Registratūros darbo laikas I - V 7.00 - 16.00

Vilniuje (8-5) 2 477 543; (8-614) 96010    Kaune (8-37) 24 18 81

Top

Erasmus+ mobilumas

Valakupių reabilitacijos centras / Erasmus+ mobilumas

Erasmus+A� mobilumas small_foto1_2_142313

ValakupiA? reabilitacijos centras inicijuoja projektA� „PRO – profesinA�s reabilitacijos paslaugA? tobulinimas asmenims su psichikos ir judA�jimo sutrikimais“ ir bendradarbiaudamas su organizacijomis iA? Italijos ir Ispanijos organizuos 2 vienos savaitA�s trukmA�s vizitus profesinA�s reabilitacijos specialistams, kurie dirba asmenA? turinA?iA? negaliA� integracijos ir profesinA�s reabilitacijos srityje.

A�iuo projektu siekiama patobulinti profesinA�s reabilitacijos specialistA? kompetencijA� profesinio mokymo ir paslaugA? kokybA�s uA?tikrinimo srityse, vystyti bendradarbiavimA� ir dalintis gerA�ja patirtimi, kuriA� bA�tA? galima pritaikyti Lietuvoje.

PriimanA?iosios organizacijos pristatys savo veiklas, teikiamas profesinio mokymo paslaugas, mokymo metodus ir integracijos bA�dus A? profesinA? mokymA� ir A? darbo rinkA�.

Projekto metu pasiekti rezultatai: suorganizuoti 2 vienos savaitA�s trukmA�s vizitai, 12 profesinA�s reabilitacijos specialistA? patobulino savo kvalifikacijA�, jA? A?gytos A?inios A?vertintos Europass mobilumo dokumentu, informacija apie A?gytA� patirtA? vieA?inama ValakupiA? reabilitacijos centro interneto sveitainA�je, Europos reabilitacijos platformos naujienlaikraA?tyje ir kitais bA�dais sektoriaus, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiais.

Projekto trukmA� 1 metai. Projekto pradA?ia 2015 m. birA?elio 1 d.

Apie dalyviA? A?spaA�dA?ius kvieA?iame skaityti dalyviA? parengtus straipsnius: straipsnis apie vizitA� Italijoje ir straipsnis apie Ispanijos neA?galiA?jA? integracijos metodus.

Projektas finansuojamas pagal Erasmus + programA�, 1 pagrindinA? veiksmA� – AsmenA? mobilumas mokymosi tikslais.A� Projekto sutarties Nr. 2015-1-LT01-KA102-013357.