Registratūros darbo laikas I - IV 8.00 - 17.00, V – 8.00 val. – 15.45 val.

Vilniuje (8-5) 2 477 543; (8-614) 96010    Kaune (8-37) 24 18 81

Top

Author: admin

Valakupių reabilitacijos centras / Articles posted by admin (Page 6)

DUOK LAIMEI KELIĄ

Tarptautine laimės dieną VšĮ Valakupių reabilitacijos centras Kauno skyrius prisideda prie tarptautinės laimės dienos organizavimo ir visus KVIEČIA Į NEMOKAMUS RENGINIUS ! 1. GRUPINIAI KINEZITERAPINIAI UŽSIĖMIMAI (IKI 10 ŽMONIŲ TRUKMĖ 45 MIN.) Su savimi turėti: sportinė aprangą, sportinė avalynę arba kojinaites) 1 grupė - 10 val. 2 grupė - 11 val . 3 grupė - 12 val . 4 grupė - 13 val . 5 grupė - 14 val . 6 grupė - 15 val . 2. MASAŽAS (1 ASMUO, TRUKMĖ IKI 30 MIN.) Su savimi turėti rankšluostį. 9 val. 10 val . 11 val . 12 val . 13 val . 14 val . 15 val . 3. RANKDARBIAI IŠ POPIERIAUS (PASIGAMINKIME ŠV. VALYKŲ ATVIRUTĘ KARTU) visas reikiamas priemones atvirukų gamybai suteikiame. BŪTINA REGISTRACIJA - tel. 8...

Share

Skelbiami Socialinių paslaugų įstaigų dalyvauti projekte atrankos rezultatai

  Informuojame, kad remiantis Socialinių paslaugų įstaigų atrankos dalyvauti projekte Komisijos 2018 m. sausio 29 d. protokolu, VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktoriaus 2018 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. EQĮ – 33 patvirtinta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ socialinių paslaugų įstaigų atrankos tvarka, VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktorės 2018 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. EQĮ-40 buvo priimtas sprendimas dėl atrinktų socialinių paslaugų Įstaigų, finansuojamų projekto lėšomis, sąrašo patvirtinimo.   ATRINKTŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ, FINANSUOJAMŲ PROJEKTO LĖŠOMIS, SĄRAŠAS     Nr. Reg. Nr. Įstaigos pavadinimas Galutinis balų skaičius 1 (1.22)-EQ-GP-68 BĮ Varėnos socialinių paslaugų centras 56,5 2 (1.22)-EQ-GP-64 BĮ Vilniaus miesto krizių centras 56 3 (1.22)-EQ-GP-67 BĮ Panevėžio socialinių paslaugų centras 53 4 (1.22)-EQ-GP-63 BĮ Plinkšių globos namai 50,5 5 (1.22)-EQ-GP-66 VšĮ "Senevita" 50 6 (1.22)-EQ-GP-65 BĮ Akmenės rajono socialinių paslaugų namai 48,5   ĮSTAIGOS, KURIŲ PARAIŠKOS NEPATEKO Į FINANSUOTINŲ PARAIŠKŲ SĄRAŠĄ Nr. Reg. Nr.   Įstaigos pavadinimas Galutinis balų...

Share

SKELBIAMA PAPILDOMA ATRANKA SOCIALINES PASLAUGAS TEIKIANČIOMS ĮSTAIGOMS

Kviečiame socialines paslaugas teikiančias įstaigas dalyvauti projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ atrankoje. Siekiant didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, šio projekto metu Lietuvoje EQUASS sistema bus įdiegta 120 socialinių paslaugų teikėjų visoje Lietuvoje, visoms atrinktoms įstaigoms bus suteikta galimybė sertifikuotis EQUASS Assurance kokybės ženklu. EQUASS (angl. The European Quality in Social Services) – tai Europos reabilitacijos platformos iniciatyva sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. Projekto metu atrinktos įstaigos dalyvaus šiose veiklose: EQUASS diegime dalyvaujančių Įstaigų vadovų mokymai; EQUASS diegime dalyvaujančių Įstaigų koordinatorių mokymai; EQUASS diegime dalyvaujančių Įstaigų darbuotojų mokymai; EQUASS diegimas Įstaigoje (-ose) ir tam skirtos EQUASS konsultanto konsultacijos; EQUASS vidaus auditas ir išorės auditas Įstaigoje; Projekto viešinimo veiklos; EQUASS poveikio tyrimas. Europos Sąjungos struktūrinių fondų...

Share

Skelbiami Socialinių paslaugų įstaigų dalyvauti projekte atrankos rezultatai

Informuojame, kad remiantis Socialinių paslaugų įstaigų atrankos dalyvauti projekte Komisijos 2018 m. gruodžio 14 d. protokolu, VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktoriaus 2018 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. EQĮ – 33 patvirtinta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ socialinių paslaugų įstaigų atrankos tvarka, VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktorės 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. EQĮ-35 buvo priimtas sprendimas dėl atrinktų socialinių paslaugų Įstaigų, finansuojamų projekto lėšomis, sąrašo patvirtinimo. ATRINKTŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ, FINANSUOJAMŲ PROJEKTO LĖŠOMIS, SĄRAŠAS Nr. Reg. Nr. Įstaigos pavadinimas Galutinis balų skaičius 1. (1.22)-EQ-GP-46 Fabijoniškių socialinių paslaugų namai 56,5 2. (1.22)-EQ-GP-37 Valakampių socialinės globos namai 56 3. (1.22)-EQ-GP-43 Kauno miesto socialinių paslaugų centras 53 4. (1.22)-EQ-GP-51 Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras 50,5 5. (1.22)-EQ-GP-41a Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai 50 6. (1.22)-EQ-GP-58 Pabradės socialinės globos namai 48,5 7. (1.22)-EQ-GP-57 Utenos rajono socialinių paslaugų centras 46 8. (1.22)-EQ-GP-40 Vilniaus miesto nakvynės namai 45,5 9. (1.22)-EQ-GP-45 Vilniaus miesto...

Share

NAUJI IŠŠŪKIAI PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO SISTEMOJE

Lietuvoje jau daugiau kaip 12 metų veikianti profesinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems sistema – viena iš priemonių užtikrinti sėkmingą neįgaliųjų integraciją į visuomenę. Profesinės reabilitacijos priemonėmis siekiama atkurti neįgalaus asmens darbingumą, profesinę kompetenciją ir padėti sugrįžti į darbo rinką bei visavertį gyvenimą. Profesinė reabilitacija ypač svarbi žmonėms, kurie dėl sveikatos problemų ar socialinių veiksnių negali mokytis aukštosiose ar aukštesniosiose mokyklose, tačiau nori ne vien gauti pašalpą, bet dirbti ir užsidirbti bei jaustis reikalingais visuomenei. Šių paslaugų organizavimą, teikimą ir finansavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas ir susiję poįstatyminiai aktai.

Share

Antras kvietimas dalyvauti projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“

DĖMESIO! Siekiant padidinti socialinių paslaugų įvairovę ir atrenkamų įstaigų regioninį pasiskirstymą, paraiškų dalyvauti projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001 pateikimo terminas pratęsiamas iki 2018 m. lapkričio 21 d. Kviečiame socialines paslaugas teikiančias įstaigas dalyvauti VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomo projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001, finansuojamo Europos socialinio fondo lėšomis, atrankoje. EQUASS (angl. The European Quality in Social Services) – tai Europos reabilitacijos platformos iniciatyva sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. Projekto metu Lietuvoje EQUASS sistema bus įdiegta 120 socialinių paslaugų teikėjų visoje Lietuvoje, visoms organizacijoms bus suteikta galimybė sertifikuotis EQUASS Assurance kokybės ženklu. Projekto tikslas: Didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos...

Share