Registratūros darbo laikas I - IV 8.00 - 17.00, V – 8.00 val. – 15.45 val.

Vilniuje (8-5) 2 477 543; (8-614) 96010    Kaune (8-37) 24 18 81

Top

Apskaitininko profesinio mokymo programa

Valakupių reabilitacijos centras / Apskaitininko profesinio mokymo programa

Mokymo programos pavadinimas: Apskaitininko profesinio mokymo programa
Reikalingas iA?silavinimas: vidurinis
Programos tikslas – parengti apskaitos specialistA�, gebantA? tvarkyti pirminA� apskaitA� A?monA�je.
Programos temos: Apskaitos pradmenys. FinansinA� ir valdymo apskaita. MokesA?iai. BankininkystA�. TeisA�. InformacinA�s technologijos. Apskaitos taikomosios programos.
Asmenys, baigA� programA�, gebA�s: identifikuoti ir registruoti A�kio subjektA? A�kinius procesus apskaitoje; atlikti ataskaitinio laikotarpio pabaigos procedA�ras; tvarkyti atsargA? apskaitA� ir ilgalaikio turto apskaitA�; tvarkyti darbo ir darbo uA?mokesA?io apskaitA�; tvarkyti pirkimA? bei pardavimA? A�kiniA? operacijA? apskaitA�; apskaityti gamybos iA?laidas bei produkcijos savikainA�; apskaityti nuosavybA� ir A?sipareigojimus; dirbti su buhalterinA�mis informacinA�mis technologijomis.
Mokymo programos kodas: 220011116
TrukmA� darbo dienomis: 125 d.d.