Registratūros darbo laikas I–IV 8:00–17:00, V 8:00–15:45, pietų pertrauka 12:00-12:45

Vilniuje (8-5) 2 477 543; (8-614) 96010    Kaune (8-37) 24 18 81

Top

Pagalba į namus

Pagalbos į namus paslaugos – tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Paslaugą gali gauti suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

Dėl paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas kreipiasi į gyvenamosios vietos seniūnijos socialinio darbo organizatorių.

Paslaugos teikiamos Kauno mieste darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.

Mokestis už suteiktas paslaugas skaičiuojamas individualiai pagal asmens (arba jo šeimos) gaunamas pajamas, kurį nustato Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius, vadovaudamasis „Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu“.

Daugiau informacijos suteiksime tel. (8 37) 241 881 arba tel. (8-685) 55418.

Papildoma informacija:

http://www.kaunas.lt/socialine-apsauga/paslaugos/

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/74b9d630b53d11eab9d9cd0c85e0b745

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b5fc6880cbf711ea997c9ee767e856b4

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274453/asr

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.270342/asr