Registratūros darbo laikas I–V 8:00–15:00, pietų pertrauka 12:00-12:45

Vilniuje (8-5) 2 477 543; (8-614) 96010    Kaune (8-37) 24 18 81

Top

Dienos socialinės globos paslaugos įstaigoje (dienos centre)

Valakupių reabilitacijos centras / Dienos socialinės globos paslaugos įstaigoje (dienos centre)

Dienos socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu įstaigoje (dienos centre).

Dėl paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas kreipiasi į gyvenamosios vietos seniūnijos socialinio darbo organizatorių.

Paslaugos teikiamos darbo dienomis nuo 8.30 iki 16.30 val.

Mokestis už suteiktas paslaugas skaičiuojamas individualiai pagal asmens (arba jo šeimos) gaunamas pajamas, kurį nustato Kauno miesto savivaldybės administracijos socialinių paslaugų skyrius, vadovaudamasis „Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu“.

Visais atvejais mokestis skaičiuojamas už faktiškai gautas paslaugas, t.y. jei asmuo gauna paslaugas ne visomis dienomis, jis moka proporcingai už teikiamų paslaugų trukmę dienomis.

Daugiau informacijos suteiksime Jums atvykus adresu A. Juozapavičiaus pr. 34, Kaunas arba paskambinus mob. telefonu  8 607 81 317 (socialinė darbuotoja).

Licencija socialinei globai teikti Nr. L000000734

Papildoma informacija:

http://www.kaunas.lt/socialine-apsauga/dienos-socialines-globos-paslaugas-istaigoje-ir-asmens-namuose-teikiancios-istaigos/

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/74b9d630b53d11eab9d9cd0c85e0b745

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b5fc6880cbf711ea997c9ee767e856b4

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274453/asr

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.270342/asr