Registratūros darbo laikas I–IV 8:00–17:00, V 8:00–15:45, pietų pertrauka 12:00-12:45

+370 5 244 0700

Top

ASMENŲ SU NEGALIA ĮDARBINIMO KVOTOS – IŠŠŪKIAI, ATVERIANTYS GALIMYBES

Valakupių reabilitacijos centras / Naujienos  / ASMENŲ SU NEGALIA ĮDARBINIMO KVOTOS – IŠŠŪKIAI, ATVERIANTYS GALIMYBES

ASMENŲ SU NEGALIA ĮDARBINIMO KVOTOS – IŠŠŪKIAI, ATVERIANTYS GALIMYBES

Šiandien šalies darbo rinkoje stebime pokyčius, atveriančius naujas galimybes žmonėms su negalia ir keliančius iššūkius organizacijoms. Naujai įsigaliojęs Asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas įpareigoja valstybės įstaigas, turinčias daugiau nei 25 darbuotojus, įdarbinti ne mažiau nei 5 proc. darbuotojų su negalia. Šiame straipsnyje aptarsime įstatymo įgyvendinimo galimybes dalindamiesi Valakupių reabilitacijos centro direktorės Tatjanos Ulbinienės įžvalgomis.

Peržengiant kvotas: tikroji įtraukties reikšmė

Esame viena iš pirmaujančių įstaigų, kuri aktyviai veikia žmonių su negalia įdarbinimo lauke ir atvirai dalinasi savo žiniomis bei gerąja patirtimi su kitomis organizacijomis, visuomene. Centre dirbančių darbuotojų su negalia skaičius atspindi sėkmingą įdarbinimo praktiką. Buvo laikas, kai įstaigoje dirbo 12 proc. darbuotojų su negalia, 2023 metais darbuotojų skaičius sudarė 10,09 proc. visų dirbančiųjų, o 2024 m. pradžioje šis skaičius siekia 9,57 proc. Centro direktorės Tatjanos Ulbinienės žodžiais tariant, sėkmingas žmonių su negalia įdarbinimas reikalauja daugiau nei kvotų įgyvendinimo. Tai reiškia organizacijos kultūros keitimą, atvirumą ir supratimą, kad žmonės su negalia yra ne tik darbuotojai, bet ir vertingi komandos nariai. „Mūsų centre darbuotojai su negalia yra natūralus ir savaime suprantamas reiškinys, o ne išimtis ir mes tai matome kaip privalumą žmogui, mūsų įstaigai ir visai visuomenei“, – sako direktorė.

Ilgalaikio užimtumo kūrimas

Mūsų centro veikla neapsiriboja vien tik darbuotojų su negalia įdarbinimu. Mes taip pat teikiame profesines reabilitacijos paslaugas, kurios apima profesinių gebėjimų vertinimą, atkūrimą ar naujų išugdymą. Bendradarbiaudami su Užimtumo tarnyba, siūlome įsidarbinimo paslaugas, pavyzdžiui, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo atliekant įsidarbinimo procedūras, taip pat lydimąją pagalbą siekiant, kad žmogus kuo ilgiau išsilaikytų darbo vietoje. Centro specialistai padeda asmenims su negalia adaptuotis prie darbo aplinkos, suprasti darbo sutarties sąlygas, efektyviai spręsti bendravimo su darbdaviu klausimus ir vykdyti kasdienes darbo funkcijas. Visa tai asmenims su negalia suteikia galimybę tobulėti, įgyti naujų įgūdžių ir efektyviau integruotis į darbo rinką. Tai tuo pačiu keičia ir augina mus pačius, kaip komandą, organizaciją.

Kaip sukurti atvirą ir įtraukią įstaigos kultūrą?

T. Ulbinienės nuomone, darbdavys visada žiūri į žmogaus potencialą, o ne į jo ribas. Labai svarbi darbuotojo su negalia iniciatyva ir atvirumas visoms galimybėms. „Skatinu būti atviriems kalbant apie savo negalią ir aiškiai išdėstyti kokios sąlygos ar pritaikymai padėtų sėkmingai dirbti. Taip pat svarbu išlaikyti teigiamą požiūrį ir būti pasirengusiam įvairioms galimybėms. Kiekvieno asmens gyvenimo istorija yra unikali, todėl svarbu rasti savo stipriąsias savybes, tikslus ir lūkesčius, visa tai, kas geriausiai tinka jūsų asmeninėms aplinkybėms ir karjeros tikslams. Atviri protai, atviros durys: nesustokite ieškoti galimybių. Praktikos, savanorystės metu galima įgyti praktinių patirčių darbo aplinkoje, susijusioje su karjeros interesais. Tai puiki galimybė parodyti savo įgūdžius potencialiems darbdaviams ir gauti vertingos darbo patirties, užmegzti svarbius ryšius. Mes visada esame pasiruošę priimti savanorius, kviečiame atlikti praktiką, savanoriauti, dalyvauti akcijose“, sako T. Ulbinienė.

 Dar vienas iš reikšmingų veiksnių kuriant įtraukią įstaigos kultūrą yra mentorystė. „Turime puikius darbuotojus, kurie teikia praktinę pagalbą ir patarimus susijusius su darbo užduotimis bei padeda naujokams suprasti įstaigos kultūrą ir vertybes. Tai palengvina naujų darbuotojų adaptaciją, mažina įtampa bei neapibrėžtumą. Mentorystė taip pat skatina atvirą ir pozityvų dialogą tarp darbuotojų, mažina stereotipus ir nežinojimą apie negalias. Darbuotojai – mentoriai tampa tiltu tarp įvairių komandos narių“, – sako Centro direktorė.

Ateities lyderiai, – įtraukiosios organizacijos

Naujasis įstatymas suteikia galimybę spręsti darbo rinkos iššūkius, skatina organizacijas tapti socialiai atsakingesnėmis bei įvairesnėmis. Siekiant sėkmingai  jį įgyvendinti , svarbu užtikrinti, kad organizacijos darbuotojai būtų informuoti apie įstatymo reikalavimus ir jų praktinį taikymą, reikalingi mokymai ir švietimas, kad darbuotojai suprastų, kaip integruoti žmones su negalia į darbo aplinką. Būtina kurti įvairovės ir įtraukties iniciatyvas, apimančias ne tik įdarbinimą, bet ir darbo sąlygų pritaikymą.. Skatinti atvirą dialogą ir komunikaciją ir kurti atvirą ir įtraukiančią darbo kultūrą, atitinkančią „atviri protai, atviros durys“ principą. Mūsų įstaigos komanda atvira šiam principui ir dalinimuisi savo patirtimi. Jei Jums reikalinga pagalba ar norite sužinoti daugiau apie tai, kaip efektyviai integruoti žmones su negalia į darbo aplinką, mes esame pasirengę teikti profesionalią pagalbą ir lydėti Jus šiame procese.

Share
admin