Registratūros darbo laikas I - V 7.00 - 16.00

Vilniuje (8-5) 2 477 543; (8-614) 96010    Kaune (8-37) 24 18 81

Top

Dar trejiems metams pratęstas ISO 9001 standarto atitikties sertifikatas

Valakupių reabilitacijos centras / Naujienos  / Dar trejiems metams pratęstas ISO 9001 standarto atitikties sertifikatas

Dar trejiems metams pratęstas ISO 9001 standarto atitikties sertifikatas

016 m. birželio mėn. Valakupių reabilitacijos centre vyko pakartotinio sertifikavimo auditas, kurio metu UAB „Bureau Veritas Lit“ auditoriai vertino Valakupių reabilitacijos centro ir Kauno skyriaus atitiktį ISO 9001 standarto reikalavimams. Audito metu nustatyta, kad VRC įdiegta, prižiūrima ir tobulinama vadybos sistema tenkina standarto reikalavimus ir demonstruoja vadybos sistemos gebėjimą pasiekti paslaugų reikalavimų atitiktį, įgyvendinant įstaigos politiką ir tikslus. Kokybės vadybos sistemos atitikties sertifikatas pratęstas dar trejiems metams.

Pagal ISO 9001 standarto reikalavimus įdiegta kokybės vadybos sistema užtikrina, kad klientui yra teikiamos jo lūkesčius ir teisinius reikalavimus atitinkančios medicininės, profesinės ir socialinės reabilitacijos paslaugos. Todėl didelis dėmesys yra skiriamas klientų poreikių patenkinimui, jų atsiliepimų analizei bei nuolatiniam paslaugų tobulinimui.  Vienas iš pagrindinių paslaugų kokybės įrodymų yra tai, jog ketvirtus metus išlaikomas itin aukštasklientų pasitenkinimo Valakupių reabilitacijos centro teikiamomis paslaugomis rodiklis, kuris siekia 97 procentus.

Share
admin