Registratūros darbo laikas I–IV 8:00–17:00, V 8:00–15:45, pietų pertrauka 12:00-12:45

Vilniuje (8-5) 2 477 543; (8-614) 96010    Kaune (8-37) 24 18 81

Top

„JobCircuit“

Projektas „JobCircuit Innovative Holistic Guidance Model for Integration of People with Disabilities on the European Labour Market“ (JobCircuit), liet. „Inovacinis gairių modelis JobCircuit, skirtas neįgaliųjų integracijai į Europos darbo rinką“, Nr. 2017-1-PT01-KA202-035821

Kontekstas. Iš viso 35 milijonai 15-64 metų amžiaus (11,0 %) žmonių Europos Sąjungoje įsidarbindami pranešė apie neįgalumą, beveik 10 mln. mažiau negu tų, kurie pranešė apie sunkumus darančius įtaką pagrindinei darbinei jų veiklai. Beveik pusė visų neįgaliųjų (47,3 %) gyvenančių Europos Sąjungoje 2015 m. buvo išėję į pensiją, o penktadalis (20,3 %) buvo ekonomiškai neaktyvūs dėl kitų priežasčių: tarp pastarųjų buvo mokiniai, studentai, žmonės, kurie nedalyvauja darbo rinkoje, nes rūpinasi kitais žmonėmis (pvz. vaikais ir/arba vyresnio amžiaus žmonėmis) ir visi kiti, kurie nedalyvauja darbo rinkoje dėl kitų priežasčių. Ketvirtadalis-penktadalis (22,7 %) žmonių turinčių negalią buvo įdarbinti, kai tuo tarpu vienas iš dešimties (9,7 %) buvo bedarbiais. Beveik trečdalis (32,4 %) visų 15 metų ir vyresnių amžiaus asmenų yra darbingi (tiek įsidarbinę, tiek bedarbiai).

Nors buvo imtasi daug iniciatyvų (mentorystė, pagalba darbo vietoje, remiamas užimtumo instruktavimas ir kt.), padėti neįgaliųjų integracijai į darbo rinką, projekto konsorciumu norima atkreipti dėmesį, kad vis dar reikia tobulinti neįgalių asmenų pasirengimą kreiptis dėl darbo, taip pat ieškoti būdus pritraukti potencialius darbdavius ir, ypač, tobulinti palaikymą darbo vietoje ir stebėseną joje. Iš tiesų, trūksta informacijos apie tai, kuriose darbo vietose ir sektoriuose yra įdarbinti neįgalūs asmenys, ne tik todėl, kad daugelis neįgaliųjų yra įdarbinti įprastoje darbo rinkoje ir neatsispindi pateikiamose ataskaitose, pvz., nes jie nėra registruojami kaip turintys darbo apribojimų arba atitinkantys darbo reikalavimus

Projektas tiesiogiai padidins lygias galimybes ir sukurs neįgalių bedarbių įtraukimą į darbo rinką, taikydamas visapusišką daugiadisciplininį požiūrį (nuo darbo paieškos įtraukiant darbdavius iki tolimesnės darbo veiklos ir paramos), pritaikytą pagal konkrečius nacionalinius lygmenis ir atsižvelgiant į dabartinius darbdavių poreikius.

Metodika, kuri bus taikoma, vadinasi „JobCircuit,“ ja siekiama didinti jaunų bedarbių galimybes Europos Sąjungos darbo rinkoje.

Projekto veiklos nukreiptos į profesionalus, dalyvaujančius karjeros orientavimo srityje ir bedarbius turinčių negalią.

Šiame projekte bendradarbiavimas tarp darbo rinkos (įmonių), švietimo ir mokymo įstaigų, konsultacinių įstaigų, nevyriausybinių organizacijų ir socialinės gerovės struktūrų sukurs bendrą požiūrį į šios grupės nepalankią padėtį darbo rinkoje per naujovišką orientavimo ir paramos modelį, kuris užpildys minėtus trūkumus.

Projekto trukmė: 2017 m. lapkričio – 2019 m. spalio mėn.

 

Projekto koordinatorius:

Consultis – Verslo konsultacijos, Investicijos, Vila Nova de Gaia, Portugalija

Partneriai:

  • Viešoji Įstaiga Valakupių reabilitacijos centras, Vilnius, Lietuva
  • Portugalijos darbo palaikymo organizacija, Lisabona, Portugalija
  • Rumo, socialinio solidarumo bendruomenė, Crl, Barreiro, Portugalija
  • Slovėnijos Respublikos universiteto reabilitacijos institutas – SOCA, Liubliana, Slovėnija
  • Marijos Kiuri asociacija – MCA, Plovdivas, Bulgarija
  • „PhoenixKM BVBA“, Kortemarkas, Belgija
  • Tarptautinė profesinio rengimo ir mokymo plėtros asociacija, Stambulas, Turkija.

 

Pamėkite Facebook’e https://www.facebook.com/JobCircuit-1488019937982367

 

JobCircuit projektas (2017-1-PT01-KA202-035821) finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis tinklapis atspindi tik autoriaus požiūrį. Komisija nėra atsakinga už medžiagos turinį bei už galimą informacijos panaudojimą.