Registratūros darbo laikas I - V 7.00 - 16.00

Vilniuje (8-5) 2 477 543; (8-614) 96010    Kaune (8-37) 24 18 81

Top

Socialinio darbuotojo padėjėjo

Valakupių reabilitacijos centras / Socialinio darbuotojo padėjėjo

Mokymo programos pavadinimas: Socialinio darbuotojo padėjėjo profesinio mokymo programa
Reikalingas išsilavinimas: vidurinis
Programos tikslas – parengti socialinio darbuotojo padėjėją, gebantį  pagal nustatytą poreikį teikti socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims bei socialinės rizikos asmenims ir (ar) šeimoms.
Programos temos: Socialinio darbo pagrindai ir profesinė etika. Socialinės paslaugos.
Socialinio darbo metodai. Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenų socialinė priežiūra. Socialinis darbas su socialinės rizikos asmenimis. Be tėvų globos likusių vaikų socialinė priežiūra. Buities paslaugų teikimas. Slaugos pagrindai ir asmens higiena. Bendravimo ir socialinė psichologija. Kompiuterinio raštingumo pagrindai
Asmenys, baigę programą gebės: teikti socialines Paslaugas įvairių grupių klientams pagal nustatytą poreikį; palaikyti tinkamą psichologinį mikroklimatą bendraujant su klientu ir jo socialine aplinka; kurti saugią, estetinius reikalavimus ir asmens poreikius tenkinančią aplinką; įtraukti į paramos procesą klientą ir jo socialinę aplinką; suprasti asmens higienos normas ir  propaguoti jas.
Mokymo programos kodas: 223001129
Trukmė darbo dienomis: 70 d.d.