo lūkesčius atitinkantį paslaugų teikėją.

Didėjant psichikos susirgimų visuomenėje skaičiui vis daugiau psichikos negalią turinčių asmenų kreipiasi ir dalyvauja profesinės reabilitacijos programose. Kompleksinių paslaugų teikimo metu specialistai susiduria ir padeda spręsti įvairias socialines, sveikatos ir kitas asmens problemas, kylančias pakeliui į darbo rinką, ir viena iš pasitaikančių problemų yra savižudybės. Lietuva negali pasigirti nepirmaujanti šioje srityje, todėl šiais metais mokymų metu specialistai buvo ruošiami susidūrimui su savižudybių problema ir mokinami daryti jų prevenciją. Kartu su kvalifikuota Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos biuro specialiste profesinės reabilitacijos mokytojai, psichologai, socialiniai darbuotojai ir kiti analizavo savižudybių nuspėjimo ženklus, efektyviausius būdus išvengti jų, atpažinti pavojaus ženklus, tinkamai juos įvertinti ir priimti teisingą sprendimą.

Profesinė reabilitacija skirta įvairią negalią turintiems asmenims ir vis daugiau šia programa susidomi regos negalią turintys asmenys. Atsiranda daugiau galimybių tokiems asmenims dalyvauti šioje programoje, įgyti vis įvairesnių profesijų ar kompetencijų ir susirasti darbą. Profesinės reabilitacijos centrai vis daugiau dėmesio kreipia į fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymą šiai asmenų grupei, taip pat ir mokytojų bei kitų tiesiogiai dirbančių specialistų žinias ir gebėjimus dirbti su šiuos specialiuosius poreikius turinčiais asmenimis. Mokymuose aktyviai dalyvaujantys specialistai dalinosi savo patirtimi dirbant su aklais ir silpnaregiais programos dalyviais, mokėsi atskirti įvairius regėjimo sutrikimus bei jų įtaką darbinei veiklai, suprasti šiai asmenų grupei priimtinus komunikacijos būdus ir įsijausti į jų būseną. Mokymuose specialistai prasitarė, kad tik gerai šią asmenų grupę suprantantis ir asmeninės patirties turintis specialistas gali pastiprinti ir įgalinti šiuos asmenis tvirtu žingsniu skinti kelius į darbo rinką, atrandant vis daugiau savo talentų. Žinodamas ir suprasdamas kliento ypatumus ir iššūkius, specialistas gali padėti jam atrasti savo stiprybes.

Taigi, šiuolaikiškas, profesionalus profesinės reabilitacijos specialistas tiki, kad kiekvienas žmogus gali dirbti ne tik tai, ką moka, tačiau ir tai, ką iš tiesų mėgsta ir myli. Naudodamiesi savo žiniomis ir didžiule patirtimi, specialistai padeda talentams ir darbdaviams atrasti vieniems kitus tam, kad kurtų iš tiesų nuostabius dalykus ir gyventų pilnavertį gyvenimą. Tokių talentų paieškai šiais metais pradėjo naujai sukurta svetainė www.meskuriame.lt, kur savo sukurtus gaminius arba
teikiamas paslaugas gali reklamuoti kiekvienas negalią turintis asmuo, kuris, padedant kvalifikuotiems specialistams, atrado savyje neišsemiamus klodus. Šioje svetainėje lankytojas kviečiamas arčiau susipažinti su profesinės reabilitacijos ir kitų socialinės integracijos programų dalyvių kūryba, teikiamomis paslaugomis bei pasisemti idėjų dovanoms, įgyti papuošalų, namų dekoro priemonių, ekologiškų žaislų ir dar daug kitų su meile pagamintų prekių. Profesinės reabilitacijos programa yra unikali galimybė sustiprinti savo poziciją darbo rinkoje, kvalifikuotų specialistų pagalba atrasti gyvenimo spalvas ir tikėjimą savimi. Per visą
profesinės reabilitacijos laikotarpį yra ne viena ir ne kelios istorijos, kai neįgalus asmuo atrado savo gyvenimo kelią ir jėgų įveikti kliūtis, surado sau mylimą darbą, kuris padeda gyventi visavertį gyvenimą. Specialistams įgaunant vis naujesnių žinių ir patirties, profesinės reabilitacijos programa atveria galimybes dalyvauti skirtingiems asmenims, turintiems sunkią regos, klausos, fizinę, psichikos ir kompleksinę negalią. Siekiant pakviesti tuos asmenis į profesinę reabilitaciją buvo sukurtas naujas, patrauklus ir informatyvus profesinės reabilitacijos įstaigų lankstinukas, kurio galite teirautis profesinės reabilitacijos centruose ir kitose paslaugas neįgaliesiems teikiančiose įstaigose. Kiekvieną, kas abejoja ar profesinės reabilitacijos programa yra skirta būtent jam, kviečiame kreiptis į artimiausią profesinės reabilitacijos centrą pokalbiui su specialistu, kuris patars tik tai, kas asmeniui labiausiai tinka jo situacijoje.

Šiuo metu Metodinis centras atlieka profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems Lietuvoje analizę, kurioje bus pateiktos rekomendacijos dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo efektyvumo didinimo. Remiantis analizėje išryškėsiančiomis rekomendacijomis bus formuojami ateities mokymų poreikiai, tad kitais metais specialistai turės galimybę patobulinti savo žinias jiems aktualiausiomis profesinės reabilitacijos temomis.
Profesinės reabilitacijos sistemos Lietuvoje dešimtmečio patirtis pagrindžia profesinės reabilitacijos – kaip esminės grandies neįgaliųjų socialinei ir profesinei integracijai – svarbą. Neįgaliųjų paruošimas darbo rinkai ir pagalba įsidarbinant ne tik prisideda prie užimtumo didinimo Lietuvoje, bet ir suteikia galimybę neįgaliam asmeniui pasijausti aktyviu, pilnaverčiu visuomenės nariu ir pagerinti gyvenimo kokybę.

Parengė VšĮ Valakupių reabilitacijos centras

Share

Kvietimas į apskrito stalo diskusiją

Maloniai kviečiame 2016 m. lapkričio 11 d. 10.00 val. dalyvauti apskrito stalo diskusijoje, kurią organizuoja VšĮ Valakupių reabilitacijos centras, vykdantis profesinės reabilitacijos metodinio centro funkcijas.

Apskrito stalo diskusijos tikslas – tobulinti profesinės reabilitacijos paslaugų kokybę, kuriant šiuolaikinį, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems reikalavimus atitinkantį profesinės reabilitacijos paslaugų įstaigų tinklą. Diskusijos metu bus pristatytos profesinės reabilitacijos metodinio centro veiklos, aptarta interneto svetainė, skirta viešinti profesinės reabilitacijos dalyvių bei kitų neįgaliųjų gaminius ir profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų licencijavimas, EQUASS kokybės standartai. VšĮ „Profesijų spektras“ pristatys profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo gerąją praktiką ir supažindins su VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro Druskininkų filialo gerąja patirtimi.
Apskrito stalo diskusijos dienotvarkė
Apskritojo stalo diskusija VšĮ „Profesijų spektras“ centre, Sveikatos g. 3, Druskininkai. Maloniai prašome registruotis internetu. Registracija

Share

Kvietimas į praktinį seminarą

Maloniai kviečiame profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų profesijų mokytojus ir tiesiogiai su profesinės reabilitacijos programos dalyviais dirbančius specialistus, dalyvauti praktiniame seminare „Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas asmenims, turintiems skirtingas negalias. Darbo ir konsultavimo ypatumai“. Seminaras skirtas supažindinti specialistus su skirtingos negalios grupių (susirgimų) neįgaliųjų darbo ir konsultavimo ypatumais.

Praktinio seminaro tikslas – profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų profesijų mokytojus ir tiesiogiai su profesinės reabilitacijos programos dalyviais dirbančius specialistus supažindinti su skirtos negalios grupių (susirgimų) neįgaliųjų darbo ir konsultavimo ypatumais.

Praktinis seminaras vyks 2016 m. lapkričio 11 d. VšĮ „Profesijų spektras“ centre, Sveikatos g. 3, Druskininkai. Dalyviams bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Seminaras yra organizuojamas įgyvendinant 2016 m. profesinės reabilitacijos metodinio centro veiklas ir yra nemokamas. Dalyvių kelionės ir apgyvendinimo išlaidos profesinės reabilitacijos metodinis centras nefinansuoja.
Mokymų dienotvarkė
Dalyvių registracija į praktinį seminarą vyksta iki š. m. lapkričio 08 d. 17 val. internetu. Registracija

Share