Registratūros darbo laikas I - V 7.00 - 16.00

Vilniuje (8-5) 2 477 543    Kaune (8-37) 24 18 81

Top

Author: greta

Valakupių reabilitacijos centras / Articles posted by greta

Profesinė reabilitacija – kelias į sėkmingą įsidarbinimą

1992 metais Jungtinių Tautų Organizacija, siekdama atkreipti dėmesį į neįgalių žmonių problemas ir skatindama kovoti už lygiavertes neįgaliųjų teises visuomenėje, gruodžio 3-iąją paskelbė Tarptautine neįgalių žmonių diena. VšĮ Valakupių reabilitacijos centras kartu su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017 m. lapkričio 30 d. organizavo apskrito stalo diskusiją „Profesinė reabilitacija – kelias į sėkmingą įsidarbinimą“. Diskusija buvo skirta paminėti Tarptautinę neįgalių žmonių dieną bei pabrėžti neįgaliųjų, baigusių profesinės reabilitacijos programas, integracijos į darbo rinką svarbą. Į apskrito stalo diskusiją buvo pakviesti Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovai, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinis direktorius Danas Arlauskas, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,...

Share

Profesinės reabilitacijos specialistai gilino žinias apie epilepsiją

Ką kiekvienas iš mūsų turime žinoti apie epilepsiją? Kaip ir kodėl ja susergama? Ar šios ligos baimė yra pagrįsta? Kaip savo kasdieniame darbe galime padėti žmogui, sergančiam epilepsija? Šie klausimai dažnai kyla specialistams, dirbantiems profesinės reabilitacijos srityje. Šiandien apie šią ligą žinome dar nepakankamai, apie ją vis dar vengiama kalbėti. Siekiant kelti profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių specialistų kvalifikaciją, buvo suorganizuoti mokymai „Darbas su negalią turinčiais asmenimis, sergančiais epilepsija“. Mokymus 2017 m. lapkričio 24 d. organizavo VšĮ „Vilties žiedas“, vykdydamas profesinės reabilitacijos metodinio centro 2017 metų veiklų programą. Mokymų tikslas – supažindinti specialistus su darbo specifika bei suteikti reikiamas žinias, identifikuoti dažniausiai iškylančias problemas dirbant su epilepsija sergančiais asmenimis. Mokymus vedė Lietuvos Caritas Epilepsijos psichosocialinio konsultacinio centro vadovė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto lektorė, socialinių mokslų daktarė Polina Šedienė....

Share

Profesinės reabilitacijos efektyvumas įrodytas: ką galime daryti geriau?

Paskutiniąją lapkričio dieną VšĮ Valakupių reabilitacijos centras (VRC) kartu su Neįgaliųjų reikalų departamentu visų profesine reabilitacija suinteresuotų organizacijų atstovus sukvietė į apskritojo stalo diskusiją „Profesinė reabilitacija – kelias į sėkmingą įsidarbinimą“, kurioje kalbėta apie neįgaliųjų, baigusių profesinės reabilitacijos programas įdarbinimo didinimą. Remiantis 2016 m. gale atlikto profesinės reabilitacijos Lietuvoje tyrimo išvadomis, profesinės reabilitacijos poreikis auga, tačiau įstaigos, teikiančios profesinės reabilitacijos paslaugas, siekia aktyvesnio neįgaliųjų dalyvavimo darbo rinkoje. Oficiali statistika skelbia, kad iki šių metų spalio mėn. profesinės reabilitacijos programoje Lietuvoje dalyvavo 1007 asmenys, kai tuo tarpu per visus 2016 m. – 1109 dalyviai, taigi, akivaizdžiai, šios programos poreikis kasmet didėja. Programą 2016 m. baigusių dalyvių įsidarbinimo rodiklis per minėtą laikotarpį siekia 73,7 proc. Susirinkusieji, tarp kurių LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto narys Algirdas Sysas, LR...

Share

Profesinės reabilitacijos dalyvių įsidarbinimas pasiekė 73,7 procentų

2017 m. lapkričio 15 d. Neįgaliųjų reikalų departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyko pasitarimas, kurio metu buvo aptarti šiuo metu aktualiausi profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo klausimai. Pasitarimą organizavo Neįgaliųjų reikalų departamentas, atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 25 d. vykusios apskrito stalo diskusijos „Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų veikla šiandien: problemos ir galimybės“ metu išsakytus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų poreikius. Pasitarime dalyvavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Irma Mituzienė, Neįgaliųjų reikalų departamento direktorė Asta Kandratavičienė, Lietuvos darbo biržos direktorė Ligita Valalytė ir darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento priemonių įgyvendinimo skyriaus vedėjas Vygintas Morkūnas, profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų atstovai. Profesinės reabilitacijos paslaugomis siekiama ugdyti arba atkurti neįgalių asmenų darbingumą ir didinti jų įsidarbinimo galimybes. Tai viena iš neįgaliųjų...

Share

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi Išorinio (angl. front-end) programavimo programa

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi Išorinio (angl. front-end) programavimo, programa kurią finansuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija valstybės biudžeto lėšomis. Suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi finansavimo tikslas – plėtoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas, pritaikyti jas prie visuomenės ir darbo rinkos poreikių. Šių programų siekis – suteikti teisines garantijas asmeniui įgyvendinti įgimtą teisę visą gyvenimą ugdyti savo asmenybę, laiduoti jam galimybę įgyti žinių ir gebėjimų, gerinti profesinius įgūdžius, sudaryti sąlygas tenkinti įvairius pažinimo poreikius, didinti asmenų, ugdomų pagal programas, skaičių. Išorinio programavimo kursas skirtas pradedantiesiems, turintiems ir neturintiems patirties su IT. Programos tikslas – suteikti programavimo žinių ir įgūdžių skirtų internetinių svetainių kūrimui, administravimui ir programavimui. Uždaviniai: ugdyti ir tobulinti profesinei veiklai reikalingas žinias ir gebėjimus; supažindinti su grafinių kompozicijų kūrimo pagrindais; suteikti žinių apie HTML charakteristikas ir jų naudojimą; ...

Share

Kviečiame apsilankykiti interneto svetainėje meskuriame.lt

2016 m. pabaigoje Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva buvo sukurta interneto svetainė www.meskuriame.lt. Svetainė sukurta norint pristatyti unikalius rankų darbo gaminius, pagamintus talentingų, skirtingo amžiaus asmenų, turinčių negalią, ir jų teikiamas paslaugas visoje Lietuvoje. Šioje svetainėje lankytojas kviečiamas arčiau susipažinti su profesinės reabilitacijos ir kitų socialinės integracijos programų dalyvių kūryba bei teikiamomis paslaugomis. Meskuriame.lt tikslas – šviesti visuomenę, skatinti ypatingus žmones kurti ir skleisti žinią apie savo talentus bei populiarinti šių žmonių kuriamus gaminius ir teikiamas paslaugas. Svetainėje pristatomi gaminiai yra ypatingi, nes kuriami su šilčiausiais jausmais, įdedant dalelę savęs, o paslaugos atliekamos su meile žmonių, kurie siekia išreikšti save ir integruotis į visuomenę. Socialinės integracijos srityje veikiančios įstaigos organizuoja įvairias veiklas, kurių metu ir atsiskleidžia ypatingi šių asmenų gebėjimai....

Share

Skelbiami Socialinių paslaugų įstaigų dalyvauti projekte atrankos rezultatai

Vadovaudamasi Socialinių paslaugų įstaigų atrankos dalyvauti projekte Komisijos 2017 m. rugsėjo 1 d. protokolu ir VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktoriaus 2017 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. EQĮ – 10 patvirtinta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ socialinių paslaugų įstaigų atrankos tvarka, VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktorė 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. EQĮ-14 patvirtino Atrinktų socialinių paslaugų Įstaigų, finansuojamų projekto lėšomis, sąrašą.   PATVIRTINTA VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. EQĮ – 14   ATRINKTŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ, FINANSUOJAMŲ PROJEKTO LĖŠOMIS, SĄRAŠAS Eilės Nr. Registracijos Nr. Įstaigos pavadinimas   Socialinė paslauga Galutinis balų skaičius 1 (1.22)-EQ-GP-7 Dienos veiklos centras Dienos socialinė globa 63,5 2 (1.22)-EQ-GP-30 BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinių paslaugų namuose skyrius Pagalba į namus, dienos socialinė globa namuose, integrali pagalba 63 3 (1.22)-EQ-GP-2 BĮ dienos centras...

Share

Kviečiame savanorius dalyvauti vykdant socialinės reabilitacijos akliesiems programą Kaune

VšĮ Valakupių reabilitacijos centras ieško aktyvių ir ambicingų savanorių darbui su regėjimo negalią turinčiais asmenimis Kaune. Kviečiame atsakingus asmenis, norinčius prisidėti prie aklųjų socialinės reabilitacijos ir dirbant su specialistų komanda įgauti naudingos naujos patirties kuri pravers ne tik darbe, bet ir kasdieniniame gyvenime. Savanoriai su specialistų komanda padės regėjimo negalią turintiems asmenims ugdyti kasdienius įgūdžius. Teikiant šią paslaugą, bus ugdomi ir lavinami savitarnos, buitiniai ir socialinės komunikacijos aklųjų asmenų įgūdžiai. Ugdant savitarnos, buitinių įgūdžių, bus mokoma, kaip pasirūpinti asmens higiena, pagrindinių namų ruošos darbų (pasigaminti ir patiekti maistą, tvarkytis ir naudotis namuose esančiais buitiniais prietaisais, buitinėmis techninės pagalbos priemonėmis, priemonėmis pritaikytomis akliesiems asmenims, mokoma kaip kuo geriau pritaikyti namų aplinką aklojo poreikiams ir kt.). Ugdant socialinės komunikacijos įgūdžius, bus mokoma, kaip elgtis viešosiose vietose. Socialinės reabilitacijos...

Share

Socialinių paslaugų įstaigų paraiškų dalyvauti projekte, atrinktų atlikus administracinį vertinimą, sąrašas

VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktoriaus įsakymu patvirtinta Socialinių paslaugų įstaigų atrankos dalyvauti projekte komisija atliko administracinį Socialinių paslaugų įstaigų pateiktų paraiškų vertinimą. Pateikiame organizacijų, kurių paraiškos atitiko ir neatitiko administracinio vertinimo reikalavimus, sąrašus:   Socialinių paslaugų įstaigų paraiškų pateiktų dalyvauti projekte, kurių paraiškos atitiko pirminio administracinio vertinimo reikalavimus, sąrašas: Paraiškos registracijos numeris   Organizacijos pavadinimas   (1.22)-EQ-GP-1 BĮ Trakų globos ir socialinių paslaugų centras (1.22)-EQ-GP-2 BĮ dienos centras „Šviesa“ (1.22)-EQ-GP-3 VšĮ „Ori senatvė“ (1.22)-EQ-GP-4 Šakių socialinių paslaugų centras (1.22)-EQ-GP-5 BĮ Neįgaliųjų centras "Klaipėdos lakštutė" (1.22)-EQ-GP-6 Zarasų socialinės globos namai (1.22)-EQ-GP-7 Dienos veiklos centras (1.22)-EQ-GP-8 Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai (1.22)-EQ-GP-9 VšĮ Alytaus medicininės ir sporto reabilitacijos centras (1.22)-EQ-GP-10 VšĮ "Vilties Akimirka" (1.22)-EQ-GP-11 VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras (1.22)-EQ-GP-12 Kauno miesto socialinių paslaugų centras (1.22)-EQ-GP-13 Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras (1.22)-EQ-GP-14 Jaunuolių dienos centras (1.22)-EQ-GP-15 Akmenės rajono socialinių paslaugų namų (1.22)-EQ-GP-16 Visagino socialinių paslaugų centras (1.22)-EQ-GP-17 BĮ Klaipėdos miesto globos namai (1.22)-EQ-GP-18 Marijampolės specialieji socialinės globos namai (1.22)-EQ-GP-19 Anyksčių rajono socialinių paslaugų centras (1.22)-EQ-GP-20 Tauragės socialinių paslaugų centras (1.22)-EQ-GP-21 Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų...

Share

Kvietimas dalyvauti projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“

Kviečiame socialines paslaugas teikiančias įstaigas dalyvauti VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomo projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001, finansuojamo Europos socialinio fondo lėšomis, atrankoje. EQUASS (angl. The European Quality in Social Services) – tai Europos reabilitacijos platformos iniciatyva sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. Projekto metu Lietuvoje EQUASS sistema bus įdiegta 120 socialinių paslaugų teikėjų visoje Lietuvoje, visoms organizacijoms bus suteikta galimybė sertifikuotis EQUASS Assurance kokybės ženklu. Projekto tikslas: Didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. PROJEKTO DALYVIAMS KELIAMI REIKALAVIMAI Nėra bankrutuojantys, likviduojami arba restruktūrizuojami, nėra sudarę taikos sutarties su kreditoriais, jiems nėra pradėtas ikiteisminis...

Share