Registratūros darbo laikas I - V 7.00 - 16.00

Vilniuje (8-5) 2 477 543; (8-614) 96010    Kaune (8-37) 24 18 81

Top

Buhalterinės apskaitos ir kompiuterizuotos buhalterinės apskaitos sistemos

Valakupių reabilitacijos centras / Buhalterinės apskaitos ir kompiuterizuotos buhalterinės apskaitos sistemos

Mokymo programos pavadinimas: Buhalterinės apskaitos ir kompiuterizuotos buhalterinės apskaitos sistemos profesinio mokymo programa

Reikalingas išsilavinimas: vidurinis

Darbingumo lygis: 0-25% Vilniuje, 0-45% Kauno sk.

Programos tikslas – parengti buhalterinės apskaitos specialistą, gebantį tvarkyti buhalterinę apskaitą įmonėje taikant informacines sistemas.

Programos temos: Buhalterinės apskaitos pradmenys. Finansinė ir valdymo apskaita. Mokesčiai. Bankininkystė. Auditas. Teisė. Informacinės technologijos. Apskaitos taikomosios kompiuterizuotos valdymo sistemos.

Asmenys, baigę programą, gebės: identifikuoti ir registruoti ūkio subjektų ūkinius procesus apskaitoje; atlikti ataskaitinio laikotarpio pabaigos procedūras; tvarkyti atsargų apskaitą ir ilgalaikio turto apskaitą; tvarkyti darbo ir darbo užmokesčio apskaitą; tvarkyti pirkimų bei pardavimų ūkinių operacijų apskaitą; apskaityti gamybos išlaidas bei produkcijos savikainą; apskaityti nuosavybę ir įsipareigojimus; dirbti su buhalterinėmis informacinėmis technologijomis.

Mokymo programos kodas: 220011118

Trukmė darbo dienomis: 100 d.d.