Registratūros darbo laikas I - V 7.00 - 16.00

Vilniuje (8-5) 2 477 543; (8-614) 96010    Kaune (8-37) 24 18 81

Top

Profesinės reabilitacijos metodinis centras

Valakupių reabilitacijos centras / Profesinės reabilitacijos metodinis centras

VšĮ Valakupių reabilitacijos centras 2014 m. dalyvavo Profesinės reabilitacijos metodinių centrų atrankos konkurse ir metodinių centrų atrankos ir veiklos vertinimo komisijos buvo pripažintas tinkamiausia organizacija profesinės reabilitacijos metodinio centro funkcijoms vykdyti. Remiantis šiuo sprendimu ir Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus 2014 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. V-25 „Dėl Profesinės reabilitacijos metodinių centrų sąrašo patvirtinimo“ Valakupių reabilitacijos centrui 5 metams suteiktas profesinės reabilitacijos metodinio centro statusas.

Metodinio centro tikslas – tobulinti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems sistemą šalyje ir gerinti šių paslaugų kokybę.

Metodinio centro veiklos uždaviniai:

– kurti ir tobulinti bendrą šalies mastu profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems metodinę bazę;

– tobulinti specialistų, teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems, kvalifikaciją;

– skleisti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems gerąją patirtį.

2014 – 2018 m. Valakupių reabilitacijos centras, įgyvendindamas Profesinės reabilitacijos metodinio centro funkcijas, vykdo veiklą pagal užduotis, suderintas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

2016 m. įgyvendinamos veiklos:

1. Įvadinių mokymų specialistams „Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas skirtingas negalias turintiems asmenims ir paslaugų kokybės užtikrinimas“organizavimas ir vykdymas.

– Mokymi vyks 2016 m. spalio 12 d. Valakupių reabilitacijos centre, kurių metu bus apmokyta nemažiau 15 naujų specialistų.

2. Išvažiuojamųjų praktinių seminarų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų profesijų mokytojams bei tiesiogiai neįgaliuosius aptarnaujantiems darbuotojams organizavimas ir vykdymas.

– 2016 m. rugsėjo 02 d. įvyko praktinis seminaras „Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas asmenims, turintiems skirtingas negalias. Darbo ir konsultavimo ypatumai“ Šiauliuose, kuriame dalyvavo 35 dalyviai.

3. Bendradarbiavimo su partneriais veiklų organizavimas ir gerosios patirties sklaida:

– 2016 m. rugsėjo 2 d. įvyko apskrito stalo diskusija Šiaulių darbo rinkos mokymo centre;

– 2016 m. lapkričio mėn. planuojamas antrasis išvažiuojamasis seminaras.

4. Lankstinuko, skirto pristatyti visas šalyje veikiančias profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas, jose teikiamas paslaugas, taikomas profesijų mokymo programas, parengimas ir išleidimas.

5. Specialistų, teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas konsultavimą profesinės reabilitacijos ir kitais susijusiais klausimais vykdymas.

6. Informacijos apie profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems (gerąją patirtį, sėkmės istorijas) viešinimas internetu bei spaudoje.

7. Profesinės reabilitacijos paslaugų (etapais nuo asmens siuntimo iki profesinės reabilitacijos paslaugų pabaigos) teikimo organizavimo institucinės sandaros galimybių analizę apie profesinės reabilitacijos paslaugų organizavimą ir institucijų funkcijas skirtinguose profesinės reabilitacijos etapuose parengimas.

8. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems analizės parengimas už 2011-2016 m. (Pirminė analizė už 2011-2015 m., už 2016 m. iki 2017 m. sausio 20 d.).

Kontaktai:

Programos vadovė, metodinio centro specialistai, tel.: (8 5) 2477540.

Plačiau apie tai „Įgyvendinamos veiklos“ ir „Įgyvendintos veiklos“.