Registratūros darbo laikas I–IV 8:00–17:00, V 8:00–15:45, pietų pertrauka 12:00-12:45

Vilniuje (8-5) 2 477 543; (8-614) 96010    Kaune (8-37) 24 18 81

Top

Leidiniai

Valakupių reabilitacijos centro specialistų parengti leidiniai

 „Ką turėtume žinoti apie Europos Sajungą?“ lengvai suprantama kalba (2024)

Leidinio tikslas – apžvelgti svarbiausias datas ir įvykius, kurie lydėjo Lietuvą kelyje į Europos Sąjungą bei susipažinti su jos tikslais, vertybėmis ir veiklos sritimis. Leidiniu siekiame suteikti žinių ir ugdyti gilesnį supratimą apie bendras vertybes, kurios formuoja Europos Sąjungą ir jos šalis nares, atskleisti teikiamas galimybes drauge kurti mūsų visų saugią bei atvirą ateitį.
Leidinyje pateikiamos temos lengvai suprantama kalba apie tai kas yra Europos Sąjunga, kokie jos pagrindiniai tikslai, vertybės, jos vaidmuo tarptautiniame kontekste, proceso eiga tapant Europos Sąjungos nare, bendrijos oficialios kalbos, naudojama valiuta, institucinė struktūra ir veikimo principai. Taip pat pateikiama informacija kaip Lietuva integruojasi į šias struktūras, kokie buvo svarbiausi etapai Lietuvos kelyje tampant Europos Sąjungos šalimi nare ir kaip ši narystė veikia kasdienį žmonių gyvenimą.
Leidinys skirtas žmonėms, kuriems sunkiau skaityti įprastą tekstą, pavyzdžiui, skaitymo sunkumų ar intelekto negalią turintiems asmenims, ar tiems, kurie susiduria su teksto suvokimo pokyčiais, susijusiais su sveikata, amžiumi, gebėjimų sumažėjimu ar jų netektimi, kitakalbiams.
Leidinį parengė D. Sabaliauskaitė.
Dėkojame už pagalbą tekstą išbandžiusiems Valakupių reabilitacijos centro lankytojams bei Plėtros skyriaus ir Kauno skyriaus darbuotojams.

„Ką turėtume žinoti apie finansus?“ lengvai suprantama kalba (2022)

Leidinio tikslas – padidinti žmonių supratimą apie asmeninius finansus ir jų tinkamą valdymą, atskleisti rizikas, su kuriomis asmenys susiduria priimdami finansinius sprendimus bei parodyti šių sprendimų naudą. Leidinyje rasite 25-ias su finansais susijusias temas lengvai suprantama kalba. Leidinys skirtas žmonėms, kurie susiduria su suvokimo ar skaitymo pokyčiais, susijusiais su sveikata, amžiumi, gebėjimų sumažėjimu ar jų netektimi. Taip pat tai naudinga priemonė socialinės pagalbos, švietimo, bankų, finansinių įmonių darbuotojams ir kitiems specialistams, padedantiems žmonėms, turintiems skaitymo ir teksto suvokimo sunkumų.

Leidinį parengė D.Sabaliauskaitė, redagavo Janina Butkuvienė, leidinį tikrino Valakupių reabilitacijos centro paslaugų lankytojai.

„Ką turėtume žinoti apie lytiškumą?“ lengvai suprantama kalba (2022)

Leidinio tikslas – supažindinti su mokslu grįstu, partnerių lygiavertiškumu paremtu lytiškumo ugdymu, siekiant ugdyti žmogaus savarankiškumą, priimant sveikesnius ir saugesnius sprendimus. Leidinyje pristatomos 42 iliustruotos temos lengvai suprantama kalba apie lyties tapatybę, lytinius santykius, saugų seksą, malonumą, kontracepciją, ligas ir kitas temas.

Leidinys skirtas pilnamečiams asmenims, kuriems sunkiau skaityti įprastą tekstą, pavyzdžiui, skaitymo sunkumų ar intelekto negalią turintiems asmenims, migrantams, kt. Jį galima skaityti savarankiškai arba kartu su artimaisiais, mokytojais, socialiniais darbuotojais, kitais specialistais. Leidinį parengė G.Gudienė, leidinį tikrino Valakampių socialinių paslaugų namų bendruomenės nariai.

„Ką turėtume žinoti apie NATO?“ lengvai suprantama kalba (2023)

Leidinyje glaustai pristatoma NATO organizacija, jos tikslai ir kodėl NATO šalių susitikimas 2023 m. yra labai svarbus.

Leidinį parengė D.Sabaliauskaitė, leidinį tikrino Valakupių reabilitacijos centro paslaugų lankytojai.