Registratūros darbo laikas I–IV 8:00–17:00, V 8:00–15:45, pietų pertrauka 12:00-12:45

Vilniuje (8-5) 2 477 543; (8-614) 96010    Kaune (8-37) 24 18 81

Top

Veikla

Skelbiami Socialinių paslaugų įstaigų dalyvauti projekte III atrankos rezultatai

Informuojame, kad remiantis Socialinių paslaugų įstaigų atrankos dalyvauti projekte Komisijos 2019 m. birželio 17 d. protokolu, VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktoriaus 2019 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. EQĮ – 43 patvirtinta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ socialinių paslaugų įstaigų atranka, buvo priimtas sprendimas dėl atrinktų socialinių paslaugų Įstaigų, finansuojamų projekto lėšomis, sąrašo patvirtinimo.

ATRINKTŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ, FINANSUOJAMŲ PROJEKTO LĖŠOMIS, SĄRAŠAS

Nr. Registracijos Nr. Įstaigos pavadinimas Balų skaičius
1. (1.22)-EQ-GP-91 Jonavos rajono socialinių paslaugų centras 58  
2. (1.22)-EQ-GP-81 VšĮ Vilniaus SOS vaikų kaimas 50  
3. (1.22)-EQ-GP-83 LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija 50  
4. (1.22)-EQ-GP-82 VšĮ dienos centras „Mes esame“ 48,5  
5. (1.22)-EQ-GP-99 Labdaros ir paramos fondas „Pagalbos namuose tarnyba“ 47  
6. (1.22)-EQ-GP-78   Vilkaviškio socialinės pagalbos centras 45  
7. (1.22)-EQ-GP-80   BĮ Šakių socialinių paslaugų centras 45  
8. (1.22)-EQ-GP-85   Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centras 45  
9. (1.22)-EQ-GP-93   Prienų raj savivaldybės socialinių paslaugų centras 44,5  
10. (1.22)-EQ-GP-88   Dotnuvos slaugos namai   42  
11. (1.22)-EQ-GP-98   Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius 42  
12. (1.22)-EQ-GP-87   Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras „Viltis“ 41,5  
13. (1.22) –EQ-GP-79   Šėtos socialinis ir ugdymo centras   40  
14. (1.22)-EQ-GP-89   Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras 40  
15. (1.22)-EQ-GP-90   Elektrėnų socialinės globos namai   39  
16. (1.22)-EQ-GP-75   Pasvalio socialinių paslaugų centras   38,5  
17. (1.22)-EQ-GP-92   BĮ Liolių socialinės globos namai 36,5  
18. (1.22)-EQ-GP-77   Lauksargių globos namai   35  
19. (1.22)-EQ-GP-86   Dūkšto globos namai   34,5  
20. (1.22)-EQ-GP-70   VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai 33,5  
21. (1.22)-EQ-GP-72   Seredžiaus senelių globos namai   33,5
22. (1.22) –EQ-GP-73   Palangos miesto socialinių paslaugų centras 33,5  
23. (1.22)-EQ-GP-76   Kėdainių bendruomenės socialinis centras 33  
24. (1.22)-EQ-GP-97   Elektrėnų socialinių paslaugų centras 31,5  
25. (1.22)-EQ-GP-74   Biržų rajono Legailių globos namai   31  
26. (1.22)-EQ-GP-95   Skemų socialinės globos namai   30,5  
27. (1.22)-EQ-GP-71   Molėtų socialinės paramos centras   30  

ĮSTAIGOS, KURIŲ PARAIŠKOS NEPATEKO Į FINANSUOTINŲ PARAIŠKŲ SĄRAŠĄ

Nr. Registracijos Nr. Įstaigos pavadinimas Galutinis balų skaičius
28. (1.22)-EQ-GP-96   VšĮ Globos ir priežiūros centras   27  
  29. (1.22)-EQ-GP-94   VšĮ Druskininkų globos ir slaugos namai 25  
  30. (1.22)-EQ-GP-81 VšĮ Šilavoto globos namai 22,5  

Kontaktinis asmuo:

Veiklų organizatorė Rasa Noreikytė-Ustinavičienė

Vaidilutės g. 69, Vilnius

Tel. 370 (5) 247 74 53; faks. +370 (5) 247 75  42;

El. p.  equass@reabilitacija.lt

Darbo laikas: I-IV 8.00-17.00; V 8.00-15.45. Pietų pertrauka 12.00-12.45

Share

Akcija „Nekišk kyšio.Padėkok gydytojui“

„Nuoširdžiai dėkoju visam reabilitacijos centro personalui už rūpestingumą, atidumą ir namų aplinkos kūrimą. Į tokį centrą norisi sugrįžti, ačiū !“ Tai tik viena iš padėkų kurių sulaukė mūsų centre dirbanti medicininės reabilitacijos komanda akcijos „Nekišk kyšio.Padėkok gydytojui“ metu.
Sveikatos apsaugos ministerija šalies gydymo įstaigose inicijavo socialinę kampaniją „Nekišk kyšio. Padėkok gydytojui“. Prie šios akcijos, kuria siekiama išvengti kyšininkavimo ir paskatinti pacientus viešai padėkoti gydytojams, slaugytojams prisijungė ir VšĮ Valakupių reabilitacijos centras. Juk geresnė pacientų sveikata ir šypsenos – geriausia dovana!
Klientai ir toliau registratūroje ras akcijos plakatus su atvirukais, ant kurių galės parašyti padėką ir juos palikti šalia esančiame voke.

Share

Skelbiama III atranka socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms diegti EQUASS

Kviečiame socialines paslaugas teikiančias įstaigas dalyvauti VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomo projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001, finansuojamo Europos socialinio fondo lėšomis, atrankoje. Projekto tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

EQUASS (angl. The European Quality in Social Services) – tai Europos reabilitacijos platformos iniciatyva sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (reikalavimus. Projekto metu Lietuvoje EQUASS sistema bus įdiegta 120 socialinių paslaugų teikėjų visoje Lietuvoje, visoms organizacijoms bus suteikta galimybė sertifikuotis EQUASS Assurance kokybės ženklu. Šio kvietimo metu planuojama atrinkti 35 socialines paslaugas teikiančias įstaigas.

Atrinktos įstaigos dalyvaus šiose veiklose:

1. EQUASS diegime dalyvaujančių Įstaigų vadovų mokymai;
2. EQUASS diegime dalyvaujančių Įstaigų koordinatorių mokymai;
3. EQUASS diegime dalyvaujančių Įstaigų darbuotojų mokymai;
4. EQUASS diegimas Įstaigoje (-ose) ir tam skirtos EQUASS konsultanto konsultacijos;
5. EQUASS išorės auditas Įstaigoje.
6. Projekto viešinimas.
7. EQUASS poveikio tyrimas.

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

1. nėra bankrutuojantys, likviduojantys, su kreditoriais sudarę taikos sutarties, sustabdę ar apriboję savo veiklos, dėl pareiškėjo per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams;

2. yra įvykdę su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus teisės aktų nustatyta tvarka (Pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją);

3. pareiškėjo vadovas ar buhalteris, ar kitas asmuo, turintis teisę surašyti ir pasirašyti apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo (Pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų rocedūroje dalyvaujantį tiekėją);

4. pareiškėjas yra socialines paslaugas teikianti įstaiga. Institucinę globą numatytą Socialinės apsaugos ir darbo ministro  2014 m. vasario 14 d. įsakyme Nr. A1-83 „Dėl perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – pertvarkos planas), teikiančios socialinių paslaugų įstaigos gali būti pareiškėjais tik tuo atveju, jei yra pradėję perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams ar neįgaliesiems procesus ir teikia bendruomenines paslaugas, apibrėžtas pertvarkos plane;

5. motyvuoti teikiamų socialinių paslaugų kokybės gerinimui ir mokymuisi, taikant EQUASS Assurance kokybės sistemą;

6. turi galiojančią, nesustabdytą licenciją socialinei globai teikti (taikoma socialinės globos paslaugų teikėjams);

7. turi turėti ne mažiau nei vieną darbuotoją, kuris  skirs savo dalį darbo laiko EQUASS Assurance sistemos diegimui ir koordinavimui įstaigoje.

Kartu su paraiška ir jos priedais turi būti pateikta pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją.

Pridedami dokumentai:

 1.  VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktoriaus 2019 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. EQĮ – 43 patvirtinta „Iš Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ socialinių paslaugų įstaigų atrankos tvarka“.
 2.  Paraiškos dalyvauti projekte forma.
 3.  Paraiškos dalyvauti projekte vertinimo anketa.
 4.  Pareiškėjo deklaracija.
 5.  Dalyvavimo projekte sutarties projektas.
 6.  EQUASS Assurance 2018 principai, kriterijai, rodikliai.

Paraiškos dalyvauti atrankoje priimamos iki 2019 m. gegužės 31 d. el. paštu: equass@reabilitacija.lt arba VšĮ Valakupių reabilitacijos centre, Vaidilutės g. 69 Vilnius, 128 kab. (sekretoriate) darbo dienomis 8-17 val. (penktadieniais 8-15.45 val.) pietų pertrauka 12 val. -12.45 val.

Daugiau informacijos tel. (85) 2477453, arba el. paštu: equass@reabilitacija.lt.

Share

KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS KAUNO MIESTO ŠEIMOMS

VšĮ Valakupių reabilitacijos centras kartu su Kauno miesto savivaldybe ir VšĮ Psichologinės paramos konsultavimo centru bei kitais partneriais įgyvendina projektą „Kauno bendruomeniniai šeimos namai“.
KAS GALI DALYVAUTI? Šeimos, susiduriančios su šeimos nario negalia, auginančios vaiką, turintį negalią ar raidos sunkumų, kitų sveikatos sutrikimų.
KAINA? Nemokamai. Visas paslaugas šeimoms apmoka Europos socialinis fondas.
KUR VYKS? Valakupių reabilitacijos centro Kauno skyriuje, A. Juozapavičiaus pr. 34, Kaunas.
KADA? Registruotis kviečiame jau dabar. Vietų skaičius ribotas.
Grupiniai užsiėmimai ir individualios konsultacijos planuojami nuo gegužės mėn.
PASLAUGOS:
Individualios psichologo konsultacijos tėvams;
Grupiniai psichologiniai užsiėmimai tėvams;
Socialinio darbuotojo konsultacijos.
Grupinių psichologinių užsiėmimų tėvams temos*: (Vaikas su negalia (negalios ypatumai, elgesio ypatumai ir pan.); Psichologinė krizė ir jos įveika; Jausmų supratimas ir valdymas; Geresnio ryšio su vaiku kūrimas; Pozityvus auklėjimas; Konfliktų sprendimo būdai; Savireguliacijos ugdymas).

* Temos yra preliminarios, jos gali keistis atsižvelgiant į tikslinę grupę ir jos poreikius.

Registracija į individualias ir grupines konsultacijas

Share

Kviečiame skirti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio

Maloniai kviečiame skirti 2 proc. Valakupių reabilitacijos centrui. 

Tai galite padaryti iki gegužės 1 d. elektroniniu būdu EDS deklaravimo sistemoje (per naudojamo elektroninio banko prieigą). Norint skirti 2 proc., pildoma prašymo forma FR0512 ir pateikiama Valstybinei mokesčių inspekcijai nurodant:
Paramos gavėjo pavadinimas: VšĮ Valakupių reabilitacijos centras; 
Paramos gavėjo kodas: 125015947

Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidedantiems prie mūsų centro paslaugų tobulinimo !

Share

NEĮGALIŲJŲ PROFESINIO MOKYMO IR ĮSIDARBINIMO GALIMYBĖS – TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO PATIRTIS

Valakupių reabilitacijos centras organizuojamo renginio metu bus aptarta tarptautinių projektų metu įgyta neįgaliųjų profesinio mokymo ir įsidarbinimo metodų naudojimo patirtis, profesinio mokymo paslaugų gerinimo, taikant EQUASS sistemą, galimybės, kiti susiję neįgaliųjų integracijos klausimai.

Data: 2019 m. kovo 28 d. Pradžia: 13:30 val.
Vieta: Valakupių reabilitacijos centro konferencijų salė, Vaidilutės g. 69, Vilnius

RENGINIO PROGRAMA
13:30-14:00 Dalyvių registracija
14:00-14:10 Renginio pradžia.
Valakupių reabilitacijos centro direktorės Tatjanos Ulbinienės sveikinimo žodis
14:10-14:30 Projektų koordinatorė Marija Markina
14:30-14:45 Įtraukusis profesinis mokymas ir metodai padedantys jį pasiekti. VRC patirtis
Greta Orlovskytė, Valakupių reabilitacijos centras
14:45-15:00 Neįgalaus jaunimo įsidarbinimo galimybės.
Marija Markina, Valakupių reabilitacijos centras
15:00-15:15 Inkliuzinio darbo dizaino metodo pristatymas – nauda darbdaviams ir visuomenei
Greta Orlovskytė, Rasa Noreikytė-Ustinavičienė, Valakupių reabilitacijos centras
15:15-15:30 Profesinių mokymo paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą, galimybės
Plėtros skyriaus vadovė Rasa Noreikytė-Ustinavičienė
15.30-15:45 Klausimai, diskusija
15:45-16:30 Neformalus bendravimas prie kavos puodelio ir kontaktų užmezgimas

Maloniai kviečiame po 1-2 atstovus iš Jūsų įstaigos dalyvauti minėtame renginyje.

Registracija į renginį vyksta iki kovo 26 d.

Regsitracija : https://docs.google.com/forms/d/1rYEJ8GNAldbfg55YphPIonU04oHK0kdd5rPFVSepngo/edit

Share

DUOK LAIMEI KELIĄ

Tarptautine laimės dieną VšĮ Valakupių reabilitacijos centras Kauno skyrius prisideda prie tarptautinės laimės dienos organizavimo ir visus KVIEČIA Į NEMOKAMUS RENGINIUS !

1. GRUPINIAI KINEZITERAPINIAI UŽSIĖMIMAI (IKI 10 ŽMONIŲ TRUKMĖ 45 MIN.) Su savimi turėti: sportinė aprangą, sportinė avalynę arba kojinaites)
1 grupė – 10 val.
2 grupė – 11 val .
3 grupė – 12 val .
4 grupė – 13 val .
5 grupė – 14 val .
6 grupė – 15 val .

2. MASAŽAS (1 ASMUO, TRUKMĖ IKI 30 MIN.) Su savimi turėti rankšluostį.
9 val.
10 val .
11 val .
12 val .
13 val .
14 val .
15 val .

3. RANKDARBIAI IŠ POPIERIAUS (PASIGAMINKIME ŠV. VALYKŲ ATVIRUTĘ KARTU) visas reikiamas priemones atvirukų gamybai suteikiame.

BŪTINA REGISTRACIJA – tel. 8 37 24 18 81, mob. Tel. 868555146

Share

Skelbiami Socialinių paslaugų įstaigų dalyvauti projekte atrankos rezultatai

 

Informuojame, kad remiantis Socialinių paslaugų įstaigų atrankos dalyvauti projekte Komisijos 2018 m. sausio 29 d. protokolu, VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktoriaus 2018 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. EQĮ – 33 patvirtinta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ socialinių paslaugų įstaigų atrankos tvarka, VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktorės 2018 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. EQĮ-40 buvo priimtas sprendimas dėl atrinktų socialinių paslaugų Įstaigų, finansuojamų projekto lėšomis, sąrašo patvirtinimo.

 

ATRINKTŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ, FINANSUOJAMŲ PROJEKTO LĖŠOMIS, SĄRAŠAS

    Nr. Reg. Nr. Įstaigos pavadinimas Galutinis balų skaičius
1 (1.22)-EQ-GP-68 BĮ Varėnos socialinių paslaugų centras 56,5
2 (1.22)-EQ-GP-64 BĮ Vilniaus miesto krizių centras 56
3 (1.22)-EQ-GP-67 BĮ Panevėžio socialinių paslaugų centras 53
4 (1.22)-EQ-GP-63 BĮ Plinkšių globos namai 50,5
5 (1.22)-EQ-GP-66 VšĮ „Senevita“ 50
6 (1.22)-EQ-GP-65 BĮ Akmenės rajono socialinių paslaugų namai 48,5

 

ĮSTAIGOS, KURIŲ PARAIŠKOS NEPATEKO Į FINANSUOTINŲ PARAIŠKŲ SĄRAŠĄ

Nr. Reg. Nr.   Įstaigos pavadinimas Galutinis balų skaičius
7 (1.22)-EQ-GP-69 BĮ Kaišiadorių socialinių paslaugų namai x

 

X – neatitiko administracinės atitikties, nepateikė visų reikalingų dokumentų.

Kontaktinis asmuo:

Veiklų organizatorė Rasa Noreikytė-Ustinavičienė

Vaidilutės g. 69, Vilnius

Tel. 370 (5) 247 74 53; faks. +370 (5) 247 75  42;

El. p.  equass@reabilitacija.lt

Darbo laikas: I-IV 8.00-17.00; V 8.00-15.45. Pietų pertrauka 12.00-12.45

Share

SKELBIAMA PAPILDOMA ATRANKA SOCIALINES PASLAUGAS TEIKIANČIOMS ĮSTAIGOMS

Kviečiame socialines paslaugas teikiančias įstaigas dalyvauti projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ atrankoje.

Siekiant didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, šio projekto metu Lietuvoje EQUASS sistema bus įdiegta 120 socialinių paslaugų teikėjų visoje Lietuvoje, visoms atrinktoms įstaigoms bus suteikta galimybė sertifikuotis EQUASS Assurance kokybės ženklu.

EQUASS (angl. The European Quality in Social Services) – tai Europos reabilitacijos platformos iniciatyva sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Projekto metu atrinktos įstaigos dalyvaus šiose veiklose:

 1. EQUASS diegime dalyvaujančių Įstaigų vadovų mokymai;
 2. EQUASS diegime dalyvaujančių Įstaigų koordinatorių mokymai;
 3. EQUASS diegime dalyvaujančių Įstaigų darbuotojų mokymai;
 4. EQUASS diegimas Įstaigoje (-ose) ir tam skirtos EQUASS konsultanto konsultacijos;
 5. EQUASS vidaus auditas ir išorės auditas Įstaigoje;
 6. Projekto viešinimo veiklos;
 7. EQUASS poveikio tyrimas.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ (Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001) įgyvendina VšĮ Valakupių reabilitacijos centras.

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS:

 1. pareiškėjas yra socialines paslaugas teikianti įstaiga. Institucinę globą numatytą Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakyme Nr. A1-83 „Dėl perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – pertvarkos planas), teikiančios socialinių paslaugų įstaigos gali būti pareiškėjais tik tuo atveju, jei yra pradėję perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams ar neįgaliesiems procesus ir teikia bendruomenines paslaugas, apibrėžtas pertvarkos plane;
 2. motyvuoti teikiamų socialinių paslaugų kokybės gerinimui ir mokymuisi, taikat EQUASS Assurance kokybės sistemą;
 3. turi galiojančią, nesustabdytą licenciją socialinei globai teikti (taikoma socialinės globos paslaugų teikėjams);
 4. turi turėti ne mažiau nei vieną darbuotoją, kuris skirs savo dalį darbo laiko EQUASS Assurance sistemos diegimui ir koordinavimui įstaigoje;
 5. nėra bankrutuojantys, likviduojami arba restruktūrizuojami, nėra sudarę taikos sutarties su kreditoriais, jiems nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas, jų veikla nėra sustabdyta ar apribota, dėl jų per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 ,,Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“ (jei pareiškėjo (-ų) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata nėra taikoma);
 6. yra įvykdę su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus teisės aktų nustatyta tvarka (ši nuostata netaikoma pareiškėjams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);
 7. pareiškėjo vadovas ar buhalteris, ar kitas asmuo, turintis teisę surašyti ir pasirašyti apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo.

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Paraiškos dalyvauti atrankoje priimamos iki 2019 m. sausio 18 d.

Paraiškos priimamos VšĮ Valakupių reabilitacijos centre, Vaidilutės g. 69 Vilnius, 128 kab. (sekretoriate) darbo dienomis 8-17 val. (penktadieniais 8-15.45 val.), pietų pertrauka 12 val. -12.45 val. arba el. paštu: equass@reabilitacija.lt.

Paraiškos forma ir priedai:

Paraiškos dalyvauti projekte forma.

Su paraiška turi būti pateikiami dokumentai:

 1. Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos;
 2. Galiojančią licenciją socialinei globai teikti (taikoma socialinės globos paslaugų teikėjams);
 3. Steigėjo ar kito aukščiausio įstaigos valdymo organo pasirašytą deklaracija, parengtą pagal Tvarkos 3 priedą.
 4. Laisvos formos deklaracija, kad bus užtikrinti žmogiškieji ištekliai dalyvauti projekte ir dalyvavimas projekte yra suderintas su darbuotojais ir kitomis suinteresuotomis šalimis.
 5. Laisvos formos deklaracija, kurioje nurodo, kad pareiškėjas atitinka Tvarkos 8.1-8.7. punktus.

Detali informacija:

VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktoriaus 2018 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. EQĮ – 29 patvirtinta „Iš Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ socialinių paslaugų įstaigų atrankos tvarka“

Paraiškos dalyvauti projekte vertinimo anketa.

Dalyvavimo projekte sutarties projektas.

EQUASS Assurance 2018 principai, kriterijai, rodikliai.

Daugiau informacijos tel. (85) 2477453 arba el. paštu: equass@reabilitacija.lt.

 

Share