Registratūros darbo laikas I - IV 8.00 - 17.00, V – 8.00 val. – 15.45 val.

Vilniuje (8-5) 2 477 543; (8-614) 96010    Kaune (8-37) 24 18 81

Top

„Darbas visiems“

Valakupių reabilitacijos centras / „Darbas visiems“

Erasmus+ programos projektas „Work4all“ (liet. „Darbas visiems“)

Projekto tikslas – didinti įsidarbinimo galimybes atviroje darbo rinkoje asmenims, turintiems negalią, ir neturintiems aukštos kvalifikacijos.

Projekto metu bus pritaikytas inkliuzivinis darbo dizaino metodas, kurio esmė pasiūlyti darbdaviams perorganizuoti aukštos kvalifikacijos darbuotojų darbo funkcijas, identifikuojant aukštos kvalifikacijos nereikalaujančias užduotis ir šias funkcijas perduodant žemesnės kvalifikacijos darbuotojams.

Projektas įgyvendinamas su partneriais iš Italijos, Ispanijos, Portugalijos, Norvegijos, Austrijos ir Nyderlandų.

Laukiami rezultatai:

  • bus parengta įdarbinimo konsultantų mokymo programa ir vadovas;
  • bus parengtos gairės ir rekomendacijos profesinio mokymo specialistams;
  • Valakupių reabilitacijos specialistai įgis žinių apie inkliuzivinį darbo dizaino metodo naudojimą.

Projekto trukmė: 2018 m. lapkričio – 2021 m. balandžio mėn.

„Work4all“ projektas (Sutarties Nr. 2018-1-NL01-KA202-038889) finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis tinklapis atspindi tik autoriaus požiūrį. Komisija nėra atsakinga už medžiagos turinį bei už galimą informacijos panaudojimą.