Registratūros darbo laikas I–V 8:00–15:00, pietų pertrauka 12:00-12:45

Vilniuje (8-5) 2 477 543; (8-614) 96010    Kaune (8-37) 24 18 81

Top

Veikla

Patvirtintas finansavimas 2016 m. Valakupių reabilitacijos centro neįgaliųjų vairavimo mokyklos veikloms

2016-07-19

Š.m. rugpjūčio mėn. Valakupių reabilitacijos centro neįgaliųjų vairavimo mokykla pakvies judėjimo sutrikimų turinčius asmenis dalyvauti vairavimo mokyklos kursuose ir įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

2016 m. planuojama šias  paslaugas suteikti 24 asmenims, kuriems nustatytas 0 – 45 procentų darbingumo lygis. 6 sav. trukmės mokymų metu bus įvertintas ir lavinamas asmenų, turinčių judėjimo sutrikimų, funkcinis pajėgumas, reikalingas saugiai vairuoti automobilį, bei organizuojamas pirminis mokymas vairuoti B kategorijos transporto priemonę. Taip pat teikiamos maitinimo bei, esant poreikiui, apgyvendinimo paslaugos.

Paslaugos bus organizuojamos 2 etapais:

– 2016 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn,

– 2016 m. spalio – lapkričio mėn.

Daugiau informacijos teirautis vairavimo mokyklos veiklos koordinatorės Linos Veiknienės, mob. tel. (8 610) 45813.

Neįgaliųjų vairavimo mokyklos veikla vykdoma įgyvendinant Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo bei atkūrimo projektą, kuris finansuojamas per Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų planą.

Share

VRC Valdybos nariui Egidijui Grigoniui įteiktas valstybės apdovanojimas

Liepos 6 d. Valstybės dienos proga Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė Prezidentūroje įteikė valstybės apdovanojimą – ordiną „Už nuopelnus Lietuvai“ aktyviam neįgaliųjų socializacijos ir profesinės reabilitacijos puoselėtojui, ilgamečiam Valakupių reabilitacijos centro Valdybos nariui Egidijui Grigonis.
Visų Valakupių reabilitacijos centro darbuotojų vardu nuoširdžiai sveikinime gerbiamą Egidijų Grigonį ir linkime puikios sveikatos bei energijos tęsiant reikšmingus darbus neįgaliųjų integracijos labui!

Nuotrauka lrp.lt, R. Dačkaus nuotr.

Share

VRC Valdybos nariui Egidijui Grigoniui įteiktas valstybės apdovanojimas

Liepos 6 d. Valstybės dienos proga Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė Prezidentūroje įteikė valstybės apdovanojimą – ordiną „Už nuopelnus Lietuvai“ aktyviam neįgaliųjų socializacijos ir profesinės reabilitacijos puoselėtojui, ilgamečiam Valakupių reabilitacijos centro Valdybos nariui Egidijui Grigonis.

Visų Valakupių reabilitacijos centro darbuotojų vardu nuoširdžiai sveikinime gerbiamą Egidijų Grigonį ir linkime puikios sveikatos bei energijos tęsiant reikšmingus darbus neįgaliųjų integracijos labui!

 

Nuotrauka lrp.lt, R. Dačkaus nuotr.

Share

Dar trejiems metams pratęstas ISO 9001 standarto atitikties sertifikatas

016 m. birželio mėn. Valakupių reabilitacijos centre vyko pakartotinio sertifikavimo auditas, kurio metu UAB „Bureau Veritas Lit“ auditoriai vertino Valakupių reabilitacijos centro ir Kauno skyriaus atitiktį ISO 9001 standarto reikalavimams. Audito metu nustatyta, kad VRC įdiegta, prižiūrima ir tobulinama vadybos sistema tenkina standarto reikalavimus ir demonstruoja vadybos sistemos gebėjimą pasiekti paslaugų reikalavimų atitiktį, įgyvendinant įstaigos politiką ir tikslus. Kokybės vadybos sistemos atitikties sertifikatas pratęstas dar trejiems metams.

Pagal ISO 9001 standarto reikalavimus įdiegta kokybės vadybos sistema užtikrina, kad klientui yra teikiamos jo lūkesčius ir teisinius reikalavimus atitinkančios medicininės, profesinės ir socialinės reabilitacijos paslaugos. Todėl didelis dėmesys yra skiriamas klientų poreikių patenkinimui, jų atsiliepimų analizei bei nuolatiniam paslaugų tobulinimui.  Vienas iš pagrindinių paslaugų kokybės įrodymų yra tai, jog ketvirtus metus išlaikomas itin aukštasklientų pasitenkinimo Valakupių reabilitacijos centro teikiamomis paslaugomis rodiklis, kuris siekia 97 procentus.

Share