Registratūros darbo laikas I–V 8:00–15:00

Vilniuje (8-5) 2 477 543; (8-614) 96010    Kaune (8-37) 24 18 81

Top

Erasmus + programos KA1

Valakupių reabilitacijos centras / Erasmus + programos KA1

Valakupių reabilitacijos centras 2020 m. įgyvendina Erasmus + programos KA1 projektą „Neįgaliųjų aktyvios įtraukties paslaugų modelis“, kuriuo siekiama patobulinti profesinės reabilitacijos specialistų kompetenciją profesinio mokymo ir paslaugų kokybės užtikrinimo srityse, vystyti bendradarbiavimą ir dalintis gerąja patirtimi, kurią būtų galima pritaikyti Lietuvoje.

Bendradarbiaujant su organizacijomis iš Portugalijos ir Islandijos suorganizuoti du 1 sav. trukmės vizitai profesinės reabilitacijos specialistams, kurie dirba asmenų, turinčių negalią, profesinės reabilitacijos (profesinių gebėjimų įvertinimas, profesinis orientavimas ir konsultavimas, profesinių įgūdžių atkūrimas ar naujų išugdymas (profesinis mokymas), pagalbos įsidarbinant ir palaikymo darbo vietoje) ir integracijos srityse.

Priimančiosios organizacijos pristatatė savo veiklas, teikiamas profesinės reabilitacijos ir profesinio mokymo paslaugas, mokymo metodus ir integracijos būdus į profesinį mokymą ir į darbo rinką.

Planuojami projekto rezultatai: suorganizuoti 2 vienos savaitės trukmės vizitai, 12 profesinės reabilitacijos specialistų patobulino savo kvalifikaciją, jų įgytos žinios įvertintos „Europass“ mobilumo dokumentu, informacija apie įgytą patirtį bus viešinama Valakupių reabilitacijos centro interneto svetainėje.

Projekto sutarties Nr. 2020-1-LT01-KA102-077736.

Projekto įgyvendinimas – 2020 m. birželio mėn. – 2022 m. gegužės mėn.