Registratūros darbo laikas I–IV 8:00–17:00, V 8:00–15:45, pietų pertrauka 12:00-12:45

Vilniuje (8-5) 2 477 543; (8-614) 96010    Kaune (8-37) 24 18 81

Top

Erasmus+ mobilumas

Valakupių reabilitacijos centras / Erasmus+ mobilumas

Erasmus+  mobilumas small_foto1_2_142313

Valakupių reabilitacijos centras inicijuoja projektą „PRO – profesinės reabilitacijos paslaugų tobulinimas asmenims su psichikos ir judėjimo sutrikimais“ ir bendradarbiaudamas su organizacijomis iš Italijos ir Ispanijos organizuos 2 vienos savaitės trukmės vizitus profesinės reabilitacijos specialistams, kurie dirba asmenų turinčių negalią integracijos ir profesinės reabilitacijos srityje.

Šiuo projektu siekiama patobulinti profesinės reabilitacijos specialistų kompetenciją profesinio mokymo ir paslaugų kokybės užtikrinimo srityse, vystyti bendradarbiavimą ir dalintis gerąja patirtimi, kurią būtų galima pritaikyti Lietuvoje.

Priimančiosios organizacijos pristatys savo veiklas, teikiamas profesinio mokymo paslaugas, mokymo metodus ir integracijos būdus į profesinį mokymą ir į darbo rinką.

Projekto metu pasiekti rezultatai: suorganizuoti 2 vienos savaitės trukmės vizitai, 12 profesinės reabilitacijos specialistų patobulino savo kvalifikaciją, jų įgytos žinios įvertintos Europass mobilumo dokumentu, informacija apie įgytą patirtį viešinama Valakupių reabilitacijos centro interneto sveitainėje, Europos reabilitacijos platformos naujienlaikraštyje ir kitais būdais sektoriaus, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiais.

Projekto trukmė 1 metai. Projekto pradžia 2015 m. birželio 1 d.

Apie dalyvių įspaūdžius kviečiame skaityti dalyvių parengtus straipsnius: straipsnis apie vizitą Italijoje ir straipsnis apie Ispanijos neįgaliųjų integracijos metodus.

Projektas finansuojamas pagal Erasmus + programą, 1 pagrindinį veiksmą – Asmenų mobilumas mokymosi tikslais.  Projekto sutarties Nr. 2015-1-LT01-KA102-013357.