Registratūros darbo laikas I–IV 8:00–17:00, V 8:00–15:45, pietų pertrauka 12:00-12:45

Vilniuje (8-5) 2 477 543; (8-614) 96010    Kaune (8-37) 24 18 81

Top

Veikla

NEĮGALIŲJŲ PROFESINIO MOKYMO IR ĮSIDARBINIMO GALIMYBĖS – TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO PATIRTIS

Valakupių reabilitacijos centras organizuojamo renginio metu bus aptarta tarptautinių projektų metu įgyta neįgaliųjų profesinio mokymo ir įsidarbinimo metodų naudojimo patirtis, profesinio mokymo paslaugų gerinimo, taikant EQUASS sistemą, galimybės, kiti susiję neįgaliųjų integracijos klausimai.

Data: 2019 m. kovo 28 d. Pradžia: 13:30 val.
Vieta: Valakupių reabilitacijos centro konferencijų salė, Vaidilutės g. 69, Vilnius

RENGINIO PROGRAMA
13:30-14:00 Dalyvių registracija
14:00-14:10 Renginio pradžia.
Valakupių reabilitacijos centro direktorės Tatjanos Ulbinienės sveikinimo žodis
14:10-14:30 Projektų koordinatorė Marija Markina
14:30-14:45 Įtraukusis profesinis mokymas ir metodai padedantys jį pasiekti. VRC patirtis
Greta Orlovskytė, Valakupių reabilitacijos centras
14:45-15:00 Neįgalaus jaunimo įsidarbinimo galimybės.
Marija Markina, Valakupių reabilitacijos centras
15:00-15:15 Inkliuzinio darbo dizaino metodo pristatymas – nauda darbdaviams ir visuomenei
Greta Orlovskytė, Rasa Noreikytė-Ustinavičienė, Valakupių reabilitacijos centras
15:15-15:30 Profesinių mokymo paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą, galimybės
Plėtros skyriaus vadovė Rasa Noreikytė-Ustinavičienė
15.30-15:45 Klausimai, diskusija
15:45-16:30 Neformalus bendravimas prie kavos puodelio ir kontaktų užmezgimas

Maloniai kviečiame po 1-2 atstovus iš Jūsų įstaigos dalyvauti minėtame renginyje.

Registracija į renginį vyksta iki kovo 26 d.

Regsitracija : https://docs.google.com/forms/d/1rYEJ8GNAldbfg55YphPIonU04oHK0kdd5rPFVSepngo/edit

Share

DUOK LAIMEI KELIĄ

Tarptautine laimės dieną VšĮ Valakupių reabilitacijos centras Kauno skyrius prisideda prie tarptautinės laimės dienos organizavimo ir visus KVIEČIA Į NEMOKAMUS RENGINIUS !

1. GRUPINIAI KINEZITERAPINIAI UŽSIĖMIMAI (IKI 10 ŽMONIŲ TRUKMĖ 45 MIN.) Su savimi turėti: sportinė aprangą, sportinė avalynę arba kojinaites)
1 grupė – 10 val.
2 grupė – 11 val .
3 grupė – 12 val .
4 grupė – 13 val .
5 grupė – 14 val .
6 grupė – 15 val .

2. MASAŽAS (1 ASMUO, TRUKMĖ IKI 30 MIN.) Su savimi turėti rankšluostį.
9 val.
10 val .
11 val .
12 val .
13 val .
14 val .
15 val .

3. RANKDARBIAI IŠ POPIERIAUS (PASIGAMINKIME ŠV. VALYKŲ ATVIRUTĘ KARTU) visas reikiamas priemones atvirukų gamybai suteikiame.

BŪTINA REGISTRACIJA – tel. 8 37 24 18 81, mob. Tel. 868555146

Share

Skelbiami Socialinių paslaugų įstaigų dalyvauti projekte atrankos rezultatai

 

Informuojame, kad remiantis Socialinių paslaugų įstaigų atrankos dalyvauti projekte Komisijos 2018 m. sausio 29 d. protokolu, VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktoriaus 2018 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. EQĮ – 33 patvirtinta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ socialinių paslaugų įstaigų atrankos tvarka, VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktorės 2018 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. EQĮ-40 buvo priimtas sprendimas dėl atrinktų socialinių paslaugų Įstaigų, finansuojamų projekto lėšomis, sąrašo patvirtinimo.

 

ATRINKTŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ, FINANSUOJAMŲ PROJEKTO LĖŠOMIS, SĄRAŠAS

    Nr. Reg. Nr. Įstaigos pavadinimas Galutinis balų skaičius
1 (1.22)-EQ-GP-68 BĮ Varėnos socialinių paslaugų centras 56,5
2 (1.22)-EQ-GP-64 BĮ Vilniaus miesto krizių centras 56
3 (1.22)-EQ-GP-67 BĮ Panevėžio socialinių paslaugų centras 53
4 (1.22)-EQ-GP-63 BĮ Plinkšių globos namai 50,5
5 (1.22)-EQ-GP-66 VšĮ „Senevita“ 50
6 (1.22)-EQ-GP-65 BĮ Akmenės rajono socialinių paslaugų namai 48,5

 

ĮSTAIGOS, KURIŲ PARAIŠKOS NEPATEKO Į FINANSUOTINŲ PARAIŠKŲ SĄRAŠĄ

Nr. Reg. Nr.   Įstaigos pavadinimas Galutinis balų skaičius
7 (1.22)-EQ-GP-69 BĮ Kaišiadorių socialinių paslaugų namai x

 

X – neatitiko administracinės atitikties, nepateikė visų reikalingų dokumentų.

Kontaktinis asmuo:

Veiklų organizatorė Rasa Noreikytė-Ustinavičienė

Vaidilutės g. 69, Vilnius

Tel. 370 (5) 247 74 53; faks. +370 (5) 247 75  42;

El. p.  equass@reabilitacija.lt

Darbo laikas: I-IV 8.00-17.00; V 8.00-15.45. Pietų pertrauka 12.00-12.45

Share

SKELBIAMA PAPILDOMA ATRANKA SOCIALINES PASLAUGAS TEIKIANČIOMS ĮSTAIGOMS

Kviečiame socialines paslaugas teikiančias įstaigas dalyvauti projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ atrankoje.

Siekiant didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, šio projekto metu Lietuvoje EQUASS sistema bus įdiegta 120 socialinių paslaugų teikėjų visoje Lietuvoje, visoms atrinktoms įstaigoms bus suteikta galimybė sertifikuotis EQUASS Assurance kokybės ženklu.

EQUASS (angl. The European Quality in Social Services) – tai Europos reabilitacijos platformos iniciatyva sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Projekto metu atrinktos įstaigos dalyvaus šiose veiklose:

 1. EQUASS diegime dalyvaujančių Įstaigų vadovų mokymai;
 2. EQUASS diegime dalyvaujančių Įstaigų koordinatorių mokymai;
 3. EQUASS diegime dalyvaujančių Įstaigų darbuotojų mokymai;
 4. EQUASS diegimas Įstaigoje (-ose) ir tam skirtos EQUASS konsultanto konsultacijos;
 5. EQUASS vidaus auditas ir išorės auditas Įstaigoje;
 6. Projekto viešinimo veiklos;
 7. EQUASS poveikio tyrimas.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ (Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001) įgyvendina VšĮ Valakupių reabilitacijos centras.

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS:

 1. pareiškėjas yra socialines paslaugas teikianti įstaiga. Institucinę globą numatytą Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakyme Nr. A1-83 „Dėl perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – pertvarkos planas), teikiančios socialinių paslaugų įstaigos gali būti pareiškėjais tik tuo atveju, jei yra pradėję perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams ar neįgaliesiems procesus ir teikia bendruomenines paslaugas, apibrėžtas pertvarkos plane;
 2. motyvuoti teikiamų socialinių paslaugų kokybės gerinimui ir mokymuisi, taikat EQUASS Assurance kokybės sistemą;
 3. turi galiojančią, nesustabdytą licenciją socialinei globai teikti (taikoma socialinės globos paslaugų teikėjams);
 4. turi turėti ne mažiau nei vieną darbuotoją, kuris skirs savo dalį darbo laiko EQUASS Assurance sistemos diegimui ir koordinavimui įstaigoje;
 5. nėra bankrutuojantys, likviduojami arba restruktūrizuojami, nėra sudarę taikos sutarties su kreditoriais, jiems nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas, jų veikla nėra sustabdyta ar apribota, dėl jų per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 ,,Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“ (jei pareiškėjo (-ų) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata nėra taikoma);
 6. yra įvykdę su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus teisės aktų nustatyta tvarka (ši nuostata netaikoma pareiškėjams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);
 7. pareiškėjo vadovas ar buhalteris, ar kitas asmuo, turintis teisę surašyti ir pasirašyti apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo.

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Paraiškos dalyvauti atrankoje priimamos iki 2019 m. sausio 18 d.

Paraiškos priimamos VšĮ Valakupių reabilitacijos centre, Vaidilutės g. 69 Vilnius, 128 kab. (sekretoriate) darbo dienomis 8-17 val. (penktadieniais 8-15.45 val.), pietų pertrauka 12 val. -12.45 val. arba el. paštu: equass@reabilitacija.lt.

Paraiškos forma ir priedai:

Paraiškos dalyvauti projekte forma.

Su paraiška turi būti pateikiami dokumentai:

 1. Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos;
 2. Galiojančią licenciją socialinei globai teikti (taikoma socialinės globos paslaugų teikėjams);
 3. Steigėjo ar kito aukščiausio įstaigos valdymo organo pasirašytą deklaracija, parengtą pagal Tvarkos 3 priedą.
 4. Laisvos formos deklaracija, kad bus užtikrinti žmogiškieji ištekliai dalyvauti projekte ir dalyvavimas projekte yra suderintas su darbuotojais ir kitomis suinteresuotomis šalimis.
 5. Laisvos formos deklaracija, kurioje nurodo, kad pareiškėjas atitinka Tvarkos 8.1-8.7. punktus.

Detali informacija:

VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktoriaus 2018 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. EQĮ – 29 patvirtinta „Iš Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ socialinių paslaugų įstaigų atrankos tvarka“

Paraiškos dalyvauti projekte vertinimo anketa.

Dalyvavimo projekte sutarties projektas.

EQUASS Assurance 2018 principai, kriterijai, rodikliai.

Daugiau informacijos tel. (85) 2477453 arba el. paštu: equass@reabilitacija.lt.

 

Share

Skelbiami Socialinių paslaugų įstaigų dalyvauti projekte atrankos rezultatai

Informuojame, kad remiantis Socialinių paslaugų įstaigų atrankos dalyvauti projekte Komisijos 2018 m. gruodžio 14 d. protokolu, VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktoriaus 2018 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. EQĮ – 33 patvirtinta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ socialinių paslaugų įstaigų atrankos tvarka, VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktorės 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. EQĮ-35 buvo priimtas sprendimas dėl atrinktų socialinių paslaugų Įstaigų, finansuojamų projekto lėšomis, sąrašo patvirtinimo.

ATRINKTŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ, FINANSUOJAMŲ PROJEKTO LĖŠOMIS, SĄRAŠAS

Nr.

Reg. Nr. Įstaigos pavadinimas Galutinis balų skaičius
1. (1.22)-EQ-GP-46 Fabijoniškių socialinių paslaugų namai 56,5
2. (1.22)-EQ-GP-37 Valakampių socialinės globos namai 56
3. (1.22)-EQ-GP-43 Kauno miesto socialinių paslaugų centras 53
4. (1.22)-EQ-GP-51 Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras 50,5
5. (1.22)-EQ-GP-41a Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai 50
6. (1.22)-EQ-GP-58 Pabradės socialinės globos namai 48,5
7. (1.22)-EQ-GP-57 Utenos rajono socialinių paslaugų centras 46
8. (1.22)-EQ-GP-40 Vilniaus miesto nakvynės namai 45,5
9. (1.22)-EQ-GP-45 Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensionas 45,5
10. (1.22)-EQ-GP-38 Anykščių socialinės globos namai 44
11. (1.22)-EQ-GP-39 Alytaus miesto socialinių paslaugų centras 41
12. (1.22)-EQ-GP-52 Lazdijų socialinių paslaugų centras 41
13. (1.22)-EQ-GP-53 Kalvarijos socialinių paslaugų centras 41
14. (1.22)-EQ-GP-41 Kalvarijos globos ir užimtumo centras 40
15. (1.22)-EQ-GP-56 Markučių dienos veiklos centras

38,5

 

ĮSTAIGOS, KURIŲ PARAIŠKOS NEPATEKO Į FINANSUOTINŲ PARAIŠKŲ SĄRAŠĄ

Nr. Reg. Nr. Įstaigos pavadinimas Galutinis balų skaičius
1. (1.22)-EQ-GP-55 „Mes esame“ 29,5
2. (1.22)-EQ-GP-47 Šakių socialinių paslaugų centras 28
3. (1.22)-EQ-GP-62 OFM Mažesnieji broliai 22,5
4. (1.22)-EQ-GP-42 Šiaulių vaikų globos namai „Šaltinis“ X
5. (1.22)-EQ-GP-48 Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų grupinio gyvenimo namai X
6. (1.22)-EQ-GP-49 Plinkšių globos namai X
7. (1.22)-EQ-GP-50 Akmenės rajono socialinių paslaugų namai X
8. (1.22)-EQ-GP-54 Panevėžio socialinių paslaugų centras X
9. (1.22)-EQ-GP-59 Kauno Panemunės socialinės globos namai X
10. (1.22)-EQ-GP-61 Kaišiadorių socialinių paslaugų centras X
11. (1.22)-EQ-GP-44 Šiaulių miesto savivaldybės globos namai X
12. (1.22)-EQ-GP-60 Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras X

X – neatitiko administracinės atitikties, nepateikė visų reikalingų dokumentų.

Kontaktinis asmuo:

Veiklų organizatorė Rasa Noreikytė-Ustinavičienė

Vaidilutės g. 69, Vilnius

Tel. 370 (5) 247 74 53; faks. +370 (5) 247 75  42;

El. p.  equass@reabilitacija.lt

Darbo laikas: I-IV 8.00-17.00; V 8.00-15.45. Pietų pertrauka 12.00-12.45

Share

NAUJI IŠŠŪKIAI PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO SISTEMOJE

Lietuvoje jau daugiau kaip 12 metų veikianti profesinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems sistema – viena iš priemonių užtikrinti sėkmingą neįgaliųjų integraciją į visuomenę. Profesinės reabilitacijos priemonėmis siekiama atkurti neįgalaus asmens darbingumą, profesinę kompetenciją ir padėti sugrįžti į darbo rinką bei visavertį gyvenimą. Profesinė reabilitacija ypač svarbi žmonėms, kurie dėl sveikatos problemų ar socialinių veiksnių negali mokytis aukštosiose ar aukštesniosiose mokyklose, tačiau nori ne vien gauti pašalpą, bet dirbti ir užsidirbti bei jaustis reikalingais visuomenei. Šių paslaugų organizavimą, teikimą ir finansavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas ir susiję poįstatyminiai aktai.

Share

Antras kvietimas dalyvauti projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“

DĖMESIO!

Siekiant padidinti socialinių paslaugų įvairovę ir atrenkamų įstaigų regioninį pasiskirstymą, paraiškų dalyvauti projekte
„Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001 pateikimo terminas pratęsiamas iki 2018 m. lapkričio 21 d.

Kviečiame socialines paslaugas teikiančias įstaigas dalyvauti VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomo projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001, finansuojamo Europos socialinio fondo lėšomis, atrankoje. EQUASS (angl. The European Quality in Social Services) – tai Europos reabilitacijos platformos iniciatyva sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. Projekto metu Lietuvoje EQUASS sistema bus įdiegta 120 socialinių paslaugų teikėjų visoje Lietuvoje, visoms organizacijoms bus suteikta galimybė sertifikuotis EQUASS Assurance kokybės ženklu.
Projekto tikslas:
Didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

1. nėra bankrutuojantys, likviduojami arba restruktūrizuojami, nėra sudarę taikos sutarties su kreditoriais, jiems nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas, jų veikla nėra sustabdyta ar apribota, dėl jų per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 ,,Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“ (jei pareiškėjo (-ų) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata nėra taikoma);
2. yra įvykdę su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus teisės aktų nustatyta tvarka (ši nuostata netaikoma pareiškėjams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);
3. pareiškėjo vadovas ar buhalteris, ar kitas asmuo, turintis teisę surašyti ir pasirašyti apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo;
4. pareiškėjas yra socialines paslaugas teikianti įstaiga. Institucinę globą numatytą Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakyme Nr. A1-83 „Dėl perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – pertvarkos planas), teikiančios socialinių paslaugų įstaigos gali būti pareiškėjais tik tuo atveju, jei yra pradėję perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams ar neįgaliesiems procesus ir teikia bendruomenines paslaugas, apibrėžtas pertvarkos plane;
5. motyvuoti teikiamų socialinių paslaugų kokybės gerinimui ir mokymuisi, taikat EQUASS Assurance kokybės sistemą;
6. turi galiojančią, nesustabdytą licenciją socialinei globai teikti (taikoma socialinės globos paslaugų teikėjams).
7. turi turėti ne mažiau nei vieną darbuotoją, kuris skirs savo dalį darbo laiko EQUASS Assurance sistemos diegimui ir koordinavimui įstaigoje.
8. Pareiškėjas gali dalyvauti projekte tik vieną kartą projekto vykdymo laikotarpiu.
9. Pareiškėjas turi nuspręsti, keliose savo teikiamose socialinėse paslaugose diegti EQUASS Assurance kokybės sistemą, atsižvelgiant į diegimo veiklų apimtis ir turimus resursus: laiko, žmogiškuosius, finansinius išteklius ir kt.
10. Atrinktų įstaigų vadovai pasirašo dalyvavimo projekte sutartį ir įsipareigoja dalyvauti projekto veiklose bei užtikrinti rodiklių įgyvendinimą.
11. Atrinktų įstaigų vadovai pasirašo sutikimą teikti jų ir jų atstovaujamų įstaigų duomenis (pvz., asmens duomenis, sutarčių sąlygas ir kt.) įgyvendinančiajai institucijai, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – Ministerija) ir kitoms ES struktūrinių fondų paramos naudojimą kontroliuojančioms institucijoms.

PARAIŠKŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA

Paraiškos turi atitikti šiuos specialiuosius paraiškų atrankos kriterijus:

1. Motyvacija gerinti ir sertifikuoti teikiamas paslaugas remiantis EQUASS Assurance kokybės sistema
2. Įdiegtos naujovės ir jų svarba šalies (regiono) mastu
3. Pasiekti paslaugų/veiklos rezultatai, taikant pažangius darbo metodus bei naujas socialinių paslaugų formas
4. Dalyvavimas valstybiniuose inovacijų diegimo/plėtros projektuose
5. Dalyvavimas tarptautiniuose inovacijų diegimo/plėtros projektuose
6. Paslaugos sertifikuotos kokybės sistema Įstaiga turi įsidiegusi ir sertifikavusi paslaugas pagal kitą valstybinę ar tarptautinę kokybės sistemą
7. Įstaigai suteiktas metodinės veiklos ar kitas reikšmingas statusas, pripažinimas
8. Paraiškos parengimo kokybė
9. Įstaigos juridinis statusas
10. Įstaigos pajėgumas įdiegti EQUASS Assurance sistemą

Paraiškų atranka vykdoma išlaikant tolygų įstaigų pasiskirstymą pagal:
1. paslaugų tikslines klientų grupes:
2. senyvo amžiaus asmenys;
3. vaikai ir šeimos;
4. socialinės rizikos asmenys;
5. neįgalieji;
6. kitos tikslinės grupės.
7. Lietuvos regionus ir apskritis.
3. Įstaigoms surinkus vienodą balų skaičių prioritetas teikiamas viešąsias paslaugas teikiančioms įstaigoms, kurių tikslas ne siekti naudos sau, bet tenkinti viešuosius interesus (vadovaujantis CK 2.34 str.).
4. Jeigu projektai surenka vienodą balų skaičių ir jiems dalyvauti projekto einamajam kvietime nėra galimybės, tuomet paraiška perkeliama dalyvauti sekančiame kvietime, o, esant paskutiniam kvietimui, galutinio sprendimo teisė paliekama Įstaigų atrankų komisijos pirmininkui.
5. Pagal Tvarką EQUASS kokybės sistemos diegimo įstaigoje trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai nuo Dalyvavimo projekte sutarties pasirašymo dienos.
6. Pareiškėjo teikiamos paslaugos turi būti teikiamos Lietuvos Respublikoje.

Įstaigos dalyvaudamos projekte dalyvaus šiose veiklose:

1. EQUASS diegime dalyvaujančių Įstaigų vadovų mokymai;
2. EQUASS diegime dalyvaujančių Įstaigų koordinatorių mokymai;
3. EQUASS diegime dalyvaujančių Įstaigų darbuotojų mokymai;
4. EQUASS diegimas Įstaigoje (-ose) ir tam skirtos EQUASS konsultanto konsultacijos;
5. EQUASS išorės auditas Įstaigoje.
6. Projekto viešinimo veiklose;
7. EQUASS poveikio tyrimas.

Pridedami dokumentai:

1. VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktoriaus 2018 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. EQĮ – 29 patvirtinta „Iš Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ socialinių paslaugų įstaigų atrankos tvarka“.
2. Paraiškos dalyvauti projekte forma.
3. Paraiškos dalyvauti projekte vertinimo anketa.
4. Deklaracijos / pasižadėjimo / užtikrinimo forma.
5. Dalyvavimo projekte sutarties projektas.
6. EQUASS Assurance 2018 principai, kriterijai, rodikliai.

Paraiškos dalyvauti atrankoje priimamos iki 2018 m. lapkričio 21 d.
Paraiškas priimamos VšĮ Valakupių reabilitacijos centre, Vaidilutės g. 69 Vilnius, 128 kab. (sekretoriate) darbo dienomis 8-17 val. (penktadieniais 8-15.45 val.) pietų pertrauka 12 val. -12.45 val. arba el. paštu: equass@reabilitacija.lt,

Daugiau informacijos tel. (85) 2477453, mob. tel. 8 678 11355 arba el. paštu: equass@reabilitacija.lt.

Share

Neįgaliųjų integracijos ir įdarbinimo programa prekybos centre

Šiandien Valakupių reabilitacijos centre lankėsi UAB „Rimi Lietuva“ atstovai, kurie centro darbuotojams ir atvykusiems užsienio partneriams pristatė jų daugiau nei dešimt metų vykdomą neįgaliųjų integracijos ir įdarbinimo programą. Šios programos pagalba neįgaliesiems suteikiama galimybė būti savarankiškais ir  visaverčiais visuomenės nariais. „Rimi“ atstovai pastebėjo, kad šios programos įgyvendinimas suteikė naudos ne tik neįgaliesiems, tačiau tobulėja kartu su neįgaliaisiais dirbančių supratimas ir tolerancija, tapo šiltesnė atmosfera kolektyve. Be to pastebėjo, kad klientų požiūris į dirbančius ir savarankiškus neįgaliuosius taip pat palankus.  Pasak įmonės atstovų šiuo metu įmonėje dirba virš 100 negalią turinčių asmenų, tai yra apie 10 procentų visų įmonėje dirbančių asmenų. Dėl sėkmingo programos įgyvendinimo manoma kad ateityje „Rimi Lietuva“ galės pasiūlyti dar daugiau darbo vietų skirtingą negalią turintiems asmenims.

Share