Registratūros darbo laikas I–IV 8:00–17:00, V 8:00–15:45, pietų pertrauka 12:00-12:45

Vilniuje (8-5) 2 477 543; (8-614) 96010    Kaune (8-37) 24 18 81

Top

Veikla

Siekis tobulinti profesinės reabilitacijos paslaugų organizavimą ir didinti kokybę

Š. m. rugsėjo mėnesį Šiauliuose įvyko Neįgaliųjų reikalų departamento ir profesinės reabilitacijos metodinio centro funkcijas vykdančio Valakupių reabilitacijos centro inicijuota apskrito stalo diskusija, skirta siekiant tobulinti profesinės reabilitacijos paslaugų kokybę, kuriant šiuolaikinį, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems reikalavimus atitinkantį profesinės reabilitacijos paslaugų įstaigų tinklą.

Susitikime dalyvavo Neįgaliųjų reikalų departamento atstovai, VšĮ Valakupių reabilitacijos centro metodinės veiklos specialistai, profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų atstovai iš Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro, Šiaulių darbo rinkos mokymo centro, Utenos regioninio profesinio mokymo centro, Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centro, VšĮ Palangos reabilitacijos centro, Panevėžio darbo rinkos mokymo centro, Trakų neįgaliųjų užimtumo centro ir Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro. Dauguma šių įstaigų paslaugas teikia asmenims turintiems įvairias negalias, iš jų tik Palangos reabilitacijos ligoninė specializuojasi ir teikia paslaugas išskirtinai fizinę negalią turintiems asmenims, Panevėžio darbo rinkos mokymo centras – fizinę ir psichikos negalią.

Šio susitikimo tikslas buvo aptarti profesinės reabilitacijos aktualijas ir paskatinti bendradarbiavimą tarp profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų, bei Neįgaliųjų reikalų departamento, tokiu būdu gerinant bendrą profesinės reabilitacijos efektyvumą. Tikimasi, kad suplanuoti išvažiuojamieji susitikimai skirtinguose profesinės reabilitacijos centruose taps tradicija, kuri paskatins profesinės reabilitacijos įstaigas geriau pažinti viena kitą, mokytis iš kitų įstaigų gerosios patirties, teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas.

Aktyvios diskusijos metu buvo detaliai aptarti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo efektyvumo didinimo klausimai bei šių paslaugų teikimo organizavimo alternatyvos. Diskusijos dalyviai aptarė įvairius pasiūlymus ir pateikė įžvalgas dėl asmenų pritraukimo dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje.

Susirinkusiems buvo pristatytos 2016 m. profesinės reabilitacijos metodinio centro veiklos skirtos šios srities tyrimų įgyvendinimui, specialistų kvalifikacijos tobulinimui, gerosios patirties sklaidai, neįgaliųjų sėkmės istorijų ir gaminių viešinimo veikloms. Daug dėmesio skirta ir susipažinti su Šiaulių darbo rinkos mokymo centro profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo gerąją praktika. Ypač dalyviai domėjosi kaip sekasi įgyvendinti nuo 2016 m. liepos 1 d. įsigaliojusį teisės aktą, reglamentuojantį reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodikai bei reikalavimus specialistams.

Share

Startuoja 2016 m. profesinės reabilitacijos metodinio centro veiklos

2016 m. rugpjūčio mėn. Valakupių reabilitacijos centras pasirašė sutartį su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl profesinės reabilitacijos metodinio centro veiklų finansavimo 2016 metams. Per 2016 m. bus įgyvendintos įvairios veiklos skirtos tobulinti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems sistemą šalyje ir gerinti šių paslaugų kokybę.

Švietimo ir informavimo veiklos. Per 2016 m. metus bus organizuoti įvadiniai mokymai pradedantiesiems profesinės reabilitacijos specialistams, praktiniai seminarai profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų profesijų mokytojams bei tiesiogiai neįgaliuosius aptarnaujantiems darbuotojams. Profesinės reabilitacijos paslaugas Lietuvoje ketinama pristatyti išleidus lankstinuką, skirtą viešinti informaciją apie šalyje veikiančias profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas, jose teikiamas paslaugas, profesijų mokymo programas neįgaliesiems, besidomintiems galimybe dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje.

Profesinės reabilitacijos specialistams bus teikiamos konsultacijos ir metodinė pagalba bei organizuojami bendradarbiavimo su partneriais bei gerosios patirties sklaidos renginiai. Informacijos apie gerąją patirtį bei negalią turinčių asmenų pasiekimų viešinimui bus sukurta interneto svetainė. Šioje svetainėje bus pristatomos gaminių nuotraukos, video medžiaga ir kita informacija, skirta supažindinti visuomenę su sėkmingais profesinės reabilitacijos pavyzdžiais. Taip pat informacija bus publikuojama straipsniuose bei informaciniuose pranešimuose.

Metodinio centro tiriamoji veikla. Iki metų pabaigos bus parengtos dvi analizės, kurių metu bus ištirta ir įvertinta 2011 -2016 m. Lietuvos profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo situacija, tuo pagrindu bus atliktas profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo rezultatų vertinimas bei pateikti siūlymai profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo efektyvumo gerinimui. Be to, bus atliekama profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimo institucinės sandaros galimybių analizė, kurios metu bus įvertintos profesinės reabilitacijos paslaugų organizavimo stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, bei parengtos galimos alternatyvos profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimui. Atliktos analizės ir gauti rezultatai bei rekomendacijos bus panaudotos tobulinant profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo teisinę bazę bei gerinant šių paslaugų efektyvumą bei žinomumą.

Share

Patvirtintas finansavimas 2016 m. Valakupių reabilitacijos centro neįgaliųjų vairavimo mokyklos veikloms

2016-07-19

Š.m. rugpjūčio mėn. Valakupių reabilitacijos centro neįgaliųjų vairavimo mokykla pakvies judėjimo sutrikimų turinčius asmenis dalyvauti vairavimo mokyklos kursuose ir įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

2016 m. planuojama šias  paslaugas suteikti 24 asmenims, kuriems nustatytas 0 – 45 procentų darbingumo lygis. 6 sav. trukmės mokymų metu bus įvertintas ir lavinamas asmenų, turinčių judėjimo sutrikimų, funkcinis pajėgumas, reikalingas saugiai vairuoti automobilį, bei organizuojamas pirminis mokymas vairuoti B kategorijos transporto priemonę. Taip pat teikiamos maitinimo bei, esant poreikiui, apgyvendinimo paslaugos.

Paslaugos bus organizuojamos 2 etapais:

– 2016 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn,

– 2016 m. spalio – lapkričio mėn.

Daugiau informacijos teirautis vairavimo mokyklos veiklos koordinatorės Linos Veiknienės, mob. tel. (8 610) 45813.

Neįgaliųjų vairavimo mokyklos veikla vykdoma įgyvendinant Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo bei atkūrimo projektą, kuris finansuojamas per Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų planą.

Share

VRC Valdybos nariui Egidijui Grigoniui įteiktas valstybės apdovanojimas

Liepos 6 d. Valstybės dienos proga Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė Prezidentūroje įteikė valstybės apdovanojimą – ordiną „Už nuopelnus Lietuvai“ aktyviam neįgaliųjų socializacijos ir profesinės reabilitacijos puoselėtojui, ilgamečiam Valakupių reabilitacijos centro Valdybos nariui Egidijui Grigonis.
Visų Valakupių reabilitacijos centro darbuotojų vardu nuoširdžiai sveikinime gerbiamą Egidijų Grigonį ir linkime puikios sveikatos bei energijos tęsiant reikšmingus darbus neįgaliųjų integracijos labui!

Nuotrauka lrp.lt, R. Dačkaus nuotr.

Share

VRC Valdybos nariui Egidijui Grigoniui įteiktas valstybės apdovanojimas

Liepos 6 d. Valstybės dienos proga Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė Prezidentūroje įteikė valstybės apdovanojimą – ordiną „Už nuopelnus Lietuvai“ aktyviam neįgaliųjų socializacijos ir profesinės reabilitacijos puoselėtojui, ilgamečiam Valakupių reabilitacijos centro Valdybos nariui Egidijui Grigonis.

Visų Valakupių reabilitacijos centro darbuotojų vardu nuoširdžiai sveikinime gerbiamą Egidijų Grigonį ir linkime puikios sveikatos bei energijos tęsiant reikšmingus darbus neįgaliųjų integracijos labui!

 

Nuotrauka lrp.lt, R. Dačkaus nuotr.

Share

Dar trejiems metams pratęstas ISO 9001 standarto atitikties sertifikatas

016 m. birželio mėn. Valakupių reabilitacijos centre vyko pakartotinio sertifikavimo auditas, kurio metu UAB „Bureau Veritas Lit“ auditoriai vertino Valakupių reabilitacijos centro ir Kauno skyriaus atitiktį ISO 9001 standarto reikalavimams. Audito metu nustatyta, kad VRC įdiegta, prižiūrima ir tobulinama vadybos sistema tenkina standarto reikalavimus ir demonstruoja vadybos sistemos gebėjimą pasiekti paslaugų reikalavimų atitiktį, įgyvendinant įstaigos politiką ir tikslus. Kokybės vadybos sistemos atitikties sertifikatas pratęstas dar trejiems metams.

Pagal ISO 9001 standarto reikalavimus įdiegta kokybės vadybos sistema užtikrina, kad klientui yra teikiamos jo lūkesčius ir teisinius reikalavimus atitinkančios medicininės, profesinės ir socialinės reabilitacijos paslaugos. Todėl didelis dėmesys yra skiriamas klientų poreikių patenkinimui, jų atsiliepimų analizei bei nuolatiniam paslaugų tobulinimui.  Vienas iš pagrindinių paslaugų kokybės įrodymų yra tai, jog ketvirtus metus išlaikomas itin aukštasklientų pasitenkinimo Valakupių reabilitacijos centro teikiamomis paslaugomis rodiklis, kuris siekia 97 procentus.

Share