Registratūros darbo laikas I–IV 8:00–17:00, V 8:00–15:45, pietų pertrauka 12:00-12:45

+370 5 244 0700

Top

Dienos socialinės globos paslaugos įstaigoje (dienos centre)

Valakupių reabilitacijos centras / Dienos socialinės globos paslaugos įstaigoje (dienos centre)

Informacija apie Valakupių reabilitacijos centre teikiamas dienos socialinės globos paslaugas.

Kas yra dienos socialinės globos paslaugos?

Tai įvairios paslaugos, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu įstaigoje.

Kokie yra dienos socialinės globos paslaugų organizavimo principai?

Paslaugos ir veiklos organizuojamos taip, kad atvykęs žmogus ne tik turiningai praleistų laisvalaikį, bet ir išmoktų jo savarankiškumui naudingų įgūdžių, plėstų savo akiratį, patirtų terapinį užimtumo poveikį, gautų reikiamą psichologinę pagalbą, socialinio darbuotojo ir kitų specialistų paslaugas pagal žmogaus individualų poreikį. Visos darbuotojų dėmesys yra nukreiptas į lankytojų psichologinį, emocinį sveikatą, teigiamą psichologinę nuotaiką tarp centre būnančių žmonių,  socialinių ir kasdienių įgūdžių, darbinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą, užimtumą ir praktinį pritaikymą. 

Kokios dienos socialinės globos paslaugos yra teikiamos?

Lankytojams yra teikiamos šios paslaugos:

 • socialinių ir kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo;
 • darbinių įgūdžių ugdymo;
 • laisvalaikio organizavimo;
 • psichologinės pagalbos;
 • kitos paslaugos, reikalingas asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Socialinių įgūdžių lavinimas: Mokomės mandagaus elgesio taisyklių, adekvatumo grupėje, pažįstamose ir nepažįstamose situacijose ir vietose lankydamiesi miesto erdvėse ir renginiuose, pasitikdami ar priimdami centro svečius.

Kitos paslaugos teikiamos pagal asmens poreikį.

Kasdienio gyvenimo įgūdžių lavinimas: Čia lankytojai mokosi visko, ko jiems gali prireikti kasdieniame gyvenime: gamina valgyti, planuoja pirkinius susirastam receptui, skaičiuoja, ar užteks tam pinigų, mokosi finansų planavimo ir valdymo pagrindų. Mokosi prižiūrėti drabužius ir savo aplinką, saugiai elgtis su buities prietaisais.

Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas: Tai naudingi ir reikalingi kasdieniai įgūdžiai. Lankytojai mokosi kompiuterinio raštingumo pagrindų:, rinkti tekstą, susirasti reikiamą informaciją, bendrauti socialiniuose tinkluose, žaisti žaidimus, naudotis grafikos programomis, rasti norimus filmus, muziką, saugumo naudojantis internetu ir socialiniais tinklais įgūdžių.

Siuvimo dirbtuvės: tai darbinių įgūdžių ugdymo veikla, kurios metu lankytojai mokosi siuvimo įgūdžių: gamina žaislus, krepšius, prijuostes, servetėles ir įvairius tekstilės gaminius. Tekstilės darbai lavina estetinį skonį, lavina smulkiąją motoriką, ugdo kantrybę, stiprina savivertę.

Medžio dirbtuvės: j tai darbinių įgūdžių ugdymo veikla, kurios metu lankytojai mokosi pajausti medį, atrasti ir išreikšti kūrybiškumą gaminant inkilus, žaislus, dėliones, įvairius virtuvės apyvokos gaminius. Sąlytis su medžiu lavina smulkiąją motoriką, ugdo kantrybę, dėmesingumą, stiprina savivertę.

Muzikos terapija: laisvalaikio veikla, kurios metu lankytojai kartu su muzikos terapeutu muzikuoja, improvizuoja įvairių instrumentų pagalba, dainuoja ir dalyvauja kitose muzikinėse veiklose. Muzikos terapijos užsiėmimuose, pritaikytuose prie unikalių intelekto sutrikimų turinčių asmenų poreikių ir pageidavimų, pagerina dalyvių socialinį bendravimą, emocinį supratimą ir bendrą gyvenimo kokybę.

Psichologinė pagalba: jos tikslas rūpintis lankytojų psichologine sveikata ir palaikyti teigiamą psichologinę nuotaiką tarp centre būnančių žmonių. Psichologai konsultuoja lankytojus ir jų artimuosius, , veda relaksacinius užsiėmimus individualiai ir grupėje, organizuoja grupinius užsiėmimus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiams lavinti.

Kas gali gauti dienos socialinės globos paslaugas?

Paslaugas gali gauti suaugusieji asmenys su negalia.

Kaip gauti dienos socialinės globos paslaugas? 

Paslaugos teikimas organizuojamas pagal socialinio darbo organizatorių atliktą socialinių paslaugų poreikio vertinimą. Jei pageidaujate gauti dienos socialinės globos įstaigoje paslaugas, turite atlikti šiuos veiksmus:

 • kreiptis į seniūnijos (pagal Jūsų gyvenamąją vietą) Socialinio darbo skyrių;
 • nuvykus užpildyti „Prašymą–paraišką socialinėms paslaugoms gauti“;
 • pildydami paraišką, nurodykite, kad prašote dienos socialinės globos institucijoje (Valakupių reabilitacijos centras).

Atvykus pas socialinį darbuotoją seniūnijoje, Jums reikės pateikti šiuos dokumentus:

 • Lietuvos Respublikos piliečio pasą;
 • Neįgaliojo pažymėjimą;
 • Darbingumo lygio nustatymo pažymą;
 • Specialiojo nuolatinės priežiūros (arba slaugos) poreikio nustatymo pažymą, jei tokias turite;
 • Išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a);

Jei asmuo neveiksnus, reikės pateikti:

o   Globėjo paso;

o  Teismo sprendimo dėl neveiksnumo kopijos.

Kas vyks toliau?

 • Seniūnijos socialinis darbuotojas užpildys visus reikiamus dokumentus;
 • atliks paslaugų poreikio vertinimą, kad būtent ši paslauga reikalinga.
 • seniūnijos socialinis darbuotojas dokumentus pateiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos  Socialinių paslaugų skyriui.
 • Skyrius suteiks siuntimą į Valakupių reabilitacijos centrą;
 • būsimojo lankytojo dokumentų byla bus nusiųsta Valakupių reabilitacijos centro administracijai.
 • apie sprendimą dėl dienos socialinės globos paslaugų Valakupių reabilitacijos centre skyrimo Jūs būsite informuoti raštu.

Atsakymo apie priėmimą į paslaugas įstaigoje turėsite laukti iki mėnesio.

Kur kreiptis dėl dienos socialinės globos paslaugų poreikio vertinimo?

Dėl paslaugos poreikio vertinimo reikia kreiptis į savo gyvenamosios seniūnijos socialinio darbo organizatorių Vilniuje nuorodoje pateikiamais kontaktais:

Socialinio darbo seniūnijose skyrius seniūnijose

Kaip skaičiuojamas mokestis už suteiktas paslaugas?

Mokestis skaičiuojamas individualiai pagal asmens (arba jo šeimos) gaunamas pajamas, kurį nustato miesto savivaldybės administracijos socialinių paslaugų skyrius.

Visais atvejais mokestis skaičiuojamas už faktiškai gautas paslaugas, t.y., jei asmuo gauna paslaugas ne visomis dienomis, jis moka proporcingai už teikiamų paslaugų trukmę dienomis.

Daugiau apie mokėjimą už paslaugas galite sužinoti (skaityti…)

Daugiau informacijos Valakupių reabilitacijos centre, Vilniuje, teikiamas dienos socialinės globos paslaugas galite teirautis:

telefonu (8-5) 2 477 544, mob. tel. 8 612 09946, el. paštu info@reabilitacija.lt arba atvykus adresu Vaidilutės g/ 69, Vilnius