Neįgaliųjų vairavimo mokykla - galimybė judėti pirmyn!

Valakupių reabilitacijos centras, kurio pagrindinis tikslas yra siekti sėkmingos neįgaliųjų integracijos į visuomenę bei darbo rinką, teikiant kompleksinės reabilitacijos paslaugas asmenims su sunkia negalia, turintis ilgametę vairavimo įgūdžių vertinimo ir lavinimo paslaugų teikimo patirtį asmenims su sunkia judėjimo negalia, turintis kvalifikuotus specialistus ir patalpas, atitinkančias vairavimo mokyklai keliamus reikalavimus ir pritaikytas asmenims su judėjimo negalia, 2011 metų gegužės 3 dieną įkūrė Neįgaliųjų vairavimo mokyklą. Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos Valakupių reabilitacijos centrui suteikė teisę vykdyti B kategorijos motorinių transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą, liudijimo Nr. (301)11B-553.

Į Neįgaliųjų vairavimo mokyklą priimami mokytis neįgalieji, turintys judėjimo negalią, iš visos Lietuvos.

Užsiregistruoti į organizuojamus vairavimo kursus galima el. paštu, telefonu arba atvykus į vairavimo mokyklą.

Mokyklos vizija

Teikti, nuolat tobulinti bei tikslingai plėtoti neįgalųjų vairavimo mokyklos paslaugas asmenims, turintiems negalią, įstaigos ir šalies mastu, siekiant šių asmenų visapusiško ir lygiateisio dalyvavimo visuomenės gyvenime, integracijos į darbo rinką ir geresnės jų gyvenimo kokybės.

Mokyklos tikslas

Parengti vairuotoją, puikiai įvaldžiusį teorinius ir praktinius vairavimo įgūdžius, gerai žinantį galiojančius teisės aktus bei gresiančią atsakomybę už kelių eismo taisyklių pažeidimus.

MOKYMO BAZĖ

 • Profesionalūs instruktoriai, turintys patirties rengiant neįgalius vairuotojus;
 • Šiuolaikiška mokymo bazė;
 • Automobilis pritaikytas asmenims, turintiems judėjimo negalią;
 • Teorijos paskaitos vyksta pasitelkus skaitmeninius vaizdo projektorius, sankryžų maketus, plakatus;
 • Teoriniai mokymai vyksta kompiuterizuotoje klasėje taikant įvairias KET, saugaus eismo ir k.t. kompiuterines metodines priemones;
 • Teorinio mokymo ir administracinės patalpos, įkurtos VšĮ Valakupių reabilitacijos centro patalpose, adresu Vaidilutės g. 69;
 • Dalis praktinio vairavimo mokymo vyks aikštelėje - autodrome, adresu Kareivių g. 27;
 • Mokykloje bus galimybė išklausyti pirmosios medicininės pagalbos kursą.

Vairavimo kursų kaina

Asmenims, turintiems judėjimo negalią, kuriems nustatytas 0-45 procentų darbingumo lygis ir poreikis dalyvauti Valakupių reabilitacijos centro mobilumo mokymo programoje, vairavimo kursų kaina - 690 Lt / 199,84 Eur vienam asmeniui.

Asmenims, turintiems judėjimo negalią, kuriems nustatytas 50-55 procentų darbingumo lygis, vairavimo kursų kaina - 1390 Lt / 402,57 Eur vienam asmeniui

Papildomos vairavimo pamokos - 35 Lt / 10,14 Eur (1 a.val.).

Mokyklos darbo laikas

Pirmadienis - penktadienis 8 - 19 val.

KONTAKTAI

Adresas: Vaidilutės g. 69, LT-10100 Vilnius

Tel.: (8-5) 247 75 44, faksas (8-5) 247 75 42

El. paštas: info@reabilitacija.lt

Asmuo atsakingas už vairavimo mokyklos veiklą, Lina Veiknienė, mob. tel. 8610 45813

Už vairuotojų pirminį mokymą atsakingas asmuo Liudvikas Narkaitis, mob. tel. 8688 34384.

VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA: Vilniaus regiono departamento Paslaugų administravimo skyrius - Vilnius, Švitrigailos g. 42, tel. (8 5)  278 5602 faks. (8 5)  213 2270,

(8 5)  278 5624  (8 5)  278 5639, el. p. vkti@vkti.gov.lt

AKTUALU

Atvykstant  būtina su savimi turėti šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybę liudijantį dokumentą (LR piliečio pasą arba tapatybės kortelę);
 • vieną spalvotą nuotrauką (3×4 cm);
 • pirmąjį piniginį įnašą (avansą) už vairavimo kursus (1/2 visos kainos);
 • vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 083-1/a)*.
 • neįgalumo lygio pažymą.

*Dėmesio! Medicininę komisiją vairuotojo sveikatos medicininei pažymai gauti už papildomą mokestį galėsite pereiti atvykę į Valakupių reabilitacijos centrą, tačiau papildomai privalote turėti šiuos dokumentus:

1)   narkologo pažymą (Vilniaus mieste registruotiems asmenims narkologas pažymas išduoda Vilniaus priklausomybės ligų centre, Gerosios Vilties g. 3, kiti asmenys turėtų kreiptis į gydymo įstaigas pagal gyvenamą vietą);

2)   psichiatro pažymą (pažymą iš gydymo įstaigos, kurioje yra registruoti);

3)   asmens sveikatos istoriją (forma Nr. 025/a) arba išrašą iš asmens sveikatos istorijos (forma Nr. 027/a).

REZULTATAI

2014 metais Žmonių su fizine negalia mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projekte dalyvavo 22 judėjimo sutrikimus turintys asmenys, kuriems nustatytas 0 – 45 proc. darbingumo lygis.

2014 m. sėkmingai pasiekti projekto pagrindiniai rezultatai:

 • 71,4 procentai mokymų dalyvių išlaikė vairavimo praktikos egzaminą iš pirmo karto ir įgijo teisę vairuoti transporto priemonę;
 • per metus po mokymų baigimo 85,7 procentai mokymų dalyvių įgijo teisę vairuoti transporto priemonę.

2011-2012 m. Žmonių su fizine negalia mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projekto pagrindiniai rezultatai:

 • Iš 40 Neįgaliųjų vairavimo mokykloje besimokiusių asmenų, vairuotojo pažymėjimus įgijo 30 judėjimo sutrikimus turinčių asmenų, kuriems nustatytas  0 – 40 proc. darbingumo lygis. Tai sudaro 75 proc. visų dalyvių.
 • Iš 30 dalyvių, įgijusių vairuotojo pažymėjimą, net 26 dalyviai  praktinį vairavimo egzaminą išlaikė per pirmą kartą (tai sudaro 65 proc.).