Registratūros darbo laikas I - V 7.00 - 16.00

Vilniuje (8-5) 2 477 543; (8-614) 96010    Kaune (8-37) 24 18 81

Top

Kokybės valdymas

Valakupių reabilitacijos centras / Kokybės valdymas
 • Kokybei teikiamas prioritetas visose įstaigos veiklos srityse.
 • Už teikiamų paslaugų kokybę atsako kiekvienas darbuotojas.
 • Užtikrinamas ir palaikomas aukštas klientų pasitikėjimas įstaiga.
 • Teikiamų paslaugų kokybės nuolatinis gerinimas, vertinant paslaugų rezultatyvumą, tobulinant darbo organizavimą ir vykdant nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.
 • Darbuotojų nuopelnų ir iniciatyvos pripažinimas bei rėmimas siekiant geresnių rezultatų.
 • Ilgalaikio, harmoningo ir atviro bendradarbiavimo tarp organizacijos darbuotojų, klientų, steigėjo, finansuotojų, partnerių ir tiekėjų siekimas.
 • Kokybės vadybos sistemos atitikimo LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimams ir EQUASS kokybės principams užtikrinimas, nuolatinis jos tobulinimas ir rezultatyvumo didinimas.
 • Kasmetinė kokybės politikos ir tikslų peržiūra, siekiant nuolatinio jų tinkamumo.

ILGALAIKIAI KOKYBĖS TIKSLAI

 • Atitikti Centro klientų, socialinių partnerių, steigėjo, finansuotojų ir tiekėjų lūkesčius bei poreikius.
 • Teikti kokybiškas, saugias, laiku suteiktas ir kvalifikuotas paslaugas.
 • Sudaryti sąlygas darbuotojų kvalifikacijos kėlimui.
 • Organizacijos veikloje vadovautis EQUASS kokybės principais: teisės, etika, lyderystė, partnerystė, dalyvavimas, orientacija į asmenį, orientacija į rezultatus, nuolatinis gerinimas, kompleksiškumas.
 • Užtikrinti pakankamus išteklius kokybės vadybos sistemos palaikymui ir nuolatiniam tobulinimui.
 • Nuolat tobulinti kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus ir EQUASS kokybės principus.
 • Įgyvendinti kokybės politiką ir tikslus, užtikrinti jų tinkamumą ir sklaidą.