Registratūros darbo laikas I–IV 8:00–17:00, V 8:00–15:45, pietų pertrauka 12:00-12:45

+370 5 244 0700

Top

SKELBIAMA SOCIALINES PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ ATRANKA PALAIKYTI EQUASS STANDARTĄ

Valakupių reabilitacijos centras / Naujienos  / SKELBIAMA SOCIALINES PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ ATRANKA PALAIKYTI EQUASS STANDARTĄ

SKELBIAMA SOCIALINES PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ ATRANKA PALAIKYTI EQUASS STANDARTĄ

Kviečiame socialines paslaugas teikiančias įstaigas dalyvauti VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomoje projekto „Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas Lietuvoje“ socialinių paslaugų įstaigų atrankoje. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas gerinti ir tobulinti socialinių paslaugų kokybę Lietuvoje veikiančioms socialinių paslaugų organizacijoms. Projekto metu 80 socialinių paslaugų teikėjų visoje Lietuvoje galės palaikyti EQUASS sistemą ir pratęsti EQUASS Assurance sertifikato galiojimą.

Atrinktos įstaigos dalyvaus šiose veiklose:

 1. Įstaigų darbuotojų mokymai (2 d. trukmės);
 2. EQUASS palaikymas įstaigoje ir tam skirtos EQUASS konsultanto konsultacijos;
 3. EQUASS išorės auditas Įstaigoje;
 4. rezultatų sklaida.

Šio kvietimo metu planuojama atrinkti 80 socialines paslaugas teikiančių įstaigų. Tad kviečiame EQUASS Assurance sertifikuotas organizacijas, nepaisant sertifikato galiojimo termino, teikti paraiškas šiame kvietime.

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS:

 1. nėra bankrutuojantys, likviduojantys, su kreditoriais sudarę taikos sutarties, sustabdę ar apriboję savo veiklos, dėl pareiškėjo per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams;
 2. yra įvykdę su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus teisės aktų nustatyta tvarka (ši nuostata netaikoma pareiškėjams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);
 3. pareiškėjo vadovas ar buhalteris, ar kitas asmuo, turintis teisę surašyti ir pasirašyti apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo;
 4. turi galiojančią, nesustabdytą licenciją socialinei globai teikti (taikoma socialinės globos paslaugų teikėjams) arba akreditaciją socialinės priežiūros paslaugoms teikti;
 5. yra dalyvavę iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ veiklose, atlikęs EQUASS išorės auditą ir gavęs EQUASS Assurance sertifikatą;
 6. turi turėti ne mažiau nei vieną darbuotoją, kuris bus atsakingas už EQUASS sistemos palaikymą ir koordinavimą įstaigoje.

SVARBU! Pareiškėjas gali teikti paraišką EQUASS Assurance kokybės sistemos veikimo palaikymui ir pakartotinai sertifikuoti tik tas socialines paslaugas, kurios buvo sertifikuotos dalyvaujant projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“.

Kartu su paraiška Pareiškėjas turi pateikti atitikimą reikalavimams įrodančius dokumentus:

 1. valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos;
 2. galiojančią licenciją socialinei globai teikti (taikoma socialinės globos paslaugų teikėjams) ir (ar) dokumentus, patvirtinančius akredituotos socialinės priežiūros paslaugų teikimą;

Pridedami dokumentai: (jei dokumentai neatsidaro, pabandykite pasinaudoti kita interneto naršykle)

 1. Projekto „Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas Lietuvoje“ socialinių paslaugų įstaigų atrankos EQUASS standarto palaikymui tvarkos aprašas;
 2. Paraiškos dalyvauti projekte forma;
 3. Paraiškos dalyvauti projekte pildymo metodinės rekomendacijos;
 4. Paraiškos dalyvauti projekte vertinimo anketa;
 5. Dalyvavimo projekte sutarties projektas.

Paraiškos dalyvauti atrankoje priimamos nuo 2023 m. spalio 24 d. iki 2023 m. lapkričio 13 d. 17:00 val. el. paštu: equass@reabilitacija.lt

Daugiau informacijos tel. (8-5) 2 477453, (8-5) 2 477544 arba el. paštu: equass@reabilitacija.lt.

Share
admin