Registratūros darbo laikas I–IV 8:00–17:00, V 8:00–15:45, pietų pertrauka 12:00-12:45

Vilniuje (8-5) 2 477 543; (8-614) 96010    Kaune (8-37) 24 18 81

Top

Kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugos akliesiems

Valakupių reabilitacijos centras / Kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugos akliesiems

Paslaugų tikslas atkurti ir ugdyti aklojo asmens gebėjimus orientuotis erdvėje bei judėti savarankiškai, įtvirtinti kasdienio gyvenimo įgūdžius, didinančius galimybes gyventi savarankiškai.

TEIKIAMOS PASLAUGOS:

Orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo) ugdymas

Išmoksite orientuotis uždarose ir atvirose vietovėse, pažįstamose ir nepažįstamose erdvėse, skaityti iškilius vietovės planus, vaikščioti su baltąja lazdele, ėjimo su reginčiuoju palydovu technikos, judėjimo saugumo, eiti esant ypatingoms oro sąlygoms.

Kasdienių įgūdžių ugdymas

Ugdysite ir lavinsite savitarnos, buitinius ir socialinės komunikacijos įgūdžius.

Komunikacinių įgūdžių ugdymas

Išmoksite dirbti kompiuteriu su akliems asmenims pritaikytomis balso sintezės programomis, Brailio rašto ir naudotis mobiliosiomis technologijomis.

Medicinos psichologo pagalba

Individualiai ir grupėse galėsite gauti psichologo paslaugas įvairiais Jums rūpimais klausimais.

Profesinis konsultavimas ir orientavimas

Būsite supažindinami su Lietuvos profesinės reabilitacijos sistema, galimybėmis joje dalyvauti, su profesijomis ir amatais, tinkamais akliesiems asmenims..

Visos paslaugos teikiamos įvertinus kiekvieno asmens poreikį ir teikiamos individualiai bei grupiniuose užsiėmimuose. Paslaugų teikimo vieta Valakupių reabilitacijos centre Vilniuje adresu Vaidilutės g. 69 arba Kauno skyriuje A. Juozapavičiaus pr. 34. Patalpos pritaikytos asmenims su regos negalia.

Darbuotojų komanda:
• specialusis pedagogas (tiflopedagogas)
• socialinis darbuotojas
• medicinos psichologas
• kompiuterinio raštingumo specialistas

PAPILDOMOS PASLAUGOS, TEIKIAMOS SRPA METU:

• apgyvendinimo akliesiems pritaikytose patalpose,
• maitinimo,
• nepertraukiamos priežiūros (pagalbos) dalyvavimo programoje metu.

Paslaugas nuo 2020 metų teikia viešoji įstaiga Valakupių reabilitacijos centras.
KOMPLEKSINĖS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGAS GALI GAUTI:

• Asmenys nuo 16 metų, kuriems nustatytas abiejų akių aklumas (gydytojo oftalmologo nustatytas abiejų akių aklumas (geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra mažiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško).
• Prioritetas teikiamas darbingo amžiaus akliesiems asmenims.

Maksimali paslaugų teikimo trukmė – iki 30 kalendorinių dienų, kurių metu bus teikiamos kvalifikuotų specialistų, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos.

Reikalingi dokumentai kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugoms gauti:

• laisvos formos prašymą gauti kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugas akliesiems;
• asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją,
• darbingumo lygio pažymą (teikia tik aklieji, kuriems nustatytas darbingumo lygis),
• neįgalumo lygio pažymą (teikia tik aklieji, kuriems nustatytas neįgalumo lygis),
• pažymą dėl asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo (iš savivaldybės, teikia tik aklieji, kuriems nustatytas specialiųjų poreikių lygis),
• tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) sutikimą (teikia tik jaunesni kaip 18 metų aklieji),
• šeimos gydytojo ar gydytojo oftalmologo išduotą medicinos dokumentų išrašą (forma Nr. 027/a).

Visos SRPA paslaugos, reikalinga įranga ir priemonės suteikiamos nemokamai

Kontaktinis asmuo informacijai ir registracijai Dovilė Sabaliauskaitė, tel. 868565140, el.p. dovile.sabaliauskaite@reabilitacija.lt arba
tel. (8 5) 247 75 44 (Vilniuje).
El. svetainė www.reabilitacija.lt
El. paštas info@reabilitacija.lt

MUS RASITE:
Vilniuje Vaidilutės g. 69
Kaune A. Juozapavičiaus pr. 34

Atsisiųsti lankstinuką