Registratūros darbo laikas I–IV 8:00–17:00, V 8:00–15:45, pietų pertrauka 12:00-12:45

+370 5 244 0700

Top

Kokybės sistemos diegimas

Valakupių reabilitacijos centras / Kokybės sistemos diegimas

EQUASS nacionalinis atstovas Lietuvoje

EQUASS yra Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema, paplitusi visoje Europoje, kurią sukūrė ir nuolatos tobulina Europos reabilitacijos platforma .

Valakupių reabilitacijos centras, glaudžiai bendradarbiaudamas su Europos reabilitacijos platforma, koordinuoja EQUASS kokybės sistemos diegimą Lietuvoje – teikia įstaigoms, siekiančioms diegti EQUASS kokybės sistemą, reikalingą informaciją bei konsultacijas šios sistemos diegimo, paraiškos rengimo klausimais, organizuoja auditus ir administruoja sertifikavimo procesą.
Įstaigos gali rinktis vieną iš dviejų sertifikavimo programų – EQUASS Assurance ir EQUASS Excellence. Šios sertifikavimo programos yra pagrįstos tais pačiais kokybės principais, papildo viena kitą ir patvirtina du skirtingus kokybės lygmenis.

Daugiau informacijos apie EQUASS kokybės sistemą ir jos taikymą Europoje rasite interneto svetainėje www.equass.be (anglų kalba) arba telefonu  (8-5) 247 7453, arba parašę elektroninį užklausimą paštu equass@reabilitacija.lt .

2017-2022 m. Valakupių reabilitacijos centras įgyvendina projektą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“, projekto kodas Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001. Šio projekto metu socialines paslaugas teikiančios įstaigos turi galimybę nemokamai pasirengti EQUASS diegimui bei siekti EQUASS Assurance sertifikato. Daugiau informacijos apie projektą rasite interneto svetainėje www.equass.lt .

EQUASS kokybės sistemos principai

EQUASS kokybės principai – tai plačiausiai pripažįstamas Europos kokybės principų komplektas, kuris yra pagrįstas visuotinėmis vertybėmis.

EQAUSS kokybės principai:

  • Lyderystė
  • Personalas
  • Teisės
  • Etika
  • Partnerystė
  • Dalyvavimas
  • Orientacija į asmenį
  • Kompleksiškumas
  • Orientacija į rezultatus
  • Nuolatinis gerinimas

EQUASS kokybės principai

http://www.reabilitacija.lt/wp-content/uploads/2016/10/esschem.jpg

EQUASS sertifikavimo lygmenys

EQUASS sertifikavimo sistema pripažįsta socialinių paslaugų kultūrinę įvairovę, leidžia prisitaikyti prie skirtingo nacionalinio konteksto ir teisinio reguliavimo. EQUASS sertifikavimas yra pagrįstas visuotiniais principais, pagrindinėmis vertybėmis, o ne nurodančiu standartų komplektu. Šis vertybėmis pagrįstas metodas garantuoja EQUASS sertifikavimo suderinamumą ir egzistuojančių nacionalinių kokybės vadybos sistemų papildymą.

EQUASS sistema remiasi tiksliai apibrėžtais kriterijais visuose sertifikavimo lygmenyse ir naudoja specifines savęs įvertinimo ir išorinio audito procedūras. Kokybės principų pagrindu organizacijos turi atlikti vidaus auditą savęs įvertinimo būdu, kurį seka išorinių nepriklausomų auditorių įvertinimas ir patikra. Informacija apie EQUASS kriterijų įgyvendinimą ir identifikuotas gerinimo sritis yra pranešama pareiškėjui ir tarptautiniam Apdovanojimo komitetui. Komitetas priima sprendimą ar pareiškėjui suteikiamas EQUASS sertifikatas.

assulog

 Visos EQUASS sertifikavimo programos atitinka Europos socialinio sektoriaus kokybės reikalavimus. EQUASS Assurance yra sertifikavimo sistema skirta socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui ir kontrolei. Tai galimybė organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas, įsitraukti į išorinį sertifikavimo procesą Europos lygmenyje, kuriuo jie garantuoja paslaugų vartotojams ir suinteresuotiesiems savo paslaugų kokybę. EQUASS Assurance ženklas garantuoja paslaugų teikimo kokybę, patvirtindamas atitiktį 50 kokybės principais pagrįstiems kriterijams. Šie kriterijai apima esminius Kokybės vadybos sistemos elementus, taikomus socialiniame sektoriuje. Išorinis auditas yra atliekamas nepriklausomo ir kompetentingo auditoriaus. Dviejų dienų vizito metu išorės auditorius patikrina organizacijos įrodymus, apžvelgdamas dokumentaciją ir bendraudamas su darbuotojais, paslaugų vartotojais ir kitomis suinteresuotomis šalimis. Rezultatai yra pateikiami audito ataskaitoje. Organizacija, kuri atitinka EQUASS Assurance reikalavimus, sertifikuojama trijų metų laikotarpiui. Procesą prižiūri EQUASS Apdovanojimo Komitetas.

csm_logo_equass_excellence_03_2294e528db

Antras EQUASS sertifikavimo lygmuo EQUASS Excellence yra suteikiamas socialinių paslaugų teikėjui, kuris gali parodyti visų 10 kokybės principų pasiekimus ir nuolatinį gerinimą trimis skirtingomis perspektyvomis: požiūriu, įgyvendinimu ir rezultatais. EQUASS Excellence yra pranašumo ženklas. EQUASS Excellence reikalauja, kad organizacija atliktų savęs įvertinimą, kuris pateikiamas savęs įvertinimo ataskaitoje. Dviejų auditorių komanda vertina savęs įvertinimo dokumentą. Visiems EQUASS Excellence pretendentams, kurie surenka reikiama balų sumą, yra pasiūlomas auditorių vizitas. Šio vizito tikslas yra išsiaiškinti organizacijos aspektus ir įsitikinti, kad pateiki įrodymai atitinka tikrą situaciją organizacijoje. Apdovanojimo Komitetas valdo sertifikavimo procedūrą ir skiria EQUASS Excellence ženklą. Organizacija, kuri atitinka EQUASS Excellence reikalavimus, sertifikuojama trejų metų laikotarpiui. Sertifikuotų organizacijų rezultatai yra publikuojami gerosios praktikos perteikimui ir plėtojimui. Todėl kreipdamiesi dėl EQUASS Excellence, visi pretendentai rodo savo norą būti siektinu pavyzdžiu. EQUASS Excellence sukurtas, siekiant identifikuoti ir skatinti pripažinimą ir gerąją praktiką reabilitacijos sektoriuje.

EQUASS kokybės sistemos diegimas

Mokymai

Valakupių reabilitacijos centras, vykdantis EQUASS nacionalinio atstovo funkcijas, kartu su EPR organizuoja mokymus naujiems EQUASS konsultantams ir auditoriams. Mokymus veda kvalifikuoti EQUASS kokybės sistemos ekspertai.

Daugiau informacijos : telefonu  (8-5) 247 7453, arba elektroniniu paštu equass@reabilitacija.lt .