Registratūros darbo laikas I–V 8:00–15:00

Vilniuje (8-5) 2 477 543; (8-614) 96010    Kaune (8-37) 24 18 81

Top

Apie Mus

MISIJA

Užtikrinti įstaigos paslaugų gavėjų visapusišką ir lygiateisį dalyvavimą visuomenės gyvenime, ilgalaikę jų integraciją į darbo rinką ir geresnę jų gyvenimo kokybę teikiant, tobulinant ir plėtojant medicininės, profesinės, socialinės reabilitacijos, profesinio mokymo ir socialines paslaugas neįgaliesiems bei kitiems, socialinę atskirtį patiriantiems ar turintiems sveikatos sutrikimų asmenims.

VERTYBĖS

 • Pagarba asmens teisėms ir prigimtiniam orumui;
 • Tikėjimas kiekvieno paslaugų gavėjo gebėjimais ir lygiomis galimybėmis;
 • Sąžiningas ir atsakingas pareigų atlikimas bei nuolatinis tobulėjimas profesijos srityje;
 • Aukštos kokybės individualius paslaugų gavėjų poreikius atitinkančios paslaugos;
 • Paslaugų gavėjų, darbuotojų ir partnerių bendradarbiavimas grįstas pasitikėjimu ir tolerancija;
 • Profesionalumas, iniciatyvumas, novatoriškumas, kūrybiškumas – išskirtinės įstaigos darbuotojų savybės;
 • Saugios, įgalinančios fizinės ir emocinės aplinkos paslaugų gavėjams kūrimas bei puoselėjimas.

 

STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS 2019-2021 m.

 • Užtikrinti įstaigoje teikiamų profesinės, medicininės reabilitacijos ir profesinio mokymo bei socialinių paslaugų tęstinumą bei tikslinę jų plėtrą;
 • Užtikrinti aukštą įstaigoje teikiamų paslaugų kokybę bei nuolatinį jų tobulinimą;
 • Dalyvauti tobulinant socialinio sektoriaus paslaugų kokybę Lietuvoje;
 • Užtikrinti paslaugų gavėjų teisių įgyvendinimą ir visapusišką jų dalyvavimą bei įgalinimą;
 • Didinti neįgaliųjų užimtumo lygį.

 

Valakupių reabilitacijos centro steigėjas

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Adresas: Švitrigailos g. 10, LT-03223 Vilnius, Lietuva

Tel. (8-5) 231 66 49,

Faks. (8-5) 2316660,

centras@ndt.lt

www.ndt.lt