Registratūros darbo laikas I - V 7.00 - 16.00

Vilniuje (8-5) 2 477 543; (8-614) 96010    Kaune (8-37) 24 18 81

Top

Startuoja 2016 m. profesinės reabilitacijos metodinio centro veiklos

Valakupių reabilitacijos centras / Naujienos  / Startuoja 2016 m. profesinės reabilitacijos metodinio centro veiklos

Startuoja 2016 m. profesinės reabilitacijos metodinio centro veiklos

2016 m. rugpjūčio mėn. Valakupių reabilitacijos centras pasirašė sutartį su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl profesinės reabilitacijos metodinio centro veiklų finansavimo 2016 metams. Per 2016 m. bus įgyvendintos įvairios veiklos skirtos tobulinti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems sistemą šalyje ir gerinti šių paslaugų kokybę.

Švietimo ir informavimo veiklos. Per 2016 m. metus bus organizuoti įvadiniai mokymai pradedantiesiems profesinės reabilitacijos specialistams, praktiniai seminarai profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų profesijų mokytojams bei tiesiogiai neįgaliuosius aptarnaujantiems darbuotojams. Profesinės reabilitacijos paslaugas Lietuvoje ketinama pristatyti išleidus lankstinuką, skirtą viešinti informaciją apie šalyje veikiančias profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas, jose teikiamas paslaugas, profesijų mokymo programas neįgaliesiems, besidomintiems galimybe dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje.

Profesinės reabilitacijos specialistams bus teikiamos konsultacijos ir metodinė pagalba bei organizuojami bendradarbiavimo su partneriais bei gerosios patirties sklaidos renginiai. Informacijos apie gerąją patirtį bei negalią turinčių asmenų pasiekimų viešinimui bus sukurta interneto svetainė. Šioje svetainėje bus pristatomos gaminių nuotraukos, video medžiaga ir kita informacija, skirta supažindinti visuomenę su sėkmingais profesinės reabilitacijos pavyzdžiais. Taip pat informacija bus publikuojama straipsniuose bei informaciniuose pranešimuose.

Metodinio centro tiriamoji veikla. Iki metų pabaigos bus parengtos dvi analizės, kurių metu bus ištirta ir įvertinta 2011 -2016 m. Lietuvos profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo situacija, tuo pagrindu bus atliktas profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo rezultatų vertinimas bei pateikti siūlymai profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo efektyvumo gerinimui. Be to, bus atliekama profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimo institucinės sandaros galimybių analizė, kurios metu bus įvertintos profesinės reabilitacijos paslaugų organizavimo stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, bei parengtos galimos alternatyvos profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimui. Atliktos analizės ir gauti rezultatai bei rekomendacijos bus panaudotos tobulinant profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo teisinę bazę bei gerinant šių paslaugų efektyvumą bei žinomumą.

Share
admin