Registratūros darbo laikas I - IV 8.00 - 17.00, V – 8.00 val. – 15.45 val.

Vilniuje (8-5) 2 477 543; (8-614) 96010    Kaune (8-37) 24 18 81

Top

Profesinis mokymas

Valakupių reabilitacijos centras / Profesinis mokymas

Nuo 2013 m. VRC pradėjo teikti bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinį mokymą pagal neformaliojo profesinio mokymo programas. Profesinis mokymas organizuojamas siekiant suteikti kvalifikaciją arba (ir) įgyti kompetencijų, jei tai reikalinga įsidarbinant. Mokytis siunčiami bedarbiai, kuriems darbo birža per 3 mėnesių laikotarpį negali pasiūlyti tinkamo darbo ir kurių individualiame užimtumo veiklos plane numatytas profesinis mokymas ar įspėti apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojai, pateikę įspėjimą apie atleidimą iš darbo ir nustatyta tvarka įregistruoti darbo biržoje.

VRC neformaliojo profesinio mokymo programos:

Mokymai vyksta Vilniuje ir Kaune
Vilniuje: Vaidilutės g. 69

Tel. (8-5) 2 477 543

Faksas (8-5) 2 477 542

El. paštas info@reabilitacija.lt

Kaune: A. Juozapavičiaus pr. 34

Tel. (8-37) 34 0094

Faks. (8-37) 24 1881

El. paštas info@reabilitacija.lt

Daugiau informacijos apie profesinio mokymo paslaugas skaitykite Lietuvos darbo biržos interneto puslapyje.

Daugiau apie profesinio mokymo programas skaitykite Lietuvos darbo biržos interneto puslapyje.