Registratūros darbo laikas I–IV 8:00–17:00, V 8:00–15:45, pietų pertrauka 12:00-12:45

Vilniuje (8-5) 2 477 543; (8-614) 96010    Kaune (8-37) 24 18 81

Top

Aktyvi įtrauktis visiems 2023

Valakupių reabilitacijos centras / Aktyvi įtrauktis visiems 2023

Valakupių reabilitacijos centras 2023-2024 m. įgyvendina Erasmus + programos KA1 projektą „Aktyvi įtrauktis visiems 2023“, kuriuo siekiama patobulinti profesinės reabilitacijos specialistų kompetenciją profesinio mokymo ir paslaugų kokybės užtikrinimo srityse, vystyti bendradarbiavimą ir dalintis gerąja patirtimi, kurią būtų galima pritaikyti Lietuvoje.

Bendradarbiaujant su organizacijomis Prancūzijos, Suomijos, Nyderlandų planuojama suorganizuoti vizitus 12 specialistų, kurie dirba asmenų su negalia, profesinės reabilitacijos (profesinių gebėjimų įvertinimas, profesinis orientavimas ir konsultavimas, profesinių įgūdžių atkūrimas ar naujų išugdymas (profesinis mokymas), pagalbos įsidarbinant ir palaikymo darbo vietoje) ir integracijos srityse.

Priimančiosios organizacijos pristatys savo veiklas, teikiamas profesinės reabilitacijos ir profesinio mokymo paslaugas, mokymo metodus ir integracijos būdus į profesinį mokymą ir į darbo rinką.

Planuojami pasiekti projekto rezultatai:

  • suorganizuoti 2 vienos savaitės trukmės vizitai,
  • 12 profesinės reabilitacijos specialistų (tarp jų 2 specialistai turintys individualių poreikių) patobulins savo kvalifikaciją, jų įgytos žinios bus įvertintos Europass mobilumo dokumentu,
  • informacija apie įgytą patirtį bus viešinama Valakupių reabilitacijos centro interneto sveitainėje, socialiniuose tinkluose.

Specialistų įspūdžiai po vizito Muliūzo mieste Prancūzijoje:

  • Vizito metu atliktas darbo stebėjimas. Domėtasi profesinio mokymo ir paslaugų kokybės užtikrinimo temomis, sustiprintas bendradarbiavimas ir pasidalinta gerąja patirtimi;
  • Priimančiosios organizacijos specialistai dalinosi patirtimi teikiant profesinės reabilitacijos ir profesinio mokymo paslaugas, mokymo metodus ir integracijos būdus į profesinį mokymą ir į darbo rinką, tvarių sprendimų įgyvendinimu;
  • Apsilankyta restorane Un Petit Truc en Plus, kuriame dirba asmenys su negalia, susipažinta su restorano veikla;
  • Keitėmės patirtimi, diskutavome apie kultūrinius aspektus praktiniame socialiniame darbe.

Projekto sutarties Nr. 2023-1-LT01-KA122-ADU-000149625.