Registratūros darbo laikas I–V 8:00–15:00, pietų pertrauka 12:00-12:45

Vilniuje (8-5) 2 477 543; (8-614) 96010    Kaune (8-37) 24 18 81

Top

Artability

Erasmus+ programos projektas „Artability+“

Projekto tikslas – sukurti galimybes asmenims, turintiems negalią, dalyvauti meninėse veiklose, taip skatinant jų savarankiškumą, įgalinimą, sprendimų priėmimą.

Pagrindinės projekto veiklos:
• kassavaitinių meno užsiėmimų organizavimas neįgaliesiems;
• vaizdo įrašų apie skirtingas meno technikas parengimas;
• sėkmės pavyzdžių apie meno veiklas neįgaliesiems analizė;
• parodos bendruomenėje organizavimas;
• mokymo programos apie meno veiklų organizavimą neįgaliesiems kūrimas, įtraukiant tokias temas kaip pagalbinės priemonės neįgaliesiems, parodos organizavimas, įgalinimo, savarankiškų sprendimų priėmimo, dalyvavimo visuomenėje principų taikymas;
• virtualios parodos organizavimas;
• mainų vizito Ispanijoje vykdymas;
• sklaidos renginio organizavimas.
Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais iš Ispanijos, Graikijos, Rumunijos.

Projekto rezultatai:
– 3 metus vyko meniniai užsiėmimai, kiekvienas dalyvis siekė individualių tikslų, numatytų individualiame plane;
– 4 dalyviai dalyvavo tarptautiniuose mokymuose Ispanijoje;
– suorganizuotos parodos bendruomenėje bei elektroninėje erdvėje.


Kviečiame susipažinti su projekto metodine medžiaga:
Metodinis vadovas – METODINIS VADOVAS_Aartability+.pdf
Metodinė medžiaga apie įvairias menines technikas, naudojant nebrangias, kiekvienam prieinamas priemones – CURRICULUM_Artability+.pdf:
• Video medžiaga apie įvairias meno technikas ARTABILITY+ – YouTube
• Techninė pagalba su 3D spausdintuvu – TECHNINĖ PAGALBA SU 3D SPAUSDINTUVU_Aartability+.pdf
Meno veiklų sėkmės pavyzdžiai Europoje – GEROSIOS PRAKTIKOS PAVYZDŽIAI_Aartability+.pdf
Rekomendacijos, kaip surengti parodą ir kaip joje būti gidu – KAIP PARUOŠTI PARODĄ_Aartability+.pdf , KAIP VADOVAUTI PARODAI_Aartability+.pdf

Projekto trukmė: 2019 m. spalio – 2022 m. rugpjūčio mėn.
Projektas „Artability+“ (Sutarties Nr. 2019-1-ES01-KA204-064574) finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis tinklapis atspindi tik autoriaus požiūrį. Komisija nėra atsakinga už medžiagos turinį bei už galimą informacijos panaudojimą.