Registratūros darbo laikas I - IV 8.00 - 17.00, V – 8.00 val. – 15.45 val.

Vilniuje (8-5) 2 477 543; (8-614) 96010    Kaune (8-37) 24 18 81

Top

Profesinė reabilitacija

Valakupių reabilitacijos centras / Profesinė reabilitacija

Profesinė reabilitacija – asmens darbingumo, profesinės kompetencijos bei pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimas arba didinimas. Šiomis paslaugomis siekiama ugdyti ar atkurti neįgaliųjų darbingumą ir didinti jų įsidarbinimo galimybes.

Paslaugos teikiamos Valakupių reabilitacijos centre Vilniuje ir filiale Kaune.

Kas sudaro profesinės reabilitacijos programą?

Profesinės reabilitacijos paslaugos teikiamos vadovaujantis individualia profesinės reabilitacijos programa, kuri sudaroma įvertinus asmens profesinius gebėjimus ir asmenines savybes, norus bei lūkesčius. Visiems asmenims atvykusiems į profesinę reabilitaciją bus įvertinti profesiniai gebėjimai ir, remiantis įvertinimo metu gautais rezultatai specialistai pateiks savo rekomendacijas, kokias profesinių gebėjimų atkūrimo ir kokią profesinio mokymo programą rekomenduoja. Visi sprendimai ir pasirinkimai yra daromi paties asmens, patariant specialistų komandai. Asmeniui pasirinkus profesinių gebėjimų atkūrimo arba naujų išugdymo užsiėmimas ir profesinio mokymo programą yra sudaroma Individuali profesinės reabilitacijos programa. Atkūrus gebėjimus ir įgijus naują specialybę, specialistai atliekantys įdarbinimo vadybininkų funkcijas teikia individualias pagalbos įsidarbinant paslaugas ir, suradus darbą, organizuoja ir teikia palaikymo darbo vietoje paslaugas.

Kas gali gauti profesinės reabilitacijos paslaugas?

• fizinę negalią turintys asmenys (judėjimo ir sergantys vidaus ligomis 0-45%),
• jutimo negalią turintys asmenys (regos ir klausos 0-45%),
• psichinę ir sutrikusio intelekto negalią turintys asmenys (30-45%),
• 0-50% bazinį darbingumo lygį turintys neįgalieji, t. y. tie, kam pirmą kartą nustatomas darbingumo lygis.

Kaip patekti į profesinę reabilitaciją?

Profesinės reabilitacijos programą finansuoja Lietuvos darbo birža.
Programos metu mokama stipendija.
Kodėl verta rinktis profesinę reabilitaciją?

• Įvertinsime Jūsų gebėjimus pagal pageidaujamą įgyti profesiją ar būsimą darbo vietą bei konsultuosime Jus profesijos pasirinkimo klausimais, padėsime Jums planuoti savo profesinę karjerą.
• Profesinės reabilitacijos metu kiekvienas sėkmingai baigęs profesinio mokymo programą gaus pažymėjimą.
• Profesinės reabilitacijos metu Jūs turėsite galimybę sustiprėti fiziškai kineziterapijos, ergoterapijos užsiėmimų metu, didinti savo psichologinį atsparumą psichologo konsultacijų arba relaksacijų pagalba, turėsite galimybę spręsti socialines problemas padedant socialiniam darbuotojui.
• Jūs turėsite unikalią galimybę konsultuotis su specialistais atliekančiais įdarbinimo vadybininkų funkcijas, bei Jums bus suteikta pagalba ieškant darbo. Du iš trijų profesinės reabilitacijos dalyvių sėkmingai įsidarbina.
• Jei įsidarbinus iškils sunkumų, specialistai padės išspręsti darbo vietoje kylančias problemas, tarpininkaus tarp Jūsų ir darbdavio ar kolegų, siekiant padėti išsilaikyti darbo vietoje kuo ilgesnį laiką ir kuo geriau integruotis naujame kolektyve.

Jei norėtumėte dalyvauti profesinėje reabilitacijoje arba turite klausimų, susisiekite su mumis tel. Vilniuje (8 5) 2477453 (Natalja) arba Kaune 8 (37) 241881 (Vilma).