Registratūros darbo laikas I–IV 8:00–17:00, V 8:00–15:45, pietų pertrauka 12:00-12:45

+370 5 244 0700

Top

Profesinės reabilitacijos metodinis centras

Valakupių reabilitacijos centras / Profesinės reabilitacijos metodinis centras

VšĮ Valakupių reabilitacijos centrui nuo 2010 m. suteiktas profesinės reabilitacijos metodinio centro statutas. Per 10 metodinio centro veiklos metų buvo atlikta daug tyrimų, parengta metodinės medžiagos, surengti mokymai, diskusijos ir konferencijos, kurios prisidėjo prie profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės augimo ir geresnių neįgaliųjų užimtumo rezultatų Lietuvoje. Metodinio centro tikslas – tobulinti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems sistemą šalyje ir gerinti šių paslaugų kokybę. Metodinio centro veiklos uždaviniai:

– tobulinti specialistų, teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems, kvalifikaciją;

– kurti ir tobulinti bendrą šalies mastu profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems metodinę bazę;

– skleisti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems gerąją patirtį.

Pagrindinės metodinio centro atliktos veiklos:

– suorganizuota daugiau nei 40 kvalifikacijos tobulinimo mokymų, kurių metu kvalifikaciją patobulino daugiau nei 850 specialistų iš visų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, Lietuvos užimtumo tarnybos ir kt. įstaigų, dirbančių neįgaliųjų profesinės reabilitacijos srityje. Profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiančių specialistų mokymai ir kvalifikacijos tobulinimas vyko įvairiomis temomis: Profesinės reabilitacijos paslaugų sistema ir kokybės užtikrinimas; Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ypatumai, dirbant su asmenimis, turinčiais jutimo (regos, klausos), fizinę, intelekto ar psichikos negalią; Pagalbos įsidarbinant ir palaikymas darbo vietoje paslaugų teikimas; Kaip didinti neįgaliųjų motyvaciją dirbti ir skatinti darbdavius įdarbinti neįgaliuosius ir kt.;

– nuolat teiktos konsultavimo profesinės reabilitacijos ir kitais susijusiais klausimais paslaugos specialistams, dirbantiems profesinės reabilitacijos srityje;

– parengtos 5 profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo skirtingą negalią turintiems asmenims metodikos bei Individualių asmens poreikių vertinimo klausimynas ir jo naudojimo metodika;

– paruošti profesinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo standartai ir kokybės įvertinimo sistema bei atlikta šių standartų ir kokybės įvertinimo sistemos įdiegimo galimybių profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose analizė;

– parengti ir išleisti įvairūs profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems metodiniai leidiniai (pvz., Motyvuojamasis pokalbis kaip profesinės reabilitacijos metodas, Darbo funkcijos ir reikalavimai šioms funkcijoms atlikti);

– buvo atlikta daugiau nei 15 tyrimų ir analizių apie Europos šalių patirtis teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems, neįgaliųjų motyvaciją dirbti, baigusių profesinę reabilitaciją neįgaliųjų padėtį darbo rinkoje ir įdarbinimo efektyvumą, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo situaciją ir rezultatus. Iš jų:

  • Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo Lietuvoje bei šių paslaugų teikimo patirties kitose Europos šalyse analizė (2014 m.);
  • 2011 – 2016 m. profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo efektyvumo analizė ir esamos profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimo institucinės sandaros Lietuvoje analizė;
  • Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodikų ir reikalavimų specialistams taikymo profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiančiose įstaigose analizė (2017 m.);
  • Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų licencijavimo/akreditavimo sistemos sukūrimo poreikio tikslingumo vertinimas (2017 m.).

– teikti siūlymai ir rekomendacijos rengiant teisės aktus, reglamentuojančius profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems sistemą (pvz., parengti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo regos, klausos, sutrikusio intelekto, psichikos ir fizinę negalią turintiems asmenims metodikų ir reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiantiems specialistams teisės aktų projektai);

– nuolat analizuota užsienio šalių geroji patirtis, jų taikomi pažangiausi profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems metodai, 2018 m. suorganizuotas bendradarbiavimo vizitas į Estiją, Astangu reabilitacijos centrą, siekiant susipažinti ir perimti gerąją patirtį teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas;

– suorganizuota konferencija ir 6 apskrito stalo diskusijos profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės gerinimo bei efektyvumo didinimo klausimais, kuriuose dalyvavo  profesinės reabilitacijos paslaugų organizatoriai ir teikėjai, neįgaliųjų organizacijos, darbdaviai ir kiti suinteresuoti asmenys;

– parengta daugiau nei 35 straipsniai ir informaciniai pranešimai apie profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems kokybės gerinimą ir sistemos tobulinimą, kurie buvo publikuoti nacionaliniuose leidiniuose, internete ir kt. masinės informacijos priemonėse bei parengtas ir išleistas 5000 vnt. tiražu lankstinukas apie visas profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas ir jų teikiamas paslaugas;

– sukurta interneto svetainė www.meskuriame.lt, skirta informacijos ir neįgaliųjų gaminių nuotraukų viešinimui.