Registratūros darbo laikas I–IV 8:00–17:00, V 8:00–15:45, pietų pertrauka 12:00-12:45

+370 5 244 0700

Top

ERASMUS + Projektas EDPOWER

Valakupių reabilitacijos centras / ERASMUS + Projektas EDPOWER

Nr. 2021-1-LT01-KA220-ADU-000028299

Valakupių reabilitacijos centras kartu su Asociacija “Iniciatyvų Tinklas”, TENENET oz (Slovakija), Nevelok Haza Egyesulet (Vengrija), Fondazione Luigi Clerici (Italija), Fundacja Sowelo (Lenkija) pradėjo įgyvendinti projektą „SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETĖJŲ ĮGALINIMAS, SIEKIANT GERINTI NEGALIĄ TURINČIŲ ASMENŲ MOKYMOSI GALIMYBIŲ PRIEINAMUMĄ IR KOKYBĘ“ (Angl. Empowering adult educators for improvement of accessibility and quality of learning opportunities for people with functional diversity“ – ENPOWER).

Projekto poreikis grindžiamas savarankiško gyvenimo filosofijos principais, kuriais siekiama skatinti savarankiškumą bei visavertį žmogaus dalyvavimą visuomeniniame gyvenime nepaisant turimos negalios. Minėtų tikslų ketinama siekti ugdant suaugusiųjų švietėjus, konsultantus ir užimtumo tarnybų atstovus, dirbančius su negalią turinčiais asmenimis.

Partnerių atliktos poreikių analizės duomenimis, nepaisant pastaraisiais metais visoje ES įgyvendintų socialinės globos sistemų pokyčių (tokių kaip deinstitucionalizacija, lygybės ir savarankiško gyvenimo skatinimas), negalią turintys žmonės vis dar neretai susiduria su socialine atskirtimi ir ekonominiais sunkumais. Akivaizdu, kad viena to priežasčių – atviros prieigos suaugusiųjų švietimo išteklių ir kvalifikacijos tobulinimo galimybių trūkumas.

Projekto rezultatai. Valakupių reabilitacijos centras kartu su partneriais iš Italijos, Lietuvos, Slovakijos, Lenkijos ir Vengrijos projekto įgyvendinimo laikotarpiu rengė mokymosi medžiagą ir organizavo mokymus suaugusiųjų švietėjams, dirbantiems su įvairią negalią turinčiais žmonėmis. Taip pat buvo sukurta ir tarptautiniu mastu išbandyta nauja inovatyvi neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa, skirta gerinti žinių tobulinimo ir žmonių, turinčių negalią, socialinės integracijos galimybes. Tokiu būdu suaugusiųjų švietėjai turės platesnes galimybes gauti naujausias žinias ir tobulinti savo įgūdžius tam, kad tinkamai atlieptų esamus savo paslaugų gavėjų ir besimokančiųjų poreikius.

Mokymų programos kursas suteikia galimybę patobulinti savo žinias ir įgūdžius siūlant informaciją ir mokymosi/mokymo medžiagą šiomis temomis:

  • 1 modulis. Savarankiško gyvenimo filosofija. Šio modulio tikslas – supažindinti su savarankiško gyvenimo judėjimu ir reiškiniu.
  • 2 modulis. Piktnaudžiavimas ir nepriežiūra. Šio modulio tikslas – suteikti vartotojams žinių apie įvairias nepriežiūros ir prievartos prieš asmenis, turinčius funkcinę įvairovę, apraiškas, jų pasekmes ir pagalbos būdus. Ugdyti kompetencijas piktnaudžiavimo, prievartos ir nepriežiūros atpažinimo ir prevencijos srityse.
  • 3 modulis. Skaitmeniniai įgūdžiai ir medijų raštingumas. Šio modulio tikslas – supažindinti su IRT pranašumais ir jais naudotis.
  • 4 modulis. Verslumo įgūdžių stiprinimas. Šio modulio tikslas – profesinių žinių ir (verslo) įgūdžių tobulinimas per savęs įgalinimą, padedant žmonėms su funkcine įvairove įgyvendinti savo verslą ir vienodomis sąlygomis būti darbo rinkos dalimi.
    5 modulis. Sveikata, širdies ir kraujagyslių ligų bei diabeto profilaktika. Šio modulio tikslas – supažindinti vartotojus su 2 tipo cukriniu diabetu ir širdies ir kraujagyslių ligomis, parodyti, kad šių būklių iš esmės galima išvengti ir išmokyti propaguoti sveiką gyvenseną dirbant su įvairiomis ligomis.

Numatyta mokymo programa prisidės prie įvairių bazinių įgūdžių, tokių kaip verslumas, komunikacija ir skaitmeninis raštingumas stiprinimo bei savarankiško gyvenimo skatinimo. Mokymo medžiaga išversta į lietuvių kalbą, su kuria galite susipažinti E-mokymosi platformoje nuoroda: http://itinklas.lt/edpower/courses/edpower-lt/ .

Šioje platformoje numatoma galimybė savarankiškam mokymuisi bei mokymų pažymėjimo įgijimui pasirinkus vieną ar visus dominančius modulius. Bendra mokymų pagal parengtą medžiagą ir savarankišką užduočių atlikimą trukmė – 40 ak. val.

Projekto koordinatorius: Asociacija „Iniciatyvų tinklas“ – Lietuva

Projekto partneriai: Nevelők Háza Egyesület/Educators’ Centre Association (ECA) – Vengrija, Fondazione Luigi Clerici – Italija, Tenenet, n.o. – Slovakija, Sowelo Foundation – Lenkija.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. lapkritis – 2023 m. spalis.