Registratūros darbo laikas I–IV 8:00–17:00, V 8:00–15:45, pietų pertrauka 12:00-12:45

Vilniuje (8-5) 2 477 543; (8-614) 96010    Kaune (8-37) 24 18 81

Top

Veikla

STARTUOJA NEĮGALIŲJŲ VAIRAVIMO KURSAI 2021

Asmenis, turinčius judėjimo negalią, kviečiame nemokamai mokytis B kategorijos transporto priemonės vairavimo.

Pirmoji grupė startuoja jau 2021 m. birželio mėn. Kaune! Registracija telefonu 8 612 09926.

Dalyviams nemokamai teikiamos paslaugos:

  • B kategorijos transporto priemonės vairuotojų mokymo paslaugos;
  • apgyvendinimo arba pavėžėjimo paslaugos Kaune.

Į Neįgaliųjų vairavimo mokyklą priimami judėjimo sutrikimų turintys asmenys, kuriems nustatytas 0-45 procentų darbingumo lygis ir Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininėje pažymoje (Forma Nr. 083-1/a) nurodytas transporto priemonės pritaikymo apribojimas (apribojimų kodai 10-43).

Vairavimo kursus finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie LR socialinės apsaugos

ir darbo ministerijos.

Dalyvaujantiems būtini šie dokumentai:

·     asmens tapatybės dokumentas;

·     neįgaliojo pažymėjimas;

·     viena nuotrauka (3×4 cm);

·     vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (Forma Nr. 083-1/a), kurioje nurodytas transporto priemonės pritaikymo apribojimas (taikomi apribojimų kodai 10-43);

·     darbingumo lygio pažyma.

Daugiau informacijos telefonu 8 612 09926 ir lankstinuke.

Share

Daugiau profesinio orientavimo galimybių žmonėms su protine negalia

VšĮ Valakupių reabilitacijos centras pradėjo įgyvendinti projektą „Mano karjera svarbi!“ (MCM), kuriuo siekiama ugdyti protinę negalią turinčių žmonių karjeros valdymo įgūdžius gerinant jų galimybes gauti naudingos darbo rinkos informacijos ir didinant jų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą programose, bei gerinti karjeros orientavimo paslaugų, skirtų žmonėms su protine negalia, kokybę.

Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjungos programa „Erasmus+“, o nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2022 m. rugsėjo 30 d. jį įgyvendina HAO (Rumunija) vadovaujamas tarptautinis konsorciumas, kurį sudaro partneriai iš kitų keturių šalių: Consultis – Consultoria Empresarial, Unipessoal Lda. (Portugalija),  Status Employment (Jungtinė Karalystė), Valakupių reabilitacijos centras (Lietuva) ir M&M Profuture Training SL  (Ispanija).

„Mokymosi visą gyvenimą programų pritaikymo prie realių protinę negalią turinčių žmonių poreikių stoka, individualizuoti paslaugų trūkumas bei lengvai skaitomu ar suprantamu formatu pateikiamos prieinamos informacinės medžiagos nebuvimas yra pagrindinės kliūtys užtikrinant lygias galimybes žmonėms su protine negalia švietimo srityje, o vėliau ir karjeros valdymo srityje. Protinę negalią turintys žmonės yra labai priklausomi nuo kitų, jie turi tik ribotus mažesnio masto profesinius pasirinkimus ir yra labiau socialiai izoliuoti. Šaltinis: Rumunijos Nacionalinės žmonių su negalia agentūros duomenimis, mūsų šalyje dirba tik 2,5 % protinę negalią turinčių žmonių, palyginti su maždaug 20% Jungtinėje Karalystėje. Deja, skaičiai nelabai skiriasi ir kitose projekto partnerių šalyse: Ispanijoje, Portugalijoje ir Lietuvoje. Būtent dėl šių priežasčių manėme, kad toks projektas mūsų šalyse yra tiesiog būtinas“, – pabrėžia Nicolae Dobrescu, HAO vykdomasis direktorius ir projekto „Mano karjera svarbi!“ vadovas.

Projektas yra skirtas jauniems žmonėms, turintiems protinę negalią. Dedamos pastangos, jog parengtas Darbo rinkos informacijos vadovas, padės jiems geriau orientuotis į savo karjeros galimybėse. Medžiaga bus sukurta lengvai prieinamu, skaitomu ir suprantamu formatu bei apims informaciją apie darbo rinkos tendencijas, profesijas ir specialybes, švietimo ir mokymo galimybes, darbo teisės aktus (atlyginimą, mokesčius, išmokas, kasmetines atostogas ir kt.). Vadove bus pateikta informacija apie 25 darbo profilius (užduotis, darbo sąlygas, reikalingus įgūdžius, atlyginimą ar darbo valandas, susijusias užduotis), atvejų tyrimus, susijusias pratybas ir neprivalomą veiklą, nuorodas į kitus lengvai prieinamus išteklius.

Protinę negalią turintiems žmonėms taip pat bus naudingas Karjeros informacijos mokymo paketas, kurį sudaro trys kursai, specialiai skirti jų įgūdžiams tobulinti ir padėti jiems suprasti pateiktą informaciją ir (arba) įveikti psichologinius barjerus su kuriais jie susiduria. Dalyvaudami šiose mokymo sesijose, protinę negalią turintys žmonės gaus naudingos informacijos apie įdarbinimą, profesijas, pareigas ir darbą, būtiniausius profesijų ir įgūdžių reikalavimus, išsamų darbo aprašymą, mokymo ir įsidarbinimo galimybes. Jie taip pat išmoks atpažinti savo stipriąsias puses, ištirti tinkamas karjeros galimybes, rašyti gyvenimo aprašymus ir motyvacinius laiškus. Mūsų specialistai skirs ypatingą dėmesį, kad pagal nacionalinės teisės aktus būtų pateikta naudingos informacijos apie neįgaliųjų teises, įskaitant informaciją apie tinkamas sąlygas darbe, nedarbą ir socialinę apsaugą, taip pat tokias temas kaip nedeklaruojamo darbo, darbo užsienyje, išnaudojimo darbe klausimai.

Šis projektas taip pat skirtas specialistams, dirbantiems su protinę negalią turinčiais žmonėmis, profesijos mokytojams ir darbdaviams. Jiems bus naudingas darbo rinkos informacinis priemonių rinkinys „Xplore LMI“,  skirtas padėti vykdyti praktinę veiklą, kuria siekiama pagerinti visą gyvenimą trunkančio profesinio orientavimo kokybę, skirtą ir pritaikytą žmonių su protine negalia poreikiams. Taigi, specialistai, dalyvaujantys projekte „Mano karjera svarbi!“, parengs naujoviškų priemonių rinkinį (veiklą, žaidimus) kartu su susijusia metodine parama, pritaikyta žmonių su protine negalia poreikiams, darbo rinkos informacijos tyrinėjimui ir valdymui įvairiose situacijose (mokykloje, pereinant iš mokyklos į darbą, darbo paieškai, įdarbinimui) ir parengs vadovą mokymo sektoriaus ir užimtumo specialistams, atsižvelgiant į informacijos apie darbo rinką organizavimą, struktūriškumą ir teikimą žmonėms su protine negalia.

Projekto „Mano karjera svarbi!“ veiklos bus skirtos ne mažiau kaip 375 protinę negalią turintiems žmonėms ir 600 specialistų iš įvairių suaugusiųjų švietimo, viešojo ir privačiojo sektorių.

Share

Pagalba priimant sprendimus

Pokalbis apie Pagalbos priimant sprendimus paslaugą su Gyčiu Baltrūnu (projekto „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra” koordinuojantis ekspertas).
Viliamės, jog šis interviu bus naudingas paslaugos teikėjams, esamiems ir galimiems jos gavėjams bei jų artimiesiems visoje Lietuvoje.

Share

Su Kovo 11-ąja !

Kova dėl laisvės – nenutrūkstamas kelias, nes laisvė – tai ne tik galimybės, bet ir didelė atsakomybė.

Ženkime drauge pažangios valstybės link. Kurkime prasmingą, šviesų ir šiltą gyvenimą.

Su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena !

Share

TAPK MŪSŲ REMĖJU !

Viešoji įstaiga Valakupių reabilitacijos centras nuo 2002 metų sėkmingai dalyvauja neįgaliųjų socialinėje integracijoje, teikdamas medicininės ir socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems.

Nepaisant 2020 metais patirtų iššūkių, mes išlaikėme aukštą paslaugų kokybę ir geriausias to įrodymas yra paslaugų gavėjų pasitenkinimo teikiamų paslaugų kokybe įvertinimas, kuris siekė net 97 proc.

Aukštas įvertinimas ir džiugina, tačiau kartu ir įpareigoja gerinti paslaugas ir siekti geriausio rezultato ateityje.

Jus galite prisidėti prie Valakupių reabilitacijos centro teikiamų paslaugų tobulinimo. Jūsų skirtas 1,2 proc. GPM, tai dar vienas žingsnis paslaugų ir gyvenimo kokybės gerinimo kryptimi.

Tapkite remėju.

Ačiū už Jūsų paramą !

Share

Sveikiname su Vasario 16-ąja

Sveikiname su Vasario 16-ąja  – Lietuvos valstybės atkūrimo diena !Žymus Ispanijos politikas ir demokratasAdolfo Suárezyra pasakęs – „Laisvė –tai yra kažkas daugiau, ko net Dievas negali uždrausti žmogui, laisvė bei nepriklausomybė yra niekuo nepakeičiama vertybė, ji aukštesnė už gerovę“. Branginkime ir saugokime mūsų laisvę !

Share

STARTUOJA SENJORŲ TRAUMŲ PREVENCIJOS INICIATYVA

VšĮ Valakupių reabilitacijos centras pradeda įgyvendinti iniciatyvą vyresnio amžiaus žmonių traumų prevencijos įgūdžių formavimui.

Vyresnio amžiaus asmenų sėkmingas ir sveikas senėjimas aktuali tema, juk kas penktas Lietuvos gyventojas yra sulaukęs 60 ir daugiau metų. Deja, griuvimai laikomi vienu iš pagrindinių vyresnio amžiaus žmonių sergamumą ir mirštamumą įtakojančių veiksnių. Ir nors griuvimai būdingi įvairaus amžiaus žmonėms, tačiau vyresniame amžiuje griuvimų pasekmės rimtesnės: fiziniai sužalojimai, lūžiai, dėl kurių sumažėja savarankiškumas kasdienėje veikloje, didėja priklausomybė nuo kitų šeimos narių ar net mirštamumas.

Pasak Valakupių reabilitacijos centro vyr. kineziterapeutės  Jurgitos Veliulytės vyresniame amžiuje mažėja sąnarių paslankumas, kūno gebėjimas prisitaikyti, o tai daro kūną tarsi mediniu. Jurgita akcentuoja, jog pusiausvyros ir prigimtinių judesių lavinimas vienas iš svarbiausių veiksnių senjorų traumų profilaktikai.

Todėl, siekiant išvengti kritimų ir susižeidimų rizikos vyresnio amžiaus asmenims, Valakupių reabilitacijos centro specialistai, kartu su partneriais, parengs kritimų ir susižeidimų prevencijos priemones apie tuos įgūdžius ir žinias, kurių itin trūksta tiek savo namuose savarankiškai gyvenantiems, tiek globos namuose gyvenantiems senoliams.

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuojamos iniciatyvos pagalba 2021 m. kvalifikuoti kineziterapeutai, gydytojai reabilitologai, ergoterapeutai įgyvendins:

  1. parengs informacinę medžiagą apie saugų vaikščiojimą,
  2. parengs metodinę priemonę-pratimų kompleksą;
  3. suorganizuotos 3 sveikatingumo stovyklas, kuriose bus mokoma pratimų traumų ir sužalojimų prevencijai;
  4. parengs ir viešins informacinius filmukus ir lankstinukus, plakatus.

Daugiau informacijos apie projektą http://www.reabilitacija.lt/traumu-prevencija/

Nuotraukos autorius cottonbro iš Pexels

Share

Sveikiname

Mokytojų dieną su profesine švente sveikinu viso kolektyvo vardu kolegas, socialinių dirbtuvių programos dalyvių mokytojus ir visus Valakupių reabilitacijos centro bičiulius, kurie savo žiniomis ir širdimi prisideda prie visų mūsų dabarties ir ateities kūrimo. Dalinkimės šią dieną šiluma, šypsenomis ir būkim laimingi!

Nuoširdžiai

direktorė Tatjana Ulbinienė

Share