Registratūros darbo laikas I - V 7.00 - 16.00

Vilniuje (8-5) 2 477 543; (8-614) 96010    Kaune (8-37) 24 18 81

Top

Specialistų kvalifikacijos tobulinimas

Valakupių reabilitacijos centras / Specialistų kvalifikacijos tobulinimas

Valakupių reabilitacijos centro specialistai rengia ir veda mokymus įvairiomis reabilitacijos srities temomis specialistams iš visos Lietuvos. VRC specialistai yra licencijuoti standartizuotų profesinių gebėjimų, psichosocialinių įgūdžių, funkcinių gebėjimų įvertinimo ir lavinimo metodų lektoriai.

Sunkią negalią turinčių asmenų funkcinio pajėgumo didinimas, teikiant paslaugas namuose

Mokymai skirti socialinių paslaugų srities ir slaugos specialistams (kineziterapeutams, ergoterapeutams, socialiniams darbuotojams ir slaugytojams bei jų padėjėjams), teikiantiems paslaugas sunkią negalią turintiems ar senyvo amžiaus asmenims.

Registruotis

Mokymų info

 • Mokymų data derinama su dalyvių grupe
 • 16 ak. val.
 • 160 Eur
 • (8-5) 2 477 540

Pagalba klientui kasdienėje veikloje

Mokymai skirti socialinių paslaugų srities ir slaugos specialistams (kineziterapeutams, ergoterapeutams, socialiniams darbuotojams ir slaugytojams bei jų padėjėjams), teikiantiems paslaugas sunkią negalią turintiems ar senyvo amžiaus asmenims.

Registruotis

Mokymų info

 • Mokymų data derinama su dalyvių grupe
 • 8 ak. val.
 • 80 Eur
 • (8-5) 2 477 540

Specialistų psichologinis pasiruošimas, teikiant socialinės globos ir slaugos paslaugas kliento namuose

Mokymai skirti socialinių paslaugų srities ir slaugos specialistams (kineziterapeutams, ergoterapeutams, socialiniams darbuotojams ir slaugytojams bei jų padėjėjams), teikiantiems paslaugas sunkią negalią turintiems ar senyvo amžiaus asmenims.

Registruotis

Mokymų info

 • Mokymų data derinama su dalyvių grupe
 • 8 ak. val.
 • 80 Eur
 • (8-5) 2 477 540

Bendravimo su neįgaliais ir vyresnio amžiaus žmonėmis ypatumai ir konfliktų valdymas

Mokymai skirti socialinių paslaugų srities ir slaugos specialistams (kineziterapeutams, ergoterapeutams, socialiniams darbuotojams ir slaugytojams bei jų padėjėjams), teikiantiems paslaugas sunkią negalią turintiems ar senyvo amžiaus asmenims.

Registruotis

Mokymų info

 • Mokymų data derinama su dalyvių grupe
 • 8 ak. val.
 • 80 Eur
 • (8-5) 2 477 540

Streso valdymas ir profesinio „sudegimo“ prevencija

Mokymai skirti socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros specialistams, teikiantiems paslaugas sunkią negalią turintiems ar senyvo amžiaus asmenims ir kitoms socialinės rizikos grupėms.

Registruotis

Mokymų info

 • Mokymų data derinama su dalyvių grupe
 • 8 ak. val.
 • 80 Eur
 • (8-5) 2 477 540

Socialinių paslaugų ir sveikatos apsaugos srityje dirbančių savanorių įvadiniai mokymai

Mokymai skirti asmenims, pradedantiems vykdyti savanorišką veiklą socialinių paslaugų ir sveikatos apsaugos sričių įstaigose, teikiančiose paslaugas sunkią negalią turintiems ar senyvo amžiaus asmenims.

Registruotis

Mokymų info

 • Mokymų data derinama su dalyvių grupe
 • 8 ak. val.
 • 80 Eur
 • (8-5) 2 477 540