Registratūros darbo laikas I–V 8:00–15:00, pietų pertrauka 12:00-12:45

Vilniuje (8-5) 2 477 543; (8-614) 96010    Kaune (8-37) 24 18 81

Top

ERASMUS + Projektas EDPOWER

Valakupių reabilitacijos centras / ERASMUS + Projektas EDPOWER

Nr. 2021-1-LT01-KA220-ADU-000028299

Nuo 2021 m. lapkričio 01 d. Valakupių reabilitacijos centras kartu su Asociacija “Iniciatyvų Tinklas”, TENENET oz (Slovakija), Nevelok Haza Egyesulet (Vengrija), Fondazione Luigi Clerici (Italija), Fundacja Sowelo (Lenkija) pradėjo įgyvendinti projektą „SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETĖJŲ ĮGALINIMAS, SIEKIANT GERINTI NEGALIĄ TURINČIŲ ASMENŲ MOKYMOSI GALIMYBIŲ PRIEINAMUMĄ IR KOKYBĘ“ (Angl. Empowering adult educators for improvement of accessibility and quality of learning opportunities for people with functional diversity“ – ENPOWER).

Projekto poreikis grindžiamas savarankiško gyvenimo filosofijos principais, kuriais siekiama skatinti savarankiškumą bei visavertį žmogaus dalyvavimą visuomeniniame gyvenime nepaisant turimos negalios. Minėtų tikslų ketinama siekti ugdant suaugusiųjų švietėjus, konsultantus ir užimtumo tarnybų atstovus, dirbančius su negalią turinčiais asmenimis.

Partnerių atliktos poreikių analizės duomenimis, nepaisant pastaraisiais metais visoje ES įgyvendintų socialinės globos sistemų pokyčių (tokių kaip deinstitucionalizacija, lygybės ir savarankiško gyvenimo skatinimas), negalią turintys žmonės vis dar neretai susiduria su socialine atskirtimi ir ekonominiais sunkumais. Akivaizdu, kad viena to priežasčių – atviros prieigos suaugusiųjų švietimo išteklių ir kvalifikacijos tobulinimo galimybių trūkumas.

Tikimasi, kad keičiantis idėjomis, žiniomis, patirtimi ir gerosiomis praktikomis, bus sukurta ir tarptautiniu mastu išbandyta nauja inovatyvi neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokymosi programa, skirta gerinti žinių tobulinimo ir žmonių, turinčių negalią, socialinės integracijos galimybes.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus parengta mokymosi medžiaga ir organizuoti mokymai suaugusiųjų švietėjams, dirbantiems su įvairią negalią turinčiais žmonėmis. Tai savo ruožtu užtikrins, kad suaugusiųjų švietėjai gaus naujausias žinias ir tobulins savo įgūdžius, kad galėtų tinkamai atliepti esamus savo klientų ir besimokančiųjų poreikius. Numatyta mokymo programa prisidės prie įvairių bazinių įgūdžių, tokių kaip verslumas, komunikacija ir skaitmeninis raštingumas stiprinimo  bei savarankiško gyvenimo skatinimo.