Registratūros darbo laikas I–IV 8:00–17:00, V 8:00–15:45, pietų pertrauka 12:00-12:45

Vilniuje (8-5) 2 477 543; (8-614) 96010    Kaune (8-37) 24 18 81

Top

Šurmuliavome renginyje “Sportas įgalinimui“

Jau neabejojama, jog sportas prisideda prie geresnės žmonių sveikatos ir fizinės gerovės, ir yra laikomas svarbia įgalinimo priemone. Įgalinimas taip pat yra svarbus socialinės įtraukties veiksnys, ypač asmenims su negalia.

Tyrimai rodo, jo tai kokiu mastu sportinė veikla įgalina asmenis su negalia, priklauso nuo siūlomos sporto veiklos. Tad šią savaitę pradėjome šurmuliuodami sporto ir įgalinimo iniciatyvos patirtimis bei įspūdžiais. Ir 2024 m.  gegužės 20 d. sporto organizatoriams, kineziterapeutams ir kitiems fizinio aktyvumo entuziastams, dirbantiems asmenų su negalia integracijos srityje, pristatėme Erasmus+ programos tarptautinio projekto „Sportas įgalina EU“ rezultatus. Renginyje aptarėme sporto veiklų įtaką asmenų su negalia įgalinimui, pasidalinome praktiniais patarimais apie įtrauktį ir sporto veiklų pritaikymą visiems. Praktiškai išbandėme adaptuotas bočios, krepšinio, futbolo, muzikos ir fitneso sporto veiklas, aptarėme kaip skatinti sporto veiklose dalyvaujančių asmenų dalyvavimą, įsitraukimą ir įgalinimą.

Projektą „Sportas įgalina EU“ kartu su partneriais įgyvendina VšĮ Valakupių reabilitacijos centras, projektas yra finansuojamas Erasmus+ programos.

Share

NUSIPELNIUSIŲ LIETUVOS MEDIKŲ APDOVANOJIMAI 2024

Prasmingas įvertinimas!

Balandžio 30 d. Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys garbės ženklu ir diplomu nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo 2024 nominacijoje apdovanojo Valakupių reabilitacijos centro direktorę Tatjaną Ulbinienę.

Kasmetiniuose Nusipelniusių Lietuvos medikų apdovanojimuose  įstaigos vadovei padėka įteikta už jaunosios medicinos srities profesionalų kartos ugdymą, aktyvų bendradarbiavimą su mokslo įstaigomis ir savanorystės skatinimą, pagalbą karo Ukrainoje sužeistiems kariams organizuojant medicininės reabilitacijos paslaugų teikimą.

Sveikiname ir didžiuojamės!

Plačiau: https://shorturl.at/ansR0

Irmantas Gelūnas / BNS nuotr.

Share

PAPRASTAI IR SUPRANTAMAI APIE EUROPOS SĄJUNGĄ VISIEMS

Šiandien kartu su Lietuva minime 20 metų narystės Europos Sąjungoje sukaktį ir džiaugiamės laisva, europietiška šalimi! Ši sukaktis mus paskatino parengti leidinį lengvai suprantama kalba „Ką turėtume žinoti apie Europos Sąjungą“. Jame rasite atsakymus į klausimus apie tai, kas yra Europos Sąjunga, kokie yra jos pagrindiniai tikslai ir vertybės, vaidmuo tarptautiniame kontekste, institucinė struktūra ir veikimo principai, svarbiausias datas ir įvykius, kurie lydėjo Lietuvą kelyje į Europos Sąjungą ir kitą. Kviečiame susipažinti su leidiniu ir linkime įdomaus skaitymo.

Share

KURKIME LAISVĄ, SAUGIĄ IR KLĘSTINČIĄ LIETUVĄ!

Nuoširdžiai sveikinu visus su Kovo 11-aja, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Šiandien, šią ypatingą mūsų šaliai dieną, mes suvokiame laisvės vertę, prisimename drąsą, ryžtą ir vienybę, padėjusią mums atgauti ir išsaugoti Lietuvos nepriklausomybę.

Linkiu branginti mūsų Valstybę, puoselėti vertybes, semtis jėgų ir įkvėpimo einant laisvės ir atsakomybės keliu. Tebūna ši diena pilna džiaugsmo, vienybės ir bendro tikslo supratimo kuriant saugią ir klestinčią Lietuvą. Švęskime laisvę ir branginkime kiekvieną jos akimirką!

Su pagarba ir geriausiais linkėjimais Valakupių reabilitacijos centro kolektyvo vardu

direktorė Tatjana Ulbinienė.

Share

KVIEČIAME TAPTI VALAKUPIŲ REABILITACIJOS CENTRO RĖMĖJU, KURKIME KARTU SVEIKESNĘ IR TELKIANČIĄ BENDRUOMENĘ

2023 metais Jūsų skirtą 1,2 GPM paramą panaudojome muzikos terapijos paslaugų plėtojimui. Įrengėme patogią ir jaukią erdvę ir įsigijome muzikos terapijos priemones.

Muzikos terapija yra pripažinta ir naudojama medicinoje ir kitose aplinkose siekiant pagerinti  žmogaus gyvenimo kokybę: fizinę, psichinę, socialinę, komunikacinę ar dvasinę sveikatą ir gerovę. Naujoji erdvė jau tapo neatsiejama mūsų terapinių paslaugų dalimi. Kvalifikuotų specialistų vedamuose muzikos terapijos užsiėmimuose medicininės reabilitacijos paslaugas gaunantys pacientai ir socialinės integracijos projektų dalyviai turi galimybę tyrinėti savo emocijas, mažinti stresą, nerimą, skausmą, atgauti fizinę ir emocinę pusiausvyrą. 

Nuoširdžiai dėkojame kiekvienam prisidėjusiam prie šios svarbios iniciatyvos. Jūsų parama yra svarbi mūsų idėjoms ir siekiams toliau kurti sąlygas bendruomenės sveikatinimo ir gydymo tikslais.

Paramą galite skirti iki 2024 m. gegužės 2 d. prisijungę prie https://www.vmi.lt/evmi/paramos-skyrimas ir vedlio pagalba užpildyti formą elektroniniam pildymui.

Pavadinimas: Viešoji įstaiga Valakupių reabilitacijos centras;

Paramos gavėjo kodas: 125015947.

Ačiū už palaikymą!

Kviečiame tapti VšĮ Valakupių reabilitacijos centras rėmėju ir kartu su mumis kurti sveikesnę ir telkiančią bendruomenę.

2023 metais Jūsų skirtą 1,2 GPM paramą panaudojome muzikos terapijos paslaugų plėtojimui. Įrengėme patogią ir jaukią erdvę ir įsigijome muzikos terapijos priemones.

Muzikos terapija yra pripažinta ir naudojama medicinoje ir kitose aplinkose siekiant pagerinti žmogaus gyvenimo kokybę: fizinę, psichinę, socialinę, komunikacinę ar dvasinę sveikatą ir gerovę.

Naujoji erdvė jau tapo neatsiejama mūsų terapinių paslaugų dalimi. Kvalifikuotų specialistų vedamuose muzikos terapijos užsiėmimuose medicininės reabilitacijos paslaugas gaunantys pacientai ir socialinės integracijos projektų dalyviai turi galimybę tyrinėti savo emocijas, mažinti stresą, nerimą, skausmą, atgauti fizinę ir emocinę pusiausvyrą.

Nuoširdžiai dėkojame kiekvienam prisidėjusiam prie šios svarbios iniciatyvos. Jūsų parama yra svarbi mūsų idėjoms ir siekiams toliau kurti sąlygas bendruomenės sveikatinimo ir gydymo tikslais.

Paramą galite skirti iki 2024 m. gegužės 2 d. prisijungę prie https://www.vmi.lt/evmi/paramos-skyrimas ir vedlio pagalba užpildę formą elektroniniam pildymui.

Pavadinimas: Viešoji įstaiga Valakupių reabilitacijos centras;

Paramos gavėjo kodas: 125015947.

Ačiū už palaikymą!

Share

KVIEČIAME PRISIJUNGTI NAUJUS LANKYTOJUS Į SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGAS

Lankytojams teikiamos šios paslaugos: socialinių ir kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas; darbinių įgūdžių ugdymas siuvimo, medžio ir kt. dirbtuvėse; turininga diena su muzikos terapijos, sporto užsiėmimais, išvykomis ir edukacijomis; psichologinę pagalbą; kitas reikalingas paslaugas, atsižvelgiant į lankytojo savarankiškumo lygį. Laukiame atvykstant. Visą reikalingą informaciją rasite (skatyti…).

Share

ASMENŲ SU NEGALIA ĮDARBINIMO KVOTOS – IŠŠŪKIAI, ATVERIANTYS GALIMYBES

Šiandien šalies darbo rinkoje stebime pokyčius, atveriančius naujas galimybes žmonėms su negalia ir keliančius iššūkius organizacijoms. Naujai įsigaliojęs Asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas įpareigoja valstybės įstaigas, turinčias daugiau nei 25 darbuotojus, įdarbinti ne mažiau nei 5 proc. darbuotojų su negalia. Šiame straipsnyje aptarsime įstatymo įgyvendinimo galimybes dalindamiesi Valakupių reabilitacijos centro direktorės Tatjanos Ulbinienės įžvalgomis.

Peržengiant kvotas: tikroji įtraukties reikšmė

Esame viena iš pirmaujančių įstaigų, kuri aktyviai veikia žmonių su negalia įdarbinimo lauke ir atvirai dalinasi savo žiniomis bei gerąja patirtimi su kitomis organizacijomis, visuomene. Centre dirbančių darbuotojų su negalia skaičius atspindi sėkmingą įdarbinimo praktiką. Buvo laikas, kai įstaigoje dirbo 12 proc. darbuotojų su negalia, 2023 metais darbuotojų skaičius sudarė 10,09 proc. visų dirbančiųjų, o 2024 m. pradžioje šis skaičius siekia 9,57 proc. Centro direktorės Tatjanos Ulbinienės žodžiais tariant, sėkmingas žmonių su negalia įdarbinimas reikalauja daugiau nei kvotų įgyvendinimo. Tai reiškia organizacijos kultūros keitimą, atvirumą ir supratimą, kad žmonės su negalia yra ne tik darbuotojai, bet ir vertingi komandos nariai. „Mūsų centre darbuotojai su negalia yra natūralus ir savaime suprantamas reiškinys, o ne išimtis ir mes tai matome kaip privalumą žmogui, mūsų įstaigai ir visai visuomenei“, – sako direktorė.

Ilgalaikio užimtumo kūrimas

Mūsų centro veikla neapsiriboja vien tik darbuotojų su negalia įdarbinimu. Mes taip pat teikiame profesines reabilitacijos paslaugas, kurios apima profesinių gebėjimų vertinimą, atkūrimą ar naujų išugdymą. Bendradarbiaudami su Užimtumo tarnyba, siūlome įsidarbinimo paslaugas, pavyzdžiui, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo atliekant įsidarbinimo procedūras, taip pat lydimąją pagalbą siekiant, kad žmogus kuo ilgiau išsilaikytų darbo vietoje. Centro specialistai padeda asmenims su negalia adaptuotis prie darbo aplinkos, suprasti darbo sutarties sąlygas, efektyviai spręsti bendravimo su darbdaviu klausimus ir vykdyti kasdienes darbo funkcijas. Visa tai asmenims su negalia suteikia galimybę tobulėti, įgyti naujų įgūdžių ir efektyviau integruotis į darbo rinką. Tai tuo pačiu keičia ir augina mus pačius, kaip komandą, organizaciją.

Kaip sukurti atvirą ir įtraukią įstaigos kultūrą?

T. Ulbinienės nuomone, darbdavys visada žiūri į žmogaus potencialą, o ne į jo ribas. Labai svarbi darbuotojo su negalia iniciatyva ir atvirumas visoms galimybėms. „Skatinu būti atviriems kalbant apie savo negalią ir aiškiai išdėstyti kokios sąlygos ar pritaikymai padėtų sėkmingai dirbti. Taip pat svarbu išlaikyti teigiamą požiūrį ir būti pasirengusiam įvairioms galimybėms. Kiekvieno asmens gyvenimo istorija yra unikali, todėl svarbu rasti savo stipriąsias savybes, tikslus ir lūkesčius, visa tai, kas geriausiai tinka jūsų asmeninėms aplinkybėms ir karjeros tikslams. Atviri protai, atviros durys: nesustokite ieškoti galimybių. Praktikos, savanorystės metu galima įgyti praktinių patirčių darbo aplinkoje, susijusioje su karjeros interesais. Tai puiki galimybė parodyti savo įgūdžius potencialiems darbdaviams ir gauti vertingos darbo patirties, užmegzti svarbius ryšius. Mes visada esame pasiruošę priimti savanorius, kviečiame atlikti praktiką, savanoriauti, dalyvauti akcijose“, sako T. Ulbinienė.

 Dar vienas iš reikšmingų veiksnių kuriant įtraukią įstaigos kultūrą yra mentorystė. „Turime puikius darbuotojus, kurie teikia praktinę pagalbą ir patarimus susijusius su darbo užduotimis bei padeda naujokams suprasti įstaigos kultūrą ir vertybes. Tai palengvina naujų darbuotojų adaptaciją, mažina įtampa bei neapibrėžtumą. Mentorystė taip pat skatina atvirą ir pozityvų dialogą tarp darbuotojų, mažina stereotipus ir nežinojimą apie negalias. Darbuotojai – mentoriai tampa tiltu tarp įvairių komandos narių“, – sako Centro direktorė.

Ateities lyderiai, – įtraukiosios organizacijos

Naujasis įstatymas suteikia galimybę spręsti darbo rinkos iššūkius, skatina organizacijas tapti socialiai atsakingesnėmis bei įvairesnėmis. Siekiant sėkmingai  jį įgyvendinti , svarbu užtikrinti, kad organizacijos darbuotojai būtų informuoti apie įstatymo reikalavimus ir jų praktinį taikymą, reikalingi mokymai ir švietimas, kad darbuotojai suprastų, kaip integruoti žmones su negalia į darbo aplinką. Būtina kurti įvairovės ir įtraukties iniciatyvas, apimančias ne tik įdarbinimą, bet ir darbo sąlygų pritaikymą.. Skatinti atvirą dialogą ir komunikaciją ir kurti atvirą ir įtraukiančią darbo kultūrą, atitinkančią „atviri protai, atviros durys“ principą. Mūsų įstaigos komanda atvira šiam principui ir dalinimuisi savo patirtimi. Jei Jums reikalinga pagalba ar norite sužinoti daugiau apie tai, kaip efektyviai integruoti žmones su negalia į darbo aplinką, mes esame pasirengę teikti profesionalią pagalbą ir lydėti Jus šiame procese.

Share

MINĖDAMI SAUSIO 13 – ĄJĄ, LAISVĖS GYNĖJŲ DIENĄ, PRISIMENAME JŲ DRĄSĄ IR PASIAUKOJIMĄ

J. Marcinkevičius dramoje „Daukantas“ rašė: „istorija yra laisvė. Turėti savo istoriją – turėti savo laisvę. Turėti laisvę – tai turėti atmintį. Atmintis – tai gyvybė. Vienintelė atmintis nepavergiama. Kol atsimeni, tol esi.“

Mūsų atmintyje iškyla vardai, veidai ir istorijos puslapiai tų, kurie kovojo ir atidavė gyvybes už mūsų visų laisvę. Tik prisimenant mes galime išsaugoti tai, kas mums brangu ir užtikrinti, kad istorija daugiau nepasikartos.

Atmintis gyva.

Share