Registratūros darbo laikas I–IV 8:00–17:00, V 8:00–15:45, pietų pertrauka 12:00-12:45

+370 5 244 0700

Top

Erasmus + programos KA1

Valakupių reabilitacijos centras / Erasmus + programos KA1

Valakupių reabilitacijos centras 2020-2022 m. įgyvendino Erasmus + programos KA1 projektą „Neįgaliųjų aktyvios įtraukties paslaugų modelis“, kuriuo siekiama patobulinti profesinės reabilitacijos specialistų kompetenciją profesinio mokymo ir paslaugų kokybės užtikrinimo srityse, vystyti bendradarbiavimą ir dalintis gerąja patirtimi, kurią būtų galima pritaikyti Lietuvoje.

Bendradarbiaujant su organizacijomis iš Portugalijos ir Islandijos suorganizuoti du 1 sav. trukmės vizitai profesinės reabilitacijos specialistams, kurie dirba asmenų, turinčių negalią, profesinės reabilitacijos (profesinių gebėjimų įvertinimas, profesinis orientavimas ir konsultavimas, profesinių įgūdžių atkūrimas ar naujų išugdymas (profesinis mokymas), pagalbos įsidarbinant ir palaikymo darbo vietoje) ir integracijos srityse.

Priimančiosios organizacijos pristatė savo veiklas, teikiamas profesinės reabilitacijos ir profesinio mokymo paslaugas, mokymo metodus ir integracijos būdus į profesinį mokymą ir į darbo rinką.

Pasiekti projekto rezultatai:

 • suorganizuoti mokomieji vizitai Islandijoje ir Portugalijoje,
 • 12 profesinės reabilitacijos specialistų patobulino savo kvalifikaciją, jų įgytos žinios įvertintos „Europass“ mobilumo dokumentu,
 • informacija apie įgytą patirtį viešinama Valakupių reabilitacijos centro interneto svetainėje ir Facebook paskyroje.

Specialistų įspūdžiai po vizito Portugalijoje:

 • Portugalijos specialistai dalinosi patirtimi teikiant profesinės reabilitacijos ir profesinio mokymo paslaugas, mokymo metodus ir integracijos būdus į profesinį mokymą ir į darbo rinką.
 • Apsilankėme penkiose organizacijose, susipažinome su socialinių paslaugų teikimo raida, paslaugų gavėjų įtraukties modeliais, į klientą orientuotos pagalbos sistema. Keitėmės patirtimi, diskutavome apie kultūrinius aspektus praktiniame socialiniame darbe.
 • Ypač didelį įspūdį paliko organizacijos Misericordia Do Porto 500 metų nenutrūkstamos veiklos patirtis, teigiamos bendruomenės nuostatos, įstatyminė bazė, įpareigojanti darbdavius kurti darbo vietas ir įdarbinti asmenis su negalia.

Specialistų įspūdžiai po vizito Islandijoje:

 • Vizito metu aplankytos 5 įstaigos, dirbančios neįgaliųjų teisių srityje, kur turėjome galimybę iš arčiau susipažinti su neįgaliųjų teisių įgyvendinimo prioritetais, įstaigose puoselėjama kiekvieno asmens įtraukimo į veiklas kultūra, vyko diskusijos su kolegomis Islandijoje apie veiklos metodus, pasiekimus ir planus dabarties bei ateities iššūkiams įveikti. Domėtasi profesinio mokymo ir paslaugų kokybės užtikrinimo temomis, sustiprintas bendradarbiavimas ir pasidalinta gerąja patirtimi.

Dalykai, kurie įstrigo labiausiai:

 • Unikali neįgaliųjų teisių atstovavimo pareigūnų tarnybos veikla;
 • Individualus požiūris į kiekvieną žmogų, net ir sunkią negalią turinčiųjų įtraukimas į kasdienines veiklas;
 • Prioritetas jaunimo įtraukčiai, kad nė vienas jaunas žmogus nebūtų paliktas be reikalingų paslaugų sėkmingai ateičiai;
 • Tvarumo puoselėjimo pavyzdžiai aplankytose įstaigose ir visoje šalyje.

Projekto sutarties Nr. 2020-1-LT01-KA102-077736.

Projekto įgyvendinimas – 2020 m. birželio mėn. – 2022 m. gegužės mėn.