Registratūros darbo laikas I - IV 8.00 - 17.00, V – 8.00 val. – 15.45 val.

Vilniuje (8-5) 2 477 543; (8-614) 96010    Kaune (8-37) 24 18 81

Top

Skelbiami Socialinių paslaugų įstaigų dalyvauti projekte atrankos rezultatai

Valakupių reabilitacijos centras / Naujienos  / Skelbiami Socialinių paslaugų įstaigų dalyvauti projekte atrankos rezultatai

Skelbiami Socialinių paslaugų įstaigų dalyvauti projekte atrankos rezultatai

Vadovaudamasi Socialinių paslaugų įstaigų atrankos dalyvauti projekte Komisijos 2017 m. rugsėjo 1 d. protokolu ir VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktoriaus 2017 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. EQĮ – 10 patvirtinta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ socialinių paslaugų įstaigų atrankos tvarka, VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktorė 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. EQĮ-14 patvirtino Atrinktų socialinių paslaugų Įstaigų, finansuojamų projekto lėšomis, sąrašą.

 

PATVIRTINTA

VšĮ Valakupių reabilitacijos centro

direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. EQĮ – 14

 

ATRINKTŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ, FINANSUOJAMŲ PROJEKTO LĖŠOMIS, SĄRAŠAS

Eilės Nr. Registracijos Nr. Įstaigos pavadinimas  

Socialinė paslauga

Galutinis balų skaičius
1 (1.22)-EQ-GP-7 Dienos veiklos centras Dienos socialinė globa 63,5
2 (1.22)-EQ-GP-30 BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinių paslaugų namuose skyrius Pagalba į namus, dienos socialinė globa namuose, integrali pagalba 63
3 (1.22)-EQ-GP-2 BĮ dienos centras „Šviesa“ Dienos socialinė globa 62,5
4 (1.22)-EQ-GP-5 BĮ Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ Institucinė socialinė globa, dienos socialinė globa asmens namuose 59,5
5 (1.22)-EQ-GP-14 Jaunuolių dienos centras Dienos socialinė globa 58,5
6 (1.22)-EQ-GP-22 SBĮ Kauno r. socialinių paslaugų centro Bendrosios ir socialinės priežiūros paslaugos 56
7 (1.22)-EQ-GP-10 VšĮ „Vilties Akimirka“ Specialaus transporto paslauga, dienos socialinė globa 55
8 (1.22)-EQ-GP-32 Šiaulių miesto savivaldybės globos namai Trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa 55
9 (1.22)-EQ-GP-36 Viešoji įstaiga Šv. Juozapo globos namai Trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa 53
10 (1.22)-EQ-GP-31 Radviliškio Parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo 52,5
11 (1.22)-EQ-GP-6 Zarasų socialinės globos namai Trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa 51,5
12 (1.22)-EQ-GP-34 VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ Dienos socialinė globa (asmens namuose) 49,5
13 (1.22)-EQ-GP-24 Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio „Čiauškutis“ Dienos socialinė globa 45
14 (1.22)-EQ-GP-13 Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo 44
15 (1.22)-EQ-GP-19 Anykščių rajono socialinių paslaugų centras Dienos socialinė globa (namuose) 43,5
16 (1.22)-EQ-GP-9 VšĮ Alytaus medicininės ir sporto reabilitacijos centras Socialinė globa 43,5
17 (1.22)-EQ-GP-8 Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai Socialinė globa 42
18 (1.22)-EQ-GP-1 BĮ Trakų globos ir socialinių paslaugų centras Pagalba į namus, integrali pagalba 41,5
19 (1.22)-EQ-GP-20 Tauragės socialinių paslaugų centras Laikino apgyvendinimo, apnakvindinimo 41,5
20 (1.22)-EQ-GP-21 Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras Laikinas apgyvendinimas ir apnakvininimas 40,5

 

 

Sveikiname Įstaigas, kurių paraiškos buvo atrinktos ir linkime sėkmės diegiant EQUASS sistemą savo įstaigose.

 

Įstaigas, kurių paraiškos per šį kvietimą nesurinko tinkamo balų skaičiaus, kviečiame atsižvelgti į atsiųstas komisijos pastabas ir teikti paraiškas ateinantiems kvietimams.

ĮSTAIGOS, KURIŲ PARAIŠKOS NEPATEKO Į FINANSUOTINŲ PARAIŠKŲ SĄRAŠĄ

 

Eilės Nr. Registracijos Nr. Įstaigos pavadinimas  

Socialinė paslauga

Galutinis balų skaičius
21 (1.22)-EQ-GP-29 Plinkšių globos namai Ilgalaikė socialinė globa 40
22 (1.22)-EQ-GP-33 BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centras Bendros socialinės paslaugos, socialinė priežiūra, socialinė globa, pabėgėlių integracija 40
23 (1.22)-EQ-GP-28 VšĮ „Senevita“ Ilgalaikė socialinė globa 39,5
24 (1.22)-EQ-GP-35 Anykščių socialinės globos namai Trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa 39
25 (1.22)-EQ-GP-17 BĮ Klaipėdos miesto globos namai Ilgalaikė socialinė globa 36
26 (1.22)-EQ-GP-12 Kauno miesto socialinių paslaugų centras Socialinių darbuotojų darbas seniūnijose 35
27 (1.22)-EQ-GP-26 Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo globos namai Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa (namuose) 35
28 (1.22)-EQ-GP-4 Šakių socialinių paslaugų centras Pagalba į namus, integrali pagalba 34
29 (1.22)-EQ-GP-18 Marijampolės specialieji socialinės globos namai Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa (namuose) 32,5
30 (1.22)-EQ-GP-15 Akmenės rajono socialinių paslaugų namų Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa (namuose) 30
31 (1.22)-EQ-GP-11 VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras Dienos socialinė globa, Socialinė reabilitacija, socialinė integracija, profesinė reabilitacija 29
32 (1.22)-EQ-GP-27 Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos dienos užimtumo centras Dienos ir trumpalaikė socialinė globa 26,5
33 (1.22)-EQ-GP-3 VšĮ „Ori senatvė“ Pagalba į namus 25
34 (1.22)-EQ-GP-23 Labdaros ir paramos fondo Širvintų parapijos globos namai Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa 22,5
35 (1.22)-EQ-GP-16 Visagino socialinių paslaugų centras Ilgalaikė socialinė globa 21
Įstaigos, kurių paraiškos buvo atmestos dėl neatitikimo administraciniam vertinimui.

 

(1.22)-EQ-GP-25 Pabradės socialinės globos namai x

 

Kontaktinis asmuo:

Veiklų organizatorė Natalja Markovskaja

Vaidilutės g. 69, Vilnius

Tel. 370 (5) 247 74 53; faks. +370 (5) 247 75  42;

Mob. tel. +370 678 11355

El. p.  equass@reabilitacija.lt

Darbo laikas: I-IV 8.00-17.00; V 8.00-15.45. Pietų pertrauka 12.00-12.45

Share
greta