Registratūros darbo laikas I - IV 8.00 - 17.00, V – 8.00 val. – 15.45 val.

Vilniuje (8-5) 2 477 543; (8-614) 96010    Kaune (8-37) 24 18 81

Top

Artability

Erasmus+ programos projektas „Artability+“

Projekto tikslas – sukurti galimybes asmenims, turintiems negalią, dalyvauti meninėse veiklose, taip skatinant jų savarankiškumą, įgalinimą, sprendimų priėmimą.

Pagrindinės projekto veiklos:
• kassavaitinių meno užsiėmimų organizavimas neįgaliesiems;
• video medžiagos apie skirtingas meno technikas parengimas;
• sėkmės pavyzdžių apie meno veiklas neįgaliesiems analizė;
• parodos bendruomenėje organizavimas;
• Mokymo programos apie meno veiklų organizavimą neįgaliesiems kūrimas, įtraukiant tokias temas kaip pagalbinės priemonės neįgaliesiems, parodos organizavimas, įgalinimo, savarankiškų sprendimų priėmimo, dalyvavimo visuomenėje principų taikymas;
• virtualios parodos organizavimas;
• mainų vizito Ispanijoje vykdymas;
• sklaidos renginio organizavimas.

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais iš Ispanijos, Graikijos, Rumunijos.

Planuojamas projekto poveikis:

– ne mažiau nei 75% dalyvių pasieks savo individualius tikslus numatytus Individualiame plane.

– ne mažiau nei 80% dalyvių projekto įgyvendinimo metu bus dalyvavę kultūrinėse veiklose bendruomenėje.

– ne mažiau nei 20% dalyvių gebės savarankiškai užsiimti rankdarbiais/taikyti meno technikas.

Projekto trukmė: 2019 m. spalio – 2022 m. rugpjūčio mėn.

Projektas „Artability+“ (Sutarties Nr. 2019-1-ES01-KA204-064574) finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis tinklapis atspindi tik autoriaus požiūrį. Komisija nėra atsakinga už medžiagos turinį bei už galimą informacijos panaudojimą.