Registratūros darbo laikas I–IV 8:00–17:00, V 8:00–15:45, pietų pertrauka 12:00-12:45

Vilniuje (8-5) 2 477 543; (8-614) 96010    Kaune (8-37) 24 18 81

Top

Profesinės reabilitacijos kokybės užtikrinimas – specialistų profesionalumas

Valakupių reabilitacijos centras / Naujienos  / Profesinės reabilitacijos kokybės užtikrinimas – specialistų profesionalumas

Profesinės reabilitacijos kokybės užtikrinimas – specialistų profesionalumas

Keičiantis socioekonominei ir demografinei situacijai, atsigaunant darbo rinkai, keičiantis negalią turinčių asmenų poreikiams ir lūkesčiams profesinės reabilitacijos srityje dirbantiems specialistams ypač svarbu nuolat tobulėti ir gilinti žinias. Niekas neabejoja, kad įgyta kvalifikacija turi būti nuolat atnaujinama, siekiant kvalifikuotai suteikti paslaugas ir didinti negalią turinčių asmenų socialinę ir profesinę integraciją. McKinsey & Company 2006 – 2007 m. atliktas tyrimas, kurio tikslas buvo suprasti, kodėl pasaulio geriausios mokyklos pasiekia daug geresnių rezultatų nei visos kitos mokyklos parodė, kad pagrindinis teikiamų švietimo paslaugų sėkmės užtikrinimo garantas yra mokytojo profesionalumas ir kvalifikacija. Mokymasis visą gyvenimą yra tai, kas išskiria sėkmingą organizaciją iš tų, kurie visada atsilieka.

Viena iš pagrindinių sričių, kuriai Neįgaliųjų reikalų departamentas skyrė didelį dėmesį 2016 metais iškeldamas užduotis Profesinės reabilitacijos metodiniam centrui buvo profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikacijos tobulinimas, siekiant užtikrinti šių specialistų teikiamų paslaugų kokybę kiekvienam paslaugomis besinaudojančiam asmeniui ir ją didinti. Patenkinti klientų lūkesčiai yra svarbiausia profesinės reabilitacijos sistemos užduotis. Šiais metais metodinio centro veiklas tęsė VšĮ Valakupių reabilitacijos centras, turintis didžiausią profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo patirtį Lietuvoje profesinės reabilitacijos įstaigų specialistų mokymų, konsultacijų, metodinės medžiagos rengimo bei tyrimų atlikimo srityse.

Bendradarbiaujant su visais profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjais Lietuvoje, pastebėta, kad neįgalus asmuo yra ypatingai jautri asmenybė, turinti vidinių baimių, nepasitikėjimo. Dažnai pastebima, kad šių žmonių savivertė yra žema, todėl tik profesionalūs ir turintys žinių bei kompetencijų specialistai gali padėti tokiems žmonėms įveikti jų baimes ir pasiekti savo tikslą. VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centro profesinės reabilitacijos skyriaus vadovė Giedrė Martinaitienė
pabrėžė, kad labai svarbų vaidmenį profesinės reabilitacijos kokybės užtikrinime atlieka profesinės reabilitacijos specialistai: „Sunku dirbti profesinės reabilitacijos srityje neturint žinių ir patirties, todėl specialistai, dirbantys profesinės reabilitacijos srityje turi būti apmokyti, jie turi žinoti paslaugų teikimo standartą ir profesinės reabilitacijos sistemą, mokėti savo žinias taikyti kiekvieną sykį individualiai, atsižvelgiant į profesinės reabilitacijos dalyvio individualius poreikius ir jo asmenybės ypatumus. Tokių specializuotų profesinės reabilitacijos specialistų mokymų Lietuvoje sunku rasti, todėl mūsų specialistai aktyviai dalyvauja Metodinio centro organizuojamuose mokymuose. Šiais metais labai naudingi buvo praktiniai seminarai profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų profesijų mokytojams bei tiesiogiai neįgaliuosius aptarnaujantiems darbuotojams.“

Reaguojant į besikeičiančius profesinės reabilitacijos dalyvių poreikius bei į profesinės reabilitacijos centrų apskrito stalo diskusijų metu išsakytą nuomonę, šiais metais buvo organizuoti praktiniai išvažiuojamieji seminarai, kurių metu dalyvaujantys specialistai ne tik galėjo įgyti naujų žinių, apsikeisti patirtimi, bet ir susipažinti su teikiamomis paslaugomis gyvai. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimu pasidalino VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras ir VšĮ „Profesijų spektras“ Druskininkuose. Visi centrai pasižymi savita kokybės ir paslaugų teikimo kultūra, todėl kiekvienas negalią turintis asmuo turi užtikrintą galimybę rinktis jam priimtiniausią, labiausiai jo lūkesčius atitinkantį paslaugų teikėją.

Didėjant psichikos susirgimų visuomenėje skaičiui vis daugiau psichikos negalią turinčių asmenų kreipiasi ir dalyvauja profesinės reabilitacijos programose. Kompleksinių paslaugų teikimo metu specialistai susiduria ir padeda spręsti įvairias socialines, sveikatos ir kitas asmens problemas, kylančias pakeliui į darbo rinką, ir viena iš pasitaikančių problemų yra savižudybės. Lietuva negali pasigirti nepirmaujanti šioje srityje, todėl šiais metais mokymų metu specialistai buvo ruošiami susidūrimui su savižudybių problema ir mokinami daryti jų prevenciją. Kartu su kvalifikuota Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos biuro specialiste profesinės reabilitacijos mokytojai, psichologai, socialiniai darbuotojai ir kiti analizavo savižudybių nuspėjimo ženklus, efektyviausius būdus išvengti jų, atpažinti pavojaus ženklus, tinkamai juos įvertinti ir priimti teisingą sprendimą.

Profesinė reabilitacija skirta įvairią negalią turintiems asmenims ir vis daugiau šia programa susidomi regos negalią turintys asmenys. Atsiranda daugiau galimybių tokiems asmenims dalyvauti šioje programoje, įgyti vis įvairesnių profesijų ar kompetencijų ir susirasti darbą. Profesinės reabilitacijos centrai vis daugiau dėmesio kreipia į fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymą šiai asmenų grupei, taip pat ir mokytojų bei kitų tiesiogiai dirbančių specialistų žinias ir gebėjimus dirbti su šiuos specialiuosius poreikius turinčiais asmenimis. Mokymuose aktyviai dalyvaujantys specialistai dalinosi savo patirtimi dirbant su aklais ir silpnaregiais programos dalyviais, mokėsi atskirti įvairius regėjimo sutrikimus bei jų įtaką darbinei veiklai, suprasti šiai asmenų grupei priimtinus komunikacijos būdus ir įsijausti į jų būseną. Mokymuose specialistai prasitarė, kad tik gerai šią asmenų grupę suprantantis ir asmeninės patirties turintis specialistas gali pastiprinti ir įgalinti šiuos asmenis tvirtu žingsniu skinti kelius į darbo rinką, atrandant vis daugiau savo talentų. Žinodamas ir suprasdamas kliento ypatumus ir iššūkius, specialistas gali padėti jam atrasti savo stiprybes.

Taigi, šiuolaikiškas, profesionalus profesinės reabilitacijos specialistas tiki, kad kiekvienas žmogus gali dirbti ne tik tai, ką moka, tačiau ir tai, ką iš tiesų mėgsta ir myli. Naudodamiesi savo žiniomis ir didžiule patirtimi, specialistai padeda talentams ir darbdaviams atrasti vieniems kitus tam, kad kurtų iš tiesų nuostabius dalykus ir gyventų pilnavertį gyvenimą. Tokių talentų paieškai šiais metais pradėjo naujai sukurta svetainė www.meskuriame.lt, kur savo sukurtus gaminius arba
teikiamas paslaugas gali reklamuoti kiekvienas negalią turintis asmuo, kuris, padedant kvalifikuotiems specialistams, atrado savyje neišsemiamus klodus. Šioje svetainėje lankytojas kviečiamas arčiau susipažinti su profesinės reabilitacijos ir kitų socialinės integracijos programų dalyvių kūryba, teikiamomis paslaugomis bei pasisemti idėjų dovanoms, įgyti papuošalų, namų dekoro priemonių, ekologiškų žaislų ir dar daug kitų su meile pagamintų prekių. Profesinės reabilitacijos programa yra unikali galimybė sustiprinti savo poziciją darbo rinkoje, kvalifikuotų specialistų pagalba atrasti gyvenimo spalvas ir tikėjimą savimi. Per visą
profesinės reabilitacijos laikotarpį yra ne viena ir ne kelios istorijos, kai neįgalus asmuo atrado savo gyvenimo kelią ir jėgų įveikti kliūtis, surado sau mylimą darbą, kuris padeda gyventi visavertį gyvenimą. Specialistams įgaunant vis naujesnių žinių ir patirties, profesinės reabilitacijos programa atveria galimybes dalyvauti skirtingiems asmenims, turintiems sunkią regos, klausos, fizinę, psichikos ir kompleksinę negalią. Siekiant pakviesti tuos asmenis į profesinę reabilitaciją buvo sukurtas naujas, patrauklus ir informatyvus profesinės reabilitacijos įstaigų lankstinukas, kurio galite teirautis profesinės reabilitacijos centruose ir kitose paslaugas neįgaliesiems teikiančiose įstaigose. Kiekvieną, kas abejoja ar profesinės reabilitacijos programa yra skirta būtent jam, kviečiame kreiptis į artimiausią profesinės reabilitacijos centrą pokalbiui su specialistu, kuris patars tik tai, kas asmeniui labiausiai tinka jo situacijoje.

Šiuo metu Metodinis centras atlieka profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems Lietuvoje analizę, kurioje bus pateiktos rekomendacijos dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo efektyvumo didinimo. Remiantis analizėje išryškėsiančiomis rekomendacijomis bus formuojami ateities mokymų poreikiai, tad kitais metais specialistai turės galimybę patobulinti savo žinias jiems aktualiausiomis profesinės reabilitacijos temomis.
Profesinės reabilitacijos sistemos Lietuvoje dešimtmečio patirtis pagrindžia profesinės reabilitacijos – kaip esminės grandies neįgaliųjų socialinei ir profesinei integracijai – svarbą. Neįgaliųjų paruošimas darbo rinkai ir pagalba įsidarbinant ne tik prisideda prie užimtumo didinimo Lietuvoje, bet ir suteikia galimybę neįgaliam asmeniui pasijausti aktyviu, pilnaverčiu visuomenės nariu ir pagerinti gyvenimo kokybę.

Parengė VšĮ Valakupių reabilitacijos centras

Share
admin