Registratūros darbo laikas I–IV 8:00–17:00, V 8:00–15:45, pietų pertrauka 12:00-12:45

Vilniuje (8-5) 2 477 543; (8-614) 96010    Kaune (8-37) 24 18 81

Top

Daugiau profesinio orientavimo galimybių žmonėms su protine negalia

Valakupių reabilitacijos centras / Naujienos  / Daugiau profesinio orientavimo galimybių žmonėms su protine negalia

Daugiau profesinio orientavimo galimybių žmonėms su protine negalia

VšĮ Valakupių reabilitacijos centras pradėjo įgyvendinti projektą „Mano karjera svarbi!“ (MCM), kuriuo siekiama ugdyti protinę negalią turinčių žmonių karjeros valdymo įgūdžius gerinant jų galimybes gauti naudingos darbo rinkos informacijos ir didinant jų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą programose, bei gerinti karjeros orientavimo paslaugų, skirtų žmonėms su protine negalia, kokybę.

Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjungos programa „Erasmus+“, o nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2022 m. rugsėjo 30 d. jį įgyvendina HAO (Rumunija) vadovaujamas tarptautinis konsorciumas, kurį sudaro partneriai iš kitų keturių šalių: Consultis – Consultoria Empresarial, Unipessoal Lda. (Portugalija),  Status Employment (Jungtinė Karalystė), Valakupių reabilitacijos centras (Lietuva) ir M&M Profuture Training SL  (Ispanija).

„Mokymosi visą gyvenimą programų pritaikymo prie realių protinę negalią turinčių žmonių poreikių stoka, individualizuoti paslaugų trūkumas bei lengvai skaitomu ar suprantamu formatu pateikiamos prieinamos informacinės medžiagos nebuvimas yra pagrindinės kliūtys užtikrinant lygias galimybes žmonėms su protine negalia švietimo srityje, o vėliau ir karjeros valdymo srityje. Protinę negalią turintys žmonės yra labai priklausomi nuo kitų, jie turi tik ribotus mažesnio masto profesinius pasirinkimus ir yra labiau socialiai izoliuoti. Šaltinis: Rumunijos Nacionalinės žmonių su negalia agentūros duomenimis, mūsų šalyje dirba tik 2,5 % protinę negalią turinčių žmonių, palyginti su maždaug 20% Jungtinėje Karalystėje. Deja, skaičiai nelabai skiriasi ir kitose projekto partnerių šalyse: Ispanijoje, Portugalijoje ir Lietuvoje. Būtent dėl šių priežasčių manėme, kad toks projektas mūsų šalyse yra tiesiog būtinas“, – pabrėžia Nicolae Dobrescu, HAO vykdomasis direktorius ir projekto „Mano karjera svarbi!“ vadovas.

Projektas yra skirtas jauniems žmonėms, turintiems protinę negalią. Dedamos pastangos, jog parengtas Darbo rinkos informacijos vadovas, padės jiems geriau orientuotis į savo karjeros galimybėse. Medžiaga bus sukurta lengvai prieinamu, skaitomu ir suprantamu formatu bei apims informaciją apie darbo rinkos tendencijas, profesijas ir specialybes, švietimo ir mokymo galimybes, darbo teisės aktus (atlyginimą, mokesčius, išmokas, kasmetines atostogas ir kt.). Vadove bus pateikta informacija apie 25 darbo profilius (užduotis, darbo sąlygas, reikalingus įgūdžius, atlyginimą ar darbo valandas, susijusias užduotis), atvejų tyrimus, susijusias pratybas ir neprivalomą veiklą, nuorodas į kitus lengvai prieinamus išteklius.

Protinę negalią turintiems žmonėms taip pat bus naudingas Karjeros informacijos mokymo paketas, kurį sudaro trys kursai, specialiai skirti jų įgūdžiams tobulinti ir padėti jiems suprasti pateiktą informaciją ir (arba) įveikti psichologinius barjerus su kuriais jie susiduria. Dalyvaudami šiose mokymo sesijose, protinę negalią turintys žmonės gaus naudingos informacijos apie įdarbinimą, profesijas, pareigas ir darbą, būtiniausius profesijų ir įgūdžių reikalavimus, išsamų darbo aprašymą, mokymo ir įsidarbinimo galimybes. Jie taip pat išmoks atpažinti savo stipriąsias puses, ištirti tinkamas karjeros galimybes, rašyti gyvenimo aprašymus ir motyvacinius laiškus. Mūsų specialistai skirs ypatingą dėmesį, kad pagal nacionalinės teisės aktus būtų pateikta naudingos informacijos apie neįgaliųjų teises, įskaitant informaciją apie tinkamas sąlygas darbe, nedarbą ir socialinę apsaugą, taip pat tokias temas kaip nedeklaruojamo darbo, darbo užsienyje, išnaudojimo darbe klausimai.

Šis projektas taip pat skirtas specialistams, dirbantiems su protinę negalią turinčiais žmonėmis, profesijos mokytojams ir darbdaviams. Jiems bus naudingas darbo rinkos informacinis priemonių rinkinys „Xplore LMI“,  skirtas padėti vykdyti praktinę veiklą, kuria siekiama pagerinti visą gyvenimą trunkančio profesinio orientavimo kokybę, skirtą ir pritaikytą žmonių su protine negalia poreikiams. Taigi, specialistai, dalyvaujantys projekte „Mano karjera svarbi!“, parengs naujoviškų priemonių rinkinį (veiklą, žaidimus) kartu su susijusia metodine parama, pritaikyta žmonių su protine negalia poreikiams, darbo rinkos informacijos tyrinėjimui ir valdymui įvairiose situacijose (mokykloje, pereinant iš mokyklos į darbą, darbo paieškai, įdarbinimui) ir parengs vadovą mokymo sektoriaus ir užimtumo specialistams, atsižvelgiant į informacijos apie darbo rinką organizavimą, struktūriškumą ir teikimą žmonėms su protine negalia.

Projekto „Mano karjera svarbi!“ veiklos bus skirtos ne mažiau kaip 375 protinę negalią turintiems žmonėms ir 600 specialistų iš įvairių suaugusiųjų švietimo, viešojo ir privačiojo sektorių.

Share
admin