Registratūros darbo laikas I - V 7.00 - 16.00

Vilniuje (8-5) 2 477 543; (8-614) 96010    Kaune (8-37) 24 18 81

Top

Projektas “Būk teisingas: žmogaus teisių mokymo programos specialistams, dirbantiems socialinės ir sveikatos priežiūros sektoriuje“

Valakupių reabilitacijos centras / Projektas “Būk teisingas: žmogaus teisių mokymo programos specialistams, dirbantiems socialinės ir sveikatos priežiūros sektoriuje“

Projektas “Be Right: Training Program in Human Rights for Professionals working in social and health sector“ (liet. “Būk teisingas: žmogaus teisių mokymo programos specialistams, dirbantiems socialinės ir sveikatos priežiūros sektoriuje“), Nr. 2017-1-ES01-KA202-038576.

Be RIGHT projektas finansuojamas Europos Sąjungos ERASMUS+ programos lėšomis, kurio tikslas – plėsti žinias apie psichikos negalią turinčius asmenis, siekiant veiksmingai kovoti su šių asmenų diskriminavimu Europos Sąjungoje.

Siekiant numatytų tikslų, projektas parengs specialistų, dirbančių socialiniame ir sveikatos sektoriuje, mokymo programa apie žmogaus teises. Ši mokymo programa bus sukurta taikant bendro gamybos metodą, pagal kurį paslaugų teikėjai ir sveikatos ir socialinio mokymo specialistai dirbs kartu su paslaugų vartotojais, užtikrinančiais, kad jų balsas būtų išgirstas ir būtų atsižvelgiama į jų patirtį. Tokiu būdu Be RIGHT tikisi prisidėti prie sveikatos ir socialinių paslaugų teikimo gerinimo, suteikiant kokybišką ir nemokamą mokymo medžiagą šio sektoriaus specialistams.

Be RIGHT – tai mokymo programa apie žmogaus teises, skirta specialistams, dirbantiems socialiniame ir sveikatos priežiūros sektoriuje.

Žmonės su psichinės sveikatos problemomis gali patirti įvairias situacijas, kai pažeidžiamos jų teisės. Pagarba orumui, savarankiškumui ir judėjimo laisvei tarp kitų yra kai kurios žmogaus teisės, kurioms pavojaus teikiant paslaugas žmonėms, turintiems psichinės sveikatos problemų. Daugeliu atvejų šie pažeidimai gali būti susiję su nepakankamomis žiniomis apie žmogaus teises sveikatos priežiūros ir socialinio sektoriaus specialistams ir tinkamu mokymu teikti paslaugas žmonėms, turintiems psichinės sveikatos problemų, kurios gerbia jų teises.

Šis projektas yra skirtas sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų specialistams, pavyzdžiui: psichiatrams, psichologams, slaugytojams, globėjams, pedagogams, socialiniams darbuotojams ir kitiems bei asmenims, turintiems psichinės sveikatos problemų.

Projekto trukmė: 2017 m. lapkričio – 2019 m. spalio mėn.

Projekto partneriai

  • INTRAS fondas, Ispanija
  • EKP & PSY, Graikija
  • Andalūzijos visuomenės sveikatos mokykla, Ispanija
  • Pro mente, Austija
  • Valakupių reabilitacijos centras (VRC), Lietuva
  • Europos reabilitacijos platforma (EPR), Belgija

BeRight projektas (2017-1-ES01-KA202-038576) finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis tinklapis atspindi tik autoriaus požiūrį. Komisija nėra atsakinga už medžiagos turinį bei už galimą informacijos panaudojimą.